В УМО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ГРИГОРІЯ МОНАСТИРСЬКОГО, ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В УМО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ГРИГОРІЯ МОНАСТИРСЬКОГО, ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСОНАЛУ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Триває співпраця між кафедрою публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України і кафедрою менеджменту, публічного управління та персоналу Західноукраїнського національного університету.

Професор цієї кафедри Григорій Монастирський, доктор економічних наук, професор, голова підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, провів надзвичайно актуальну й цікаву лекцію «Парадокси функціонування віртуальних організацій та стратегії їх подолання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у рамках освітніх програм «Управління змінами» (освітня компонента «Теорія організації») та «Публічне управління та адміністрування» (освітня компонента «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування»), аспірантів, випускників, партнерів, науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО.

Усі учасники заходу мали можливість в інтерактивному режимі обговорити роль віртуальних організацій в різних сферах суспільної життєдіяльності, їхні сильні і слабкі сторони, а також парадокси, пов’язані з їхнім функціонуванням.

Порушені Григорієм Леонардовичем питання про створення та діяльність віртуальних організацій викликали чимало запитань та дискусій, адже попри активну діяльність таких організацій, ще мало здійснена наукова й методична розробленість питань їх функціонування.