Наукова діяльність здобувачів вищої освіти

 

Щороку у ННІМП проводиться традиційна Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Наука і молодь: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», в якій беруть участь здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей та освітніх програм:

–          ІІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Наука і молодь – 2023: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (14 квітня 2023 р., м. Київ, ННІМП, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кількість учасників – 356 осіб; запис конференції за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4NvxGdtPOck). Основні питання, що обговорювалися учасниками конференції: управління закладами освіти та педагогіка вищої школи в умовах глобальних викликів, спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи, тренди, ризики та детермінанти соціально- економічного розвитку організації в умовах цифрової трансформації, психологія нових можливостей: тренди наукової творчості сучасної молоді, трансформація систем публічного управління та адміністрування і управління проєктами в умовах війни та поствоєнний період, пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженнях молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

–          ІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Наука і молодь – 2022: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (17 травня 2022 р., м. Київ, ННІМП, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кількість учасників – 150 осіб; запис конференції за посиланням https://youtu.be/N1LVe7QAZfc). Основні питання, що обговорювалися учасниками конференції: тренди, ризики та детермінанти соціально-економічного розвитку організації в умовах цифрової трансформації, психологія нових можливостей: тренди наукової творчості сучасної молоді, трансформація систем публічного управління та адміністрування і управління проєктами; пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженнях молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти», спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи, управління закладами освіти та педагогіка вищої школи в умовах глобальних викликів.

На конференціях студенти активно співпрацюють з широкою аудиторією, отримують можливість донести власні судження, набути досвіду, зробити відповідні висновки.

Протягом 2022 року результати наукових доробок здобувачів вищої освіти висвітлено наукових публікаціях:

-            165 тез у Збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь-2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (Київ, 14 квітня 2023 р.) (http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp);

-            111 тез у Збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь-2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (Київ, 17 травня 2022 р.). (http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/2022/Тези%20Наука%20і%20Молодь_конф_17_05_2022%20(1).pdf);

-            32 тези у Збірнику матеріалів IV Всеукраїнського науково- методологічного семінару (Київ – Бориспіль, 24 листопада 2022 р.). (http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/2801231728);

-            82 тези у Збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (Київ, 7 жовтня 2022 р.) (http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp).

Дані засвідчують зростання активності участі здобувачів вищої освіти ННІМП у науковій роботі.

Протягом 2022 року за результатами роботи науково-педагогічних працівників кафедр ННІМП зкерівництва студентськими науковими гуртками, проблемними групами за результатами наукових досліджень здобувачі вищої освіти другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти виступили на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, взяли участь у конкурсах:

