Наукова діяльність здобувачів вищої освіти

 

За результатами роботи науково-педагогічних працівників ННІМП  з керівництва студентськими науковими гуртками та проблемними групами за результатами наукових досліджень були підготовлені виступи здобувачів вищої освіти на Всеукраїнській науково-практичній конференцій здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Наука і молодь – 2019: Пріорітетні напрями глобалізацій них змін», 16 травня 2019 р. м. Київ та опубліковані тези виступів у збірнику:

Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 16 травня 2019 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – 602 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

Родзинкою підготовки майбутніх фахівців за новими освітніми програмами «Економіка та управління підприємством» зі спеціальності 076 «Підприємництва, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти є створення кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту підприємницького клубу стартапів мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP, відкриття якого відбулося 5 червня 2019 р. в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО».YEP Starter – українсько-естонська програма з підприємництва, учасники якої за 3 місяці з допомогою менторів створюють власний стартап. Програма проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ Естонії.Керівником клубу є професор Валентина Іванова, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту.

1 березня 2019 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здобувачі вищої освіти ННІМП були залучені до організації та проведення першого Всеукраїнського конкурсу наукових учнівських проектів і розробок «Універсіада-2019». В цьому конкурсі взяли участь 25 учнів з різних регіонів України.В ході Конкурсу були представлені наукові учнівські проекти і розробкиза такиминапрямами: психологія, основи економіки, основи менеджменту, іноземні мови (англійська), математика, біологія, географія, історія України, комп’ютерні науки, конкурс відбувався у два етапи:

І ЕТАП – подання робіт, рецензування науковцями ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відбір робіт для захисту до 25 лютого 2019 року;

ІІ ЕТАП – захист проектів та визначення за кількістю балів переможців конкурсу – 1 березня 2019 року.

16 жовтня 2019 р. шестеро здобувачів вищої освіти ННІМП (Заваляєва Христина Мірбагірівна, МОБ-16-Д2; Возняк Максим Євгенійович, ПБ-19-Д2; Якубець Ольга Валеріївна, ПТБД-18-Д2; Верболюк Дар’я Олегівна, ПТБД-18-Д2; Забудько Глорія Андріївна, МОБ-17-Д2; Бурлаєнко Олексій Даніель Андрійович, ДС-17-Г1) у супроводі викладача-консультанта Брусєнцевої Ольги Анатоліївиа, старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту взяли участь у організаційній зустрічі учасників Всеукраїнського конкурс у LoNG-2019 (LOOK OF NEW GENERATION / ПОГЛЯД НОВОГО ПОКОЛІННЯ),  яка відбулася в Академії  праці, соціальних відносин і туризму: На Конкурс зареєструвались: 78 команд з 23 міст, якими було представлено 53 заклади вищої освіти.

Конкурс спрямований на розробку проектів щодо досягнення восьмої цілі сталого розвитку Глобального договору ООН «Гідна праця та економічне зростання».

Успішне керівництво дипломною роботою викладачем Брусєнцевою  О. А. в результаті було відзначене на конкурсі дипломних робіт: дипломна робота «Професійний підбір кадрів і шляхи його вдосконалення(на прикладі ПТ «Донкредит»)» магістрантки Яхимович Валерії Вікторівни (група УПБМ-16-Г1) зайняла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» (Київський національний університет технологій та дизайну) в рамках здійснення міжнародного Проекту Британської Ради та Партнерського Фонду «CreativeSpark», який спільно впроваджується  Київським національним університетом технологій та дизайну разом з Саутгемптонським університетом з Великої Британії, визначено переможців 24 січня 2019 р. (Подяка Київського національного університету технологій і дизайну від 24 січня 2019 р. за підготовку переможця Другого туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу»)

Окремим напрямом здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу відповідно до нових освітніх програм є залучення здобувачів вищої освіти до участі в наукових масових заходах, виставках, проектах тощо.

1) 8 лютого 2019 р. працівниками кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП було організовано семінар з міжнародною участю на тему: «Бізнес-коучинг: перші кроки» (“BiznesCoaching: pierwszekroki”). Ведучою семінару була польська колега Ніна Вербицька (NinaVerbytska), керівник відділу управління людськими ресурсами, коуч “W GlobalConsulting”.

