МАТЕРІАЛИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

У першому півріччі 2017 року на кафедрі психології та особистісного розвитку розпочато перший етап (лютий 2017 р.) прикладної науково-дослідної роботи «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», реєстраційний номер 0117U002377, термін виконання лютий 2017 р. – грудень 2021 р.

Науковий керівник теми Лушин П. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Виконавці НДР – викладачі кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП.

Наразі триває перший етап, на якому визначено метута завдання дослідження, обґрунтовано етапи дослідження.

Мета і призначення НДР: обґрунтування методологічних та методичних аспектів особистісного розвитку та психологічної допомоги в сучасних умовах.

Обґрунтування виконання досліджень: масштаби психологічних проблем, що постають перед сучасним суспільством, стрімко зростають, а їхня складність посилюється. Розв’язання теоретичних та практичних проблем особистісного розвитку та психологічної допомоги в сучасних умовах можливе шляхом ґрунтовних міждисциплінарних наукових досліджень та розробки ряду методичних рекомендацій із вдосконалення та адаптування психологічної допомоги до умов суспільно-політичних трансформацій в Україні.

Підготовлено та надруковано __3__ наукових публікацій з проблеми дослідження:

 1. Вступ до психологічної допомоги: екофасилітативний підхід : Проблемно-тематичний курс підвищення кваліфікації для фахівців соціономічних професій (типу «людина–людина») очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (150 год.) / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. – К., 2017. – 66 с., (рукопис);
 2. Лушин П.В. Психологические особенности ускорения обучения в современных условиях //ІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» Частина 1. - 26 – 28 квітня 2017 р. м. Київ – м. Суми 2017 . — с. 187-191, (тези);
 3. Гусєв А.І. Прощення як психологічна проблема // ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  28 квітня 2017 року;

 

Підготовлено і подано до друку __2__ наукових публікації з проблеми дослідження:

 1. Чаусова Т. В. Особливості мотивації практичних психологів системи освіти до вдосконалення професійної компетентності в умовах післядипломної освіти/ Т. В. Чаусова //  подано до друку;
 2. Чаусова Т. В. Мотивація як чинник  конкурентоздатності майбутніх психологів/ Т. В. Чаусова // подано до друку.

 

Основні напрями і результати роботи дослідження апробовано шляхом участі виконавців теми у наукових конференціях, семінарах, круглих столах:

1.  Масові заходи, організовані викладачами кафедри, внесені до Плану наукової роботи УМО НАПН України на 2017 рік:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 19 травня 2017 р., Київ;
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 р., Київ.

 2.  Масові заходи, організовані викладачами кафедри поза  Планом наукової роботи УМО НАПН України на 2017 рік:

 • VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» Психологія нелінійного життя  (Київ, 20-21 травня 2017 р.). Майстер-клас «Способи внесення визначеності при аналізі конфлікту», майстер-клас «Стосунки з… грошима у сучасному світі невизначеності та змін».
 • Керівництво секцією №1 «Психолого-педагогічна фасилітація та экофасилітація в умовах перехідного періоду», виступ: «Вирішення конфліктів в особистісно-орієнтованій парадигмі» в рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 26 травня 2017 р.).
 • Практичний семінар та майстер клас «Арт-терапевтичні техніки – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів» у РДА Полісся, 12.01.17 р.
 • Методичний семінар «Використання метафоричних асоціативних карт у процесі психологічної допомоги військовослужбовцям» в Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського, 10.05.17 р.
 • Майстер клас «Метафоричні проективні карти – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру:проблеми, досвід, перспективи», 10-11лютого 2017р.,Київ.)

 3. Масові заходи УМО НАПН України, у яких взяли участь викладачі кафедри:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 26-28 квітня 2017 р., Київ;
 • Методологічний семінар «Хмарні технології відкритої освіти»,червень 2017 р., Київ.

 4. Масові заходи, організовані іншими закладами,у яких взяли участь викладачі кафедри:

 • VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2017», 16 березня 2017 р., м. Київ;
 • БФ Карітас України. Тренінг «Базові поняття розбудови миру»   29-31 травня  м. Ірпінь;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи». В рамках конференції проведено майстер клас «Метафоричні проективні карти – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів». (10-11лютого 2017р.,Київ );
 • Відкрита лекція Dr. Matthias Schmidt (https://www.facebook.com/drmatthiasschmidt/posts/10211975726171545) «Is transformational leadership healthy for employees? A multilevel analysis in 16 nations». 13.02.2017,  НАПНУ;
 • З ініціативи Центру зайнятості Вільних людей проведено інтерактивну лекцію з проблематики посттравматичного зростаннята розвитку. (ПТРР). https://www.facebook.com/events/261906747603941/?ti=icl, 23 квітня 2017 р.;
 • Серія вебінарів з громадською організацію Combined Arms, Техас, Хьюстон з приводу створенняІнтернет платформи для соціально психологічної допомоги в Україні для ветеранів та населення. 10, 16, 31 травня 2017 р.;
 • 1 –й Міжнародний Освітній форум «Сучасна реформа освіти в Україні – головні напрями, проблеми, завдання» (2-4 березня 2017 р., м. Харків);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепцій Нової української школи», (6 квітня 2017 р., м. Харків).

 

Репозитарій публікацій кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП УМО

ПОСТІЙНІ ПОСИЛАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ НА І СЕМЕСТР 2022-2023 н. р

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ПРИЙНЯТТЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ І СЕМЕСТРУ 2023-2024 н.р.

Звіт про діяльність кафедри за 2023 р.

Рейтинг кафедри  за 2022-2023 н. р

План роботи КПОР 2022-2023 р.

Звіт про діяльність кафедри за 2022 р.

Рейтинг кафедри  за 2021-2022 н. р

План роботи КПОР 2021-2022 р.

Звіт про діяльність кафедри за 2021 р

План роботи КПОР 2020-2021 р.

ЗВІТ про роботу кафедри за 2018 рік

ЗВІТ про роботу кафедри за 2017 рік

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ на 2016/2017 навчальний рік 

ЗВІТ про роботу кафедри за 2016 рік

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ на 2014/2015 навчальний рік 

ЗВІТ про роботу кафедри за 2015 рік

Інформація для ювілейного видання з нагоди 65-річчя педагогічної та науково-методичної діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Наукова школа доктора психологічних наук, професора П. В. Лушина
Науково-практична школа екофасилітації як інноваційного наукового напрямку психологічної та педагогічної допомоги «Екологічна психологічна допомога та фасилітативний супровід розвитку особистості майбутнього фахівця»

Звіт про хід виконання та проміжні результати науково-дослідної роботи «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» 0117U002377