 1. IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія і практика» (Полтава, 7 грудня 2022 р.).
 2. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (Київ, 15-28 квітня 2022 р.). У конференції взяли участь близько 400 осіб з 18-ти регіонів України, з яких понад 200 мають науковий ступінь, у тому числі більше 120 осіб є докторами наук, докторами філософії та кандидатами наук в галузі знань публічного управління та адміністрування, а також магістранти кафедри публічного управління та проектного менеджменту. Результатом заходу є: підготовка і надання пропозицій і рекомендацій органам публічної влади, закладам вищої освіти, науковим установам. Отримано відповідь від Міністерства культури та інформаційної політики України про їх врахування у діяльності міністерства (лист  № 06/14/1035-22 від 21.07.22 р.).
 3. Експертному онлайн круглому столі«Актуальність наукового обґрунтування управлінських рішень в умовах війни» (4 жовтня 2022 р.). Участь у заході взяли більше 60 учасників, серед яких магістранти кафедри публічного управління та проектного менеджменту. В рамках заходу було висвітлено та обговорено підходи до наукового обґрунтування управлінських рішень в умовах війни (Дегтярьова І.О.). Результатом заходу є: вироблення рекомендацій щодо наукового обґрунтування прийняття управлінських рішень в публічній сфері в умовах воєнного стану.
 4. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Авіація, промисловість, суспільство» (Кременчук, 12 травня 2022 р.).
 5. 13th International scientific and practical conference (Tokyo, Japan, 2022).
 6. XXIII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» (Люксембург, 7 серпня 2022 р.).
 7. Міжнародній конференції «Інклюзивна школа - як справитися з культурним шоком» (Литва, 28 вересня 2022 р.).
 8. VI Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Студенти та молодь – для майбутнього країни» (Київ, 17 листопада 2022 р.).
 9. IV Всеукраїнському науково-методологічному семінарі «Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану» (Київ – Бориспіль, 24 листопада 2022 р.; кількість учасників – 142 особи; запис конференції за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4qKPdNPhKyo). Учасники семінару – магістранти кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти. Основні питання, що обговорювалися учасниками семінару: презентація результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти ННІМП і обмін практичним досвідом у сфері управління сучасним закладом освіти в умовах воєнного стану та його позиціонування на ринку освітніх послуг, організація освітнього процесу в закладах освіти в умовах воєнного стану та практичні кейси щодо організації взаємодії учасників освітнього процесу в умовах війни, тренди, тенденції та технології позиціонування закладу освіти в умовах воєнного стану.
 10. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (Київ, 7 жовтня 2022 р.  https://www.youtube.com/watch?v=xU_J8m5G9fM).
 11. Тренінгу-коучингу «Живий проект – швидкий шлях до успіху» (Гостомель, 18 грудня 2022 р.). Тренерами тренінгу-коучингу виступили завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Мороз В. В. та доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент Клиновий Д. В. Учасники тренінгу-коучингу – магістранти кафедри публічного управління та проектного менеджменту та представники Гостомельської територіальної громади. Результатом заходу є оволодіння навичками та інструментами конкретизації й критеріального опису проектної ідеї, цілей і результатів проекту; багатоаспектного проектного експрес-аналізу з метою знаходження власного місця й ролі в проекті. На тренінгу було визначено місію і цілі проекту «Арт-колекція «Стільник»», ідентифіковано необхідні ресурси для його реалізації, встановлено учасників публічно-приватних відносин та механізм їх взаємодії для ефективної організації заходу;
 12. ZOOM-кав’ярні «Як не застрягти управлінцю в минулому в епоху змін: проєкти та EQ (емоційний інтелект)» (17 червня 2022 року).  Доповідачами та модераторами заходу виступили завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Мороз В. В. та професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор Євсюкова О. В. Результатом заходу є популяризація ОПП «Управління проектами», «Публічне управління та адміністрування», університету серед потенційних абітурієнтів, налагодження партнерських зв'язків із іншими ЗВО та громадськими організаціями.
 13. VI Міжнародній науково-практичній конференції «Геноцид як зброя у боротьбі проти української нації в ХХ-ХХІ ст.: інтердисциплінарні підходи» (30 вересня 2022 року). Доповідачами та співорганізаторами конференції виступили завідувач кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Мороз В. В. та професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор Дегтярьова І. О. Магістранти кафедри публічного управління та проектного менеджменту виступили з доповідями щодо актуалізації питань голодомору-геноциду не лише в історичному контексті минулого, а й в розрізі сучасності.
 14. Міжнародному дискусійному клубі «PsyDetox» (ДЗВО УМО, АЕПД, організація, фасилітація, 21 зустріч у відкритому форматі). Модератори заходу – завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор Лушин П. В., доцент кафедри психології та особистісного розвитку, кандидат психологічних наук, доцент Сухенко Я. В. Учасники дискусійного клубу – 345 осіб, серед яких здобувачі вищої освіти ННІМП, а також фахівці-психологи зі США, Ізраїлю, Німеччини, Великобританії, Польщі. Результатом заходу є рекомендації, як вижити у військовій реальності, як допомагати країні, собі, близьким і далеким, військово-психологічні феномени, особистісні та громадянські диспозиції, про соціально-психологічний імунітет, «щеплення» від страхів, жагу до перемоги та справедливості, у пошуках сенсів-рятівників, суб’єктивні перспективи та траєкторії, кроскультуральна, міжнародна ресурсність і підтримка.
 15. Тренінгу «Креативність на публічній службі» (12 липня 2022 року). Тренером виступила Дегтярьова І. О., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту. Учасники тренінгу – магістранти кафедри публічного управління та проектного менеджменту та представники Святошинської районної державної адміністрації. Результатом заходу є розвиток умінь, навичок в учасників тренінгу щодо розвитку та реалізації креативності,  інноваційних підходів в умовах демократизації публічної служби в Україні.
 16. Вебінарі «Проблема насильства в суспільстві та стосунках.  Причини, наслідки та шляхи виходу з токсичних стосунків» (25 листопада 2022 року). Модератор заходу – Сухенко Я. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 17. Науково-практичній студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №93490 від 28.10.2019 р.)»  (05-09 грудня 2022 року, м. Суми). Модератори заходу – професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Ковтун О. А. та доцент кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент Бережна Г. В. Керівник науково-практичної студії – професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Дубініна О. В. Результат заходу: представлення переваги навчання в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ознайомлення з ОП підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на базі кафедр ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проведення тренінгу «Проєктний менеджмент: міст у майбутнє», майстер-класу «Цифрові інструменти підготовки сучасних фахівців».
 18. Методичному івенті«Керівник гуртка нового покоління: який він?» (14 грудня 2022 року, Київський Палац дітей та юнацтва, м. Київ). Організатором виступила професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Дубініна О. В. Результат заходу: ознайомлення учасників заходу з цифровими інструментами навчання, популяризація освітніх послуг ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
 19. Презентації результатів проєкту «Знаки віри та пам’яті, як інтегруюча ланка культур польського і українського народів» (Znaki wiary i pamięci ogniwem integrującym kulturę narodu Polskiego z Ukraińskim) (10 травня 2022 року, м. Люблін, Республіка Польща).  Організатор – професор кафедри публічного управління та проектного менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент Дубініна О. В. Результат заходу: представлення результатів проєкту щодо упровадження методу проєктів в процес підготовки здобувачів вищої освіти; проведення історичних та суспільних досліджень студентською молоддю Польщі та України; ознайомлення учасників освітнього процесу обох країн із каплицями як культурними надбанням країн; розуміння того, що культура пов’язує народи і є чинником розвитку суспільства. На заході директором Інституту педагогіки Католицького університету імені Іоанна Павла ІІ (Республіка Польща) Петром Магером було зачитано листи подяки від секретаріату президента Республіки Польща Анджея Дуди, секретаріату меріїї міста Люблін, спілки бібліотек Республіки Польща. У листах було проголошено слова вдячності авторкам монографії Znaki wiary i pamięci, Тоm II, Христині Халас, Оксані Дубініної за ідею та ініціативу реалізації проєкту. Особлива увага, в листах-подяках була прикута до діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, зокрема Навчально-наукового інституту менеджменту та психології за реалізацію українсько-польського проєкту, який присвячений інтеграції культур польського та українського народів.

Протягом 2022 року для магістрантів Навчально-наукового інституту менеджменту та психології було проведено серію гостьових лекцій, до яких залучалися фахівці-практики, науково-педагогічні працівники провідних закладів вищої освіти України:

 1. Гостьова лекція Світлани Москаленко, кандидата наук з державного управління, доцента, доцента Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Управління змінами та опір змінам» в рамках дисципліни «Стратегічне управління та управління змінами» для магістрантів першого курсу денної форми навчання ОПП «Публічне управління та адміністрування» (21 листопада 2022 року). Результатом заходу є розвиток навичок у здобувачів освіти щодо впровадження змін на рівні організацій, установ, компаній з метою досягнення стратегічних цілей.
 2. Гостьова лекція проєктної експертки Марії Тищенко на тему «Проєкти соціальної дії в РРР» в рамках дисципліни «Планування і виконання проєктних дій» для здобувачів вищої освіти ОПП «Управління проєктами» (14 лютого 2022 року). Результатом заходу є набуття здобувачами навичок розробки та реалізації проєктів за такими напрямами, як підтримка місцевих громад і активістів, розвиток громадянського суспільства та соціальних інновацій, реалізація концепції сталого розвитку громад, волонтерство та співпраця з міжнародними партнерами.
 3. Гостьова лекція доцента кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету, кандидата педагогічних наук, доцента Брижак Надії Юріївни «Інноваційні технології в діяльності громадських організацій» в межах програми дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проєктами» для здобувачів вищої освіти ОПП «Управління проєктами» (25 жовтня 2022 р.). Результатом заходу є набуття навичок управління діяльністю громадських організацій на основі інноваційних підходів.