В ході семінару було обговорено наступні питання:

  • коучинг у системі управління;
  • види та форми коучингу;
  • модель «ПРАВДА» і “GROW”;
  • теми і запити від клієнтів до бізнес-коучингу;
  • методи та інструменти бізнес-коучингу;
  • типологія кліентів.

В роботі семінару взяди участь представники адміністрації ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», працівники кафедри та здобувачі вищої освіти. В результаті проведення семінару учасники отримали сертифікати про участь.

2) 26 березня 2019 р. працівники кафедри психології та особистісного розвитку разом зі здобувачами вищої освіти взяли участь у MIND-лекції корейського колеги професора Джо Гі Юн, директора, голови комісії з питань освіти Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея).

Участь у даному заході дала можливість дізнатися про бачення Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея) щодо актуальних проблем розвитку особистості, глибше усвідомити особливості стрімкого економічного зростання Кореї у другій половині ХХ ст., сприяла розширенню співпраці з Міжнародним інститутом розвитку інтелекту.

3) 5 квітня 2019 р. завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, проф. Лушин П. В. виступив на пленарному засіданні в ході роботи V Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (MPDWPPEP), що відбувалась в КНУ  ім. Т. Г. Шевченка 5 і 6 квітня 2019 р., в якій взяли участь здобувачі вищої освіти.

Виступ П.В. Лушина під час даної конференції сприяв поширенню передових та найактуальніших ідей сучасної теорії і практики психологічної діяльності, особливо стосовно питань екологічності в процесі надання психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни.

4) 12 квітня 2019 р. під час XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019» завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор Лушин П.В. виступив перед здобувачами вищої освіти ННІМП ДЗВО «УМО» та іншими учасниками на круглому столі на тему «Психологія професійної освіти», який відбувався.

Під час свого виступу проф. Лушин П. В. розглянув такі аспекти психології професійної освіти: 1) формування професійної траєкторії життєвого шляху сучасної молоді; 2) професія психолога і її еволюція в умовах актуального світу, що постійно змінюється; 3) професійні перспективи в найближчі 10 років.

В результаті проведення даного круглого столу проф. Лушин П. В. був нагороджений Дипломом за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій.

Також 12 квітня 2019 р. під час XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019»відбувся круглий стіл на тему: «Конкурентоспроможність персоналу і досвід країн ЄС з питань цифрових компетентностей», який був проведений ст. викладачем кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, канд. екон. наук Брусєнцевою О. А. Доповідь Брусенцевої О. А. розкрила особливості одного із напрямів науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДВНЗ «УМО» («Управління конкурентоспроможністю персоналу: теорія, методологія, практика»), а саме: «Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах цифрової економіки»), а також сучасні тенденції розвитку економічної думки в ЄС.В роботі круглого столу взяли участь працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, зокрема Бурлаєнко Т. І., Палькевич Ю. С., Савчук Л. М., Михайлов А. П., Мурашко О. В., Іванова В. В. та інші учасники XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019».

Проведення круглого столу сприяло поширенню інформації з кола питань, що стосуються тематики науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва та менеджменту («Управління конкурентоспроможністю персоналу: теорія, методологія, практика»), охарактеризовано напрями подальших наукових досліджень кафедри щодо питань цифрових компетентностей персоналу (підтема: «Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах цифрової економіки»).

5) 16 травня 2019 р. на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти»відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» Організатором був Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відповідальною кафедра за організацію та проведення конференції – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту. Загальна кількість учасників становила 291 осіб, з них зарубіжних – 12 осіб, молодих вчених – 36 осіб.

В ході роботи конференції було проведено секцію 2 «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», в межах якої здобувачі вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» виступали з доповідями та брали у їх обговоренні.

За результатами проведення конференції було підготовлено програму конференції та збірник тез доповідей учасників, всі присутні на конференції глибше усвідомили проблеми-виклики сучасних глобалізаційних змін та наслідки ними обумовлених.

6) 24 травня 2019 р. науково-педагогічними працівниками кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «УМО» було проведено VIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти».

До числа організаторів належали представники передових закладів освіти та науки України та двох іноземних країн: Національна академія педагогічних наук України (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Кафедра психології та особистісного розвитку, Центральний інститут післядипломної освіти, Кафедра психології управління), Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ) (Лабораторія організаційної і соціальної психології), Український філіал міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (Республіка Корея), Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща).

Серед 190 були присутні здобувачі вищої освіти з України, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти України, Польщі, Кореї.

У рамках конференції було проведено 3 майстер-класи:

  • короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин);
  • особливості роботи психолога з особами, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій (керівник – канд. псих. наук, доц. І. В. Євтушенко);
  • психолого-педагогічне забезпечення управління проектами особистісного розвитку учня закладу загальної середньої освіти засобами ІКТ (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

Також проведений Круглий стіл, присвячений науковій творчості і пам’яті академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука (модератор – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

При підведенні підсумків учасники конференції відзначили, що сучасний період суспільного розвитку характеризується трансформацією системи освіти як в Україні, так і світі загалом, висуває принципово нові вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на основі особистісно-орієнтованого, компетентнісного та екофасилітативного підходів і потребує створення системи організаційно-психологічного та психолого-педагогічного супроводу даного процесу.

7) 1–2 червня 2019 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»відбувся VIII Всеукраїнський форум вчених і практиків «ЕКОПСИХЕЯ» «ПСИХОЛОГІЧНА ФУТУРОЛОГІЯ: ПРОЕКТИ МАЙБУТНЬОГО ТА РЕАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ», під час якого науковці, практикуючі психологи, педагоги, соціологи, аспіранти, здобувачі вищої освіти ЗВО, працівники науково-дослідних установ, інші фахівці мали змогу взяти участь у дискусіях, презентаціях, майстер-класах, круглому столі тощо. Організаторами форуму були: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» та Громадська організація «Асоціація екологічної психологічної допомоги». Загалом на форумі були присутні більше 100 учасників.

8) 22-24 жовтня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва  відбувалася міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті. Програмою виставки було передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів, воркшопів, відкритих уроків, експертних дискусій, педагогічних коучингів, дискусійних панелей, тренінгів із нагальних питань сучасного етапу реформування національної освіти, в яких брали участь керівники, провідні фахівці й науковці Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», практичні працівники галузі освіти та представники закордонних навчальних закладів, агенцій, міжнародних представництв, а також випускники, учні, батьки й широка громадськість.Під час Міжнародної виставки науково-педагогічними працівниками ННІМП ДЗВО «УМО» Оксаною Дубініною та Тетяною Бурлаєнко було проведено тренінг «Булінг в освітньому середивищі: 7 кроків його подолання»

Даний тренінг розроблено в рамках роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», започаткованої у 2016 році кафедрою публічного управління і проектного менеджменту. Керівник студії Оксана Дубініна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Також 24 жовтня майбутні психологи другого та четвертого курсів ННІМП разом з викладачами кафедри психології та особистісного розвитку Лушином П. В., Шевченко С. В., Хілько С. О., відвідуючи виставку, мали можливість ознайомитись з інноваційними програмами і рішеннями для осучаснення освітнього процесу, відвідати науково-практичні конференції та семінари.

В рамках виставки було відвідано Науково-практичну конференцію «Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій: основні підходи до його забезпечення», організовану провідними українськими вченими.

Під час презентації практичного посібника «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» здобувачі вищої освіти мали можливість поспілкуватися з колективом авторів (Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін.), які представляли результати своєї роботи і розповідали про особливості відновлення після травматичних подій.

Також здобувачі вищої освіти брали активну участь у обговоренні різних питань під час круглого столу «Соціально-емоційне навчання як умова розвитку молоді з сильним характером» (доповідач: Дяченко Людмила Миколаївна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, національний тренер освітньої програми «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття» Lions Clubs International Foundation).

В цілому, майбутні психологи отримали багато цікавої інформації і висловили побажання брати участь у Міжнародних заходах з висвітлення актуальних проблем розвитку науки і освіти.