ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ВІНІЧЕНКО АЛЛИ АНАТОЛІЇВНИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ»

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ВІНІЧЕНКО АЛЛИ АНАТОЛІЇВНИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ»

15 вересня 2022 року доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП, кандидат історичних наук ВІНІЧЕНКО Алла Анатоліївна  провела відкриту лекцію з дисципліни «Історія менеджменту» на тему: «Вплив промислової революції на становлення менеджменту». 

На лекції були присутні здобувачі вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» груп МОБ-21-Д1, які навчаються за освітнім рівнем «бакалавр».

У процесі заняття було розглянуті питання особливостей впливу Реформації та епохи Просвітництва на суспільно-економічні передумови промислового перевороту в Англії; організація роботи з персоналом перших фабрик; проаналізовано розвиток менеджменту в індустріальній системі на прикладі роботи і досвіду перших англійських підприємців.

На лекції були присутні: завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту к. н. з держ.упр., доцент Володимир Мороз,  професор кафедри, к. н. з держ.упр., доцент Оксана Ковтун, доцент кафедри, к. е. н., доцент Бережна Галина.

Лекцію супроводжував презентаційний матеріал, який відображав стан, проблематику та дослідження впливу промислової революції на становлення менеджменту, що дозволило лекторові застосувати різні методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності здобувачів, налагодити інтерактивну співпрацю із ними.