У 2022 році магістранти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології взяли участь у відкритому освітньому марафоні «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!» (травень 2022 р.). В рамках марафону проведені наступні заходи:

 1. Лекція: «Публічна політика забезпечення стійкості економіки України в умовах воєнного стану» (3 травня 2022 р.), лектор – Мороз В. В., кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП.
 2. Лекція: «Оцінка діяльності на основі кваліметричного підходу» (4 травня 2022 р.), лектор – Ануфрієва О. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП.
 3. Лекція: «Психологічна підтримка дітей в умова війни» (5 травня 2022 р.), лектор – Калініченко І. В., кандидат педагогічни наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП.
 4. Лекція: «Інноваційне лідерство» (10 травня 2022 р.), лектор – Дегтярьова І. О., доктор наук з державного управління, професор, профессор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП.
 5. Лекція: «Духовні виміри освіти в умовах війни» (12 травня 2022 р., лектори –Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП; Грищук І. Д., кандидат педагогічни наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП.
 6. Лекція: «Детермінанти розвитку післявоєнної економіки та управління персоналом»(18 травня 2022 р.,),лектори –Бурлаєнко Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП; Морозова М. Е., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП
 7. Лекція: «Проєктний менеджмент в умовах невизначеності: як діяти та мріяти» (25 травня 2022 р.),лектор –Бережна Г. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП.
 8. Лекція: «Особливості організації освітнього процесу для українських дітей, евакуйованих з місця постійного проживання на територію Республіки Польща» ( 26 травня 2022 р.), лектор –Махиня Т. А., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП.
 9. Круглий стіл: «Професійні домінанти  розвитку освітнього менеджменту в поствоєнний період» (27 травня 2022 р.), лектори –Тимошко Г.М., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП;Рожнова Т. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти, директор ННІМП.
 10. Круглий стіл «Екофасилітативна підтримка професіонала: інтервізія, супервізія, індивідуалізована психологічна допомога / Eco-centered support group for professionals: intervision, supervision, individualized psychological support (ESGP)» (27 травня 2022 р.), лектори – Лушин П. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП; Сухенко Я. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП; Хілько С. О., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП.  
 11. Круглий стіл: «Глобальні виклики російсько-української війни» (11 травня 2022 р.), лектори – Брусєнцева О.А., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП.
 12. Лекція: «Духовні виміри освіти в умовах війни» (12 травня 2022 р.), лектори – Сіданіч І. Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП, Грищук І. Д., кандидат педагогічни наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП.
 13. Круглий стіл «Екофасилітативна підтримка професіонала: інтервізія, супервізія, індивідуалізована психологічна допомога / Eco-centered support group for professionals: intervision, supervision, individualized psychological support (ESGP)» (13 травня 2022 р.),лектори – Лушин П. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, Сухенко Я. В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, Хілько С. О., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП.
 14. Круглий стіл: «Глобальні виклики російсько-української війни» (11 травня  2022 р.), лектор – Брусєнцева О.А., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП.
 15. Лекція «Духовні виміри освіти в умовах війни» (12 травня 2022 р.), лектори –Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМПГрищук І.Д., кандидат педагогічни наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП.
 16. Круглий стіл Міжнародного дискусійного клубу «PsyDetox: чергова хвиля», (21 травня 2022 р.), організатор та модератор – Лушин П. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП.
 17. Вебінар «Кіберграмотність для кіберпрофілактики» (24 травня 2022 р.), ведуча – професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП УМО, доктор економічних наук, професор Іванова В.В.

Здобувачі вищої освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» беруть участь у програмах академічної мобільності, міжнародного стажування та міжнародних проєктах.

У програмі академічної мобільності Університету імені Яна Длугоша (Польща) брали участь студенти 1-го, 2- го та 3-го курсів бакалаврату ННІМП спеціальностей «Психологія» та «Менеджмент», а також магістранти 1-го та 2-го курсів магістерських програм спеціальностей «Менеджмент» і «Державне управління» та ОПП «Управління проєктами»: 2021-2022 н.р. - 3 здобувача - ф-т. стажування: Соціальна робота; 2022-2023 н.р. - 3 здобувача, ф-т стажування: Економіка і право. Здобувачка освітньо-професійної програми«Публічне управління та адміністрування» пройшла міжнародне стажування в Інституті Професійного Розвитку Академії Освіти Університету Вітовта Великого (Литва) за програмою академічної мобільності ERASMUS+ TRAINEESHIP. У рамках програм академічної мобільності та міжнародного стажування здобувачі презентували свої наукові напрацювання. Наприклад, здобувачка вищої освіти ІІ курсу освітнього ступеня магістра ОПП «Публічне управління та адміністрування» Маргарита Нікіфорова презентувала результати дослідження, проведеного за період стажування разом із колегами з Інституту професійного розвитку Академії освіти Університету Вітовта Великого (Каунас, Литва) і виступила на тему: «Проблеми інтеграції українських сімей, їхні очікування та соціально-емоційне благополуччя». У доповіді були висвітлені найбільші виклики, з якими стикаються українські школярі, що вимушено переїхали до Литви через повномасштабне вторгнення російської федерації. Зокрема, соціально-емоційні проблеми, мовний бар’єр, адаптація у закладах освіти, проблеми соціалізації та порозуміння між литовськими та українськими дітьми, а також відсутність або висока вартість позашкільних активностей для українських школярів.

Здобувачі спеціальності «Психологія» активно взяли участь у проєкті «Eco-centered support group for professionals (intervision, supervision, individualized psychological support) (ESGP)» (ДЗВО УМО, УАЕПД, організація, фасилітація, консультування, ZOOM,  08.10.2022 р., 06.11.2022 р., 04.12.2022 р.).

З 2021 року в ННІМП започатковано конкурс кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. У 2022 році у конкурсі взяли участь 196 здобувачів вищої освіти, що на 39 більше, аніж у 2021 році.

07 грудня 2021 року за підтримки науково-педагогічних працівників кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», за ініціативи Полтавського державного аграрного університету здобувачі вищої освіти спеціальності 282 «Публічне управління та адміністрування» прийняли участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика» (м. Полтава).

Матеріали конференції можна подивитися тут:
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini07122021.pdf

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» груп ДС-20-Г1 (Г2) та ДС-20-Б1 прийняли участь у роботі:

СЕКЦІЇ 2. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 • Алексєєва С.В. Актуальність маркетингових підходів залежно від потреб споживача
 • Грицюк І.П. Роль громадянського суспільства в процесах здійснення реформи децентралізації
 • Ковтун О.А., Лісовий О.А. Використання альтернативної енергетики як чинник розвитку територіальних громад
 • Коробов К.В. Проблеми надання соціальних послуг в територіальних громадах в умовах децентралізації
 • Попович О.О. Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах європейського союзу: можливість імплементації досвіду Німеччини
 • Пустовіт Ю.Ю. Специфіка механізмів забезпечення розвитку професійного потенціалу

державних службовців в Україні

 • Столярчук А.О. Сучасні технології запобігання мовним конфліктам в поліетнічних територіальних громадах
 • Шевченко М.В. Школа місцевого самоврядування як платформа для розбудови управлінської спроможності територіальних громад

26 листопада 2021 року в Навчально-науковому інституті менедменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України була успішно проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» у форматі онлайн.

Конференція була організована на виконання Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України, Стратегії інтернаціоналізації НАПН України, Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до 2024 р.

Слід відзначити значну кількість вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків, які виступили із змістовними доповідями, презентували результати науково-дослідної роботи та оприлюднили власний досвід із проблем цифровізації науки і освіти. Панад 100 науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти взяли активну участь в обговоренні актуальних проблем.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasj--ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-shkola-sinerghiji-osviti-i-dukhovnosti-novi-vikliki-trendi-i-mozhlivosti

21 жовтня 2021 року для здобувачів вищої освіти спеціальност і«Управління проєктами» групи УП-19-Г1Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбулася спільна онлайн лекція з дисципліни  «Управління проєктами місцевого розвитку» із стейкхолдером ОПП «Управління проєктами» Катериною Коломієць, яку організувала доцентка кафедри публічного управління і проектного менеджменту к.е.н., доцентка Галина Бережна.

Запрошений співлектор Коломієць Катерина Мічеславівна – стейкхолдер ОПП «Управління проєктами», завідувачка навчальної лабораторії безпілотних літальних апаратів кафедри електроприводу та автоматизації Національного університету «Запорізька політехніка», менеджерка освітніх проєктів ГО «Молодіжний центр німецької культури «Заммельзуріум», випускниця ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 2019 року за ОПП «Управління проєктами».

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/spiljna-lekcija-z-disciplini--upravlinnja-projektami-miscevogho-rozvitku-iz-stejkkholderom-opp-upravlinnja-projektami-katerinoju-kolomijecj

15 жовтня 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в рамках роботи XXXVIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2021» проведено онлайн майстер-клас: «Формування інформаційної культури у майбутніх керівників організацій та установ».

Основними спікерами заходу Карташовим Є. Г., (завідувачем кафедри, д. держ.упр., професором); Ковтун О.А., (професоркою кафедри, к. держ.упр., доцент кою); Бережною Г.В., (доценткою кафедри, к.е.н., доцент кою); Дубініною О. В., (доценткою кафедри, к. пед. н., доценткою) окреслено всі ключові моменти під час формування інформаційної культури у майбутніх фахівців, значення інформаційної культури у діяльності керівників організацій та установ різних форм власності.

До організації та проведення заходу були залучені здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/provedeno-majster-klas-formuvannja-informacijnoji-kuljturi-u-majbutnikh-kerivnikiv-orghanizacij-ta-ustanov-u-ramkakh-xxxviii-mizhnarodnoji-specializovanoji-vistavki-osvita-ta-karjera--2021

11 Жовтня 2021

У рамках двосторонньої співпраці між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Каспійським університетом (Caspian University), м. Алмати (Казахстан) 5 жовтня 2021 року в ННІМП було проведено онлайн-лекцію на тему: «Особливості реформування системи освіти Республіки Казахстан» для здобувачів вищої освіти ННІМП освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» групи УНЗ-2020.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/ghostjova-lekcija-prorektora-z-akademichnikh-pitanj-caspian-university-doktora-phd-oksani-kirichok-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-nnimp

20 Вересня 2021

У ННІМП 16 вересня 2021 року в рамках дисципліни «Економічне врядування» ОПП «Публічне управління та адміністрування», була проведена онлайн лекція «Трансформація та реформи громад: досвід Польщі».

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/ghostjova-lekcija-prorektora-z-akademichnikh-pitanj-caspian-university-doktora-phd-oksani-kirichok-dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-nnimp

 

16 квітня 2021 року  Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвались 187 учасників.

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/provedeno-i-mizhnarodnu-naukovo-praktichnu-konferenciju-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj--2021-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin

 

12 Квітня 2021 Кафедрою публічного управління та проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України був проведений майстер-клас «Управління проєктами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри» в рамках програми віртуальної Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021».

Мета заходу ‑ розкриття перспектив навчання й отримання вищої освіти в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а також ознайомлення учасників з інструментами, що використовуються в проєктному менеджменті задля ефективного досягнення організаційних і особистих цілей.

До організації та проведення заходу були залучені здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП «Управління проєктами».

Сайт УМО:
http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1vidbuvsja-majster-klas-v-ramkakh-vistavki-osvita-ta-karjera--2021

12 лютого 2021 року за підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університете менеджменту освіти», разом із Central European Education Institute (Братислава, Словаччина), Національним інститутом економічних досліджень (Батумі, Грузія), Батумським навчальним університетом навігації (Батумі, Грузія), Регіональною Академією Менеджменту (Казахстан), громадською науковою організацією «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» (Київ, Україна), Міжрегіональною академією управління персоналом (Київ, Україна), громадською організацією «Асоціація науковців України» (Київ, Україна), вийшов V-ий том колективної монографії «Сучасні аспекти науки». Монографію видано в рамках роботи видавничої групи «Наукові перспективи».

Монографію можна завантажити тут

У даному томі монографії Ви познайомитеся із: теоретичним осмисленням оптимальної стратегії взаємодії між  різними структурами, з точки зору ефективного використання психофункціональних особливостей людини, забезпечення психофункціональної повноти системи публічного управління;  розробкою і формулюванням стратегії брендингу (продуктового, корпоративного, або змішаного) в багатопрофільних компаніях у країнах з економікою, що розвивається, або при виході фірм з розвинених країн на ринки; особливостями прав приватної особи у відносинах із публічною адміністрацією та ін.

Також, запрошуємо Вас взяти участь у написанні VІ-го тому колективної монографії «Сучасні аспекти науки». До монографії будуть включені комплексні і ґрунтовні дослідження із різних напрямів науки, обсягом не менше 10 сторінок, у формі розділів монографії, написані українською, російською або англійською мовами. Кількість співавторів не обмежена. Щодо детальної інформації про участь у колективній науковій праці дивіться, будь-ласка, на сайті: 
http://perspectives.pp.ua/index.php/np/monografy

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vijshov-v-ij-tom-kolektivnoji-monoghrafiji-suchasni-aspekti-nauki

11 лютого 2021 року в рамках співпраці з професіоналами-практиками, експертами галузі, стейкголдерами освітньо-наукової/професійної програм підготовки здобувачів вищої освіти «Публічне управління та адміністрування», «Управління проектами» та за ініціативи професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇ відбулася відкрита zoom – конференція на тему «Підготовка управлінських кадрів в Україні» і громадським діячем, лідером руху за якість і організаційну досконалість в Україні, президентом  Української асоціації досконалості та якості, віце-президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), головою комісії УСПП з питань якості, сертифікації і конкурентоспроможності Петром КАЛИТОЮ.

У науково-практичному заході взяли участь здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні, педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту на чолі із завідувачем кафедри доктором наук з державного управління, доцентом Євгеном КАРТАШОВИМ.

За результатами авторського дослідження було презентовано матеріали щодо проблемних питань розвитку та шляхів удосконалення системного менеджменту. Було наголошено на необхідності призначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за розвиток системного менеджменту в Україні в цілому; необхідності усунення на державному рівні плутанини у розумінні поняття «менеджмент», що призвело до помилкового визначення галузей знань та спеціальностей. Автором зазначено, що для усунення відзначених недоліків та покращення ситуації виникає необхідність у терміновій зміні відношення до цієї надзвичайно важливої складової державотворення.

Основною метою авторського дослідження було визначення вузьких місць у сфері системного менеджменту в Україні і привернення уваги уряду, науково-технічної громадськості і бізнесу до ключових проблем у цій сфері та пропозицій щодо їх усунення для забезпечення конкурентоспроможності і сталого розвитку країни.

Висловлюємо щиру подяку шановному Петру Яковичу за співпрацю, надану можливість ознайомлення з матеріалами його авторського дослідження, підвищення рівня та якості знань! Бажаємо подальших творчих успіхів, успішної реалізації планів і нових проєктів!

Всі зацікавлені особи мають можливість ознайомитися зі статтею «СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МОДЕЛІ ТА ПРОБЛЕМИ» (автор – П. Я. Калита).

Статтю розміщено на сторінці кафедри публічного управління і проектного менеджменту разом із формою опитування для отримання зворотнього зв’язку та продовження досліджень:

Опитування Науково-педагогічних працівників  http://umo.edu.ua/naukovo-pedaghoghichni-pracivniki

Опитування Здобувачів вищої освіти  http://umo.edu.ua/zdobuvachiv-vishhoji-osviti

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasja-vidkrita-zustrich-iz-prezidentom-ukrajinsjkoji-asociaciji-doskonalosti-ta-jakosti-kalitoju-petrom-jakovichem

05 лютого 2021 р., за підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", вийшли матеріали VІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», яка відбудеться дистанційно 07 лютого 2021 р., у м. Варшава (Польща).

Співорганізатор заходу – громадська наукова організація “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”.

У матеріалах VI-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні» висвітлені: проблемні аспекти комунікативної взаємодії громадянського суспільства та публічної влади; питання визначення основних аспектів з якісного поліпшення процесу надання адміністративних послуг у нашій країні; дослідження ефективності проведення семінарського заняття, що залежить від методичної тактики дій викладача; перспективні напрями формування та розвитку міжнародного гуманітарного права; особливості дослідження рівня та структури професійної захворюваності у працівників сучасного гірничо-металургійного комплексу тощо.

Матеріали будуть актуальними науковцям, громадсько-політичним діячам, студентам, а, також, усім, хто цікавиться розвитком української держави і світовим досвідом реалізації інноваційних процесів.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zaproshujemo-do-uchasti-u-vii-ij-mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-konferenciji-suchasni-aspekti-modernizaciji-nauki-v-ukrajini-stan-problemi-tendenciji-rozvitku

 

29 січня 2021 року, працівники кафедри публічного управління та проектного менеджменту, разом із здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії взяли участь у лекції представника Всеукраїнського Інституту розвитку інтелекту (м. Київ, Україна), заступника начальника відділу розвитку інноваційної освіти Андрія Міфтахова на тему: «Особливості управлінського мислення: досвід Південної Кореї» в межах курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування». Лекцію проведено в режимі он-лайн на платформі Zoom українською мовою. Дана лекція продовжила традицію організованих зустрічей аспірантів даної освітньо-наукової програми із запрошеними стейкголдерами, за ініціативи  гаранта ОНП «Публічне управління та адміністрування», професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, професора Олени Алейнікової. Перша зустріч аспірантів із закордонним викладачем Річардом Беггеттом, громадським діячем з питань Стратегічного розвитку та управління (Форт Уорт, Техас, США) відбулася 06 листопада 2020 р.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/dlja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-pidghotovki-tretjogho-osvitnjo-naukovogho-rivnja--vidbulasja-lekcija-predstavnika-vseukrajinsjkogho-institutu-rozvitku-intelektu-andrija-miftakhova

 

23 грудня 2020 року, за сприяння ННІМП підписано угоду про співпрацю ДЗВО "Університет менеджменту освіти", в особі ректора Миколи Кириченка, та Херсонським національним технічним університетом, в особі ректора Юрія Бардачова.

У рамках угоди, заплановане сприяння: обміну документацією, що стосується освітнього процесу, наукової діяльності, підвищення кваліфікації; обміну студентами, слухачами, аспірантами, науково-педагогічними працівниками; організації та проведенню спільних наукових заходів у галузі державного територіального управління та місцевого самоврядування та ін.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/za-sprijannja-nnimp-pidpisano-ughodu-pro-spivpracju-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-ta-khersonsjkim-nacionaljnim-tekhnichnim-universitetom

 

06 грудня 2020 року, за підтримки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» та у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", вийшли матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку», яка відбудеться дистанційно 07 грудня 2020 р., у м. Мадрид (Іспанія): http://perspectives.pp.ua/index.php/np/conferences

Співорганізатор заходу – громадська організація “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vijshli-materiali-iv-oji-mizhnarodnoji-naukovo-praktichnoji-konferenciji-suchasni-aspekti-modernizaciji-nauki-v-ukrajini-stan-problemi-tendenciji-rozvitku

 

06 листопада 2020 р., здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» взяли участь у лекції закордонного викладача Річарда Беггетта, громадського діяча з питань Стратегічниого розвитку та управління (Форт Уорт, Техас) на тему: «Життєздатні організації: Головна перевага» («HEALTHY ORGANIZATIONS: The Ultimate Advantage») в межах курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування». Лекція була проведена в режимі он-лайн на платформі Zoom англійською мовою та супроводжувалась перекладом.

Під час даного заходу було розглянуто такі основні питання:

1) концептуальні основи діяльності успішної організації;

2) значення внутрішньої мотивації персоналу до праці для успіху організації, усвідомлення та досягнення працівниками найважливіших цілей організації;

3) проблема визначення та розвитку життєздатності організації;

4) фактори успіху організації.

Особливо цікавою була дискусія учасників лекції щодо цінності та принципів підвищення довіри серед колег колективу організації, основних законів лідерства, сучасних концепцій управління конфліктами в організації.

Всі учасники відзначили актуальність та користь отриманих знать, важливість проведення подібних лекцій для вивчення та використання в науковій роботі та практичній діяльності передового закордонного досвіду щодо вирішення численних проблем організаційного розвитку та підвищення життєздатності організацій.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1vidbulasj-lekcija-zakordonnogho-vikladacha-richarda-beghghetta-fort-uort-tekhas

 

30 жовтня 2020 р., було проведено ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту». Участь у семінарі прийняли здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

Робота семінару була зосереджена за наступними напрямами:

 • Управлінські процеси в цифровому суспільстві.
 • Організація освітнього процесу в закладах освіти в умовах карантину.
 • Лідерство і організаційна культура в педагогічній і управлінській діяльності.
 • Технології позиціонування закладу освіти в умовах інклюзивного навчання.
 • Новітні технології у науково-методичному супроводі педагога Нової української школи.

По завершенню заходу його учасники отримали іменні сертифікати, а також висловили щире захоплення отриманою інформацією та виявили сподівання на подальшу співпрацю із обміну досвідом та взаємодопомогу між практиками та науковцями.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/ii-vseukrajinsjkij-naukovo-metodologhichnij-seminar-pozicionuvannja-zakladu-osviti-zasobami-novitnikh-tekhnologhij-menedzhmentu

 

27 жовтня 2020 року, відбулася робоча он-лайн зустріч ректора ДЗВО «УМО» М.О. Кириченка, директорки ННІМП О.В. Алейнікової, завідувачки відділу міжнародного співробітництва Ковтун О.А. та запрошеного стейкхолдера - Президента Української асоціації досконалості та якості, Голови Комітету з менеджменту досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку України Калити П.Я. з міжнародним експертом - доктором Г.Х. Райдером з питань участі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у проєкті експертної допомоги SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES), Республіка Німеччина.

В ході зустрічі були обговорені перспективи реалізації проєкту щодо експертної допомоги у вирішенні наступних питань:

- удосконалення організаційно-управлінських методів менеджменту Університету, які відповідають європейським стандартам, з метою підвищення ефективності прийняття та реалізації управлінських рішень;

- покращення системи управління якістю з метою модернізації мотивації персоналу та поліпшення виконавчої дисципліни.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/uchastj-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti-u-projekti-ekspertnoji-dopomoghi-senior-experten-service-ses

 

25 cерпня 2020 р., підписано Меморандум про співпрацю між Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет  менеджменту освіти», в особі Директора, доктора наук з державного управління, професора Олени Алейнікової та громадською науковою організацією «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», в особі Президента, доктора наук з державного управління, професора Євгена  Романенка.

У рамках співпраці заплановано вивчення й узагальнення досягнень науки в галузі Публічного управління та адміністрування, сприяння найбільш повному використанню отриманих результатів досліджень в інтересах соціально-економічного та правового розвитку України, а, також, відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, обмін знаннями та досвідом для укріплення міжнародного іміджу України.

Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління» є науковою організацією, яка об’єднує, на добровільних засадах, провідних вітчизняних та зарубіжних вчених  і спеціалістів, колом наукових інтересів яких є питання державного управління.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/pidpisano-memorandum-pro-spivpracju-mizh-navchaljno-naukovim-institutom-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-dzvo-umo-ta-ghromadsjkoju-naukovoju-orghanizacijeju-vseukrajinsjka-asambleja-doktoriv-nauk-z-derzhavnogho-upravlinnja

 

14 травня 2020 року, відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», яка проходила цього року в новому форматі відеоконференції - режимі on-line. Конференцію організовано та проведено науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового інституту менеджменту та  психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за участю здобувачів вищої освіти і молодих учених. Співорганізатором даного заходу виступила Рада молодих вчених НАПН України за участі  докторантки Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук Ірини ГУБЕЛАДЗЕ.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/u-navchaljno-naukovomu-instituti-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-vidbulasja-vseukrajinsjka-naukovo-praktichna-konferencija-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj---2020-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin

 

22 квітня 2020 р., відбулася постійно діюча Науково-практична студія «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства». Участь у студії прийняли здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

В межах роботи науково-практичної студії було проведено авторський майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» (автори: доц. Оксана Володимирівна Дубініна, доц. Тетяна Іванівна Бурлаєнко).

Під час Майстер-класу обговорювалися актуальні питання сьогодення, а саме: було спростовано міфи про освіту, авторами було представлено особливості та перспективи упровадження дуальної форми навчання в Україні. О. В. Дубініною та Т. І. Бурлаєнко була представлена модель сучасного здобувача освіти, авторки зауважили, «…що сьогодні освіта України має готувати активного, творчого, здатного адаптуватися до змін у світі, готового до використання технологій, які ще не винайдені учня».

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidbulasja-robota-naukovo-praktichnoji-studiji-rozvitok-informacijno-analitichnoji-kompetentnosti-pedaghogha-v-umovakh-transformacijnikh-zmin-suspiljstva

 

16 квітня 2020 р., на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» із застосуванням платформи Zoom відбувся дистанційний попередній захист кваліфікаційних робіт майбутніх випускників магістратури спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами». Магістранти продемонстрували достатньо високий рівень якості та готовності своїх кваліфікаційних робіт, що дає підстави робити оптимістичні прогнози в їх успішному захисті. Обидві сесії відбулися за практично повної присутності здобувачів та професорсько-викладацького складу кафедри, зокрема наукових керівників кваліфікаційних робіт. В активній формі спілкування відбувся передзахист дипломних проєктів, що підтвердило набуті здобувачами вищої освіти під час навчання знання та вміння, нові компетентності. Магістранти після проголошення доповідей та демонстрації презентацій відмітили сприятливу атмосферу зібрання, зручний формат відео-конференції та оперативність у вирішення всіх організаційних питань.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1zdobuvachi-vishhoji-osviti-drughogho--maghistersjkogho-rivnja--osvitnjoji-proghrami-upravlinnja-proektami-vikhodjatj-na-finishnu-prjamu

 

01 квітня 2020 р., відповідно до затвердженого плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відбулося чергове засідання кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО».

Засідання кафедри відбулося в он-лайн режимі на платформі Zoom.

На порядок денний було винесено такі основні питання:

 • Про організацію роботи кафедри  під час введення обмежувальних заходів.
 • Про результати рубіжного контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри у 2 семестрі 2019– 2020 н.р. та заходи з підвищення успішності навчання.
 • Про стан виконання індивідуальних планів видання навчальних посібників, підручників, монографій.
 • Про підготовку та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020».
 • Про підвищення якості освітнього процесу.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/ogoloshennya/vidbulosja-on-lajn-zasidannja-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-navchaljno-naukovogho-institutu-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-dzvo-universitet-menedzhmentu-osviti

 

10 березня 2020 року, Вініченко А. А., старший викладач кафедри публічного управління та проектного менеджменту ННІМП, провела лекцію присвячену Дню народженню видатного українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча, гордості нашої нації Тараса Григоровича Шевченка для здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління і проектного менеджменту. На лекції присутньою була голова Студентської колегії Чепенко Єлизавета. Тема лекції: "Філософія Тараса Шевченка через життя та творчість". Здобувачі вищої освіти переглянули фільм "Таємниці генія Шевченка" та взяли участь у жвавому обговоренні творчості та життя письменника. Дискутували про те, що у своїх поезіях український геній сформував власну філософську концепцію та програму створення ідеального суспільства, часи, коли, розглядаючи минуле України та свою сучасність, Шевченко творить «філософію трагедії», як філософію прийняття трагедії свого народу за власну, злиття власних помислів та бажань з потребами народу. Творчість Т. Г. Шевченка гідно завершує внесок у розвиток національної самосвідомості,  зроблений кирило-мефодіївцями.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1provedeno-lekciju-prisvjachenu-dnju-narodzhennju-vidatnogho-ukrajinsjkogho-poeta-pisjmennika-khudozhnika-ghromadsjkogho-ta-politichnogho-dijacha-tarasa-ghrighorovicha-shevchenka

 

06 березня 2020 р., у межах профорієнтаційної діяльності та реалізації науково-практичного проекту кафедр ННІМП ДЗВО «УМО» завідувачем кафедри Тетяною Бурлаєнко та доцентом Оксаною Дубініною було проведено науково-практичну студію з теми « Попередженя булінгу в освітньому середовищі: 7 кроків його покладання» на базі Навчального-наукового центру ПТО НАПН України. Учасники заходу мали можливість ознайомитися з освітніми програми ДЗВО «УМО», здобути нові знання та ознайомитися з методиками щодо попередження булінгу.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/proveden-nauchno-prakticheskuju-studiju-po-teme-preduprezhden-bullingh-v-obrazovateljnoj-srede-7-shaghov-egho-vozlozhenie

 

26 лютого 2020 року, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Дубініна провела відкриту лекцію з дисципліни «Вища математика» на тему: «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Застосування елементів лінійної алгебри в економіці».

Лекція є складовою освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітнім рівнем «бакалавр».

На лекції було розглянуто такі питання:

 • Системи лінійних рівнянь;
 • Матричний метод розв’язування системи лінійних рівнянь;
 • Розв’язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера;
 • Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса;
 • Застосування елементів лінійної алгебри в економіці.

Значну увагу під час лекції було приділено проблемі застосування елементів лінійної алгебри в економіці, а саме здобувачами вищої освіти було підготовлено та представлено проект  з вище окресленої проблеми.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/vidkrita-lekcija-oksani-dubininoji-z-disciplini-vishha-matematika-na-temu-sistemi-linijnikh-alghebrajichnikh-rivnjanj-zastosuvannja-elementiv-linijnoji-alghebri-v-ekonomici

 

24 лютого 2020 р., згідно з планом проведення агітаційної і профорієнтаційної роботи  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО у рамках зустрічей з громадськістю, підприємцями та службовцями органів місцевого самоврядування, учнівською молоддю м. Запоріжжя та області завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління Євген Карташов провів профорієнтаційний захід із учнями Гімназії № 91 м. Запоріжжя. До проведення заходу долучилася здобувачка вищої освіти спеціальності «Менеджмент», освітньої програми «Управління проектами» ННІМП ДЗВО «УМО» Катерина Коломієць.

Представники учнівської молоді Запоріжжя виявили зацікавленість до освітніх програм і навчання в Університеті, а також повідомили про свої освітні потреби та висловили побажання. Кожен учасник заходу отримав інформаційний буклет Університету. Учні та викладачі ознайомилися з перевагами навчання в УМО, переліком спеціальностей та основними напрямками діяльності ДЗВО «УМО». За результатами зустрічі відбувся фітбек - під час зустрічі обговорювались особливості вступної кампанії 2020 р.  Також було узгоджено з керівництвом Ліцею шляхи подальшої співпраці для інформування та залучення абітурієнтів до Університету менеджменту освіти.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/zaviduvach-kafedri-publichnogho-upravlinnja-i-proektnogho-menedzhmentu-jevghen-kartashov-proviv-proforijentacijnij-zakhid-iz-uchnjami-ghimnaziji--91-m-zaporizhzhja

 

19, 20 лютого 2020 р.,  на кафедрі публічного управління і проектного менеджменту відбувся успішний захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування (Групи ДС-17-Г, ДС-18-Г). Усі здобувачі вищої освіти продемонстрували високі професійні якості та прагнення до подальшого самовдосконалення.

Сайт УМО: http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/ogoloshennya/1v-navchaljno-naukovomu-instituti-menedzhmentu-ta-psikhologhiji-vidbuvsja-zakhist-maghistersjkikh-robit

 

В лютому 2020 року, здобувачі вищої освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО вдруге приймають участь у Програмі академічної мобільності, яка започаткована у 2018 році за ініціативи директорки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології О. В. Алейнікової.

Організація навчального процесу за програмою академічної мобільності здійснюється згідно до Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) від 01.06.2016 р.

Сайт УМО:  http://umo.edu.ua/institutes/imp/ogholoshennja/1pochatok-navchannja-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-dzvo-umo-za-proghramoju-dva-diplomi

 

1 березня 2019 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» здобувачі вищої освіти ННІМП були залучені до організації та проведення першого Всеукраїнського конкурсу наукових учнівських проектів і розробок «Універсіада-2019». В цьому конкурсі взяли участь 25 учнів з різних регіонів України.В ході Конкурсу були представлені наукові учнівські проекти і розробкиза такиминапрямами: психологія, основи економіки, основи менеджменту, іноземні мови (англійська), математика, біологія, географія, історія України, комп’ютерні науки, конкурс відбувався у два етапи:

І ЕТАП – подання робіт, рецензування науковцями ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відбір робіт для захисту до 25 лютого 2019 року;

ІІ ЕТАП – захист проектів та визначення за кількістю балів переможців конкурсу – 1 березня 2019 року.

16 жовтня 2019 р. шестеро здобувачів вищої освіти ННІМП (Заваляєва Христина Мірбагірівна, МОБ-16-Д2; Возняк Максим Євгенійович, ПБ-19-Д2; Якубець Ольга Валеріївна, ПТБД-18-Д2; Верболюк Дар’я Олегівна, ПТБД-18-Д2; Забудько Глорія Андріївна, МОБ-17-Д2; Бурлаєнко Олексій Даніель Андрійович, ДС-17-Г1) у супроводі викладача-консультанта Брусєнцевої Ольги Анатоліївиа, старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту взяли участь у організаційній зустрічі учасників Всеукраїнського конкурс у LoNG-2019 (LOOK OF NEW GENERATION / ПОГЛЯД НОВОГО ПОКОЛІННЯ),  яка відбулася в Академії  праці, соціальних відносин і туризму: На Конкурс зареєструвались: 78 команд з 23 міст, якими було представлено 53 заклади вищої освіти.

Конкурс спрямований на розробку проектів щодо досягнення восьмої цілі сталого розвитку Глобального договору ООН «Гідна праця та економічне зростання».

Успішне керівництво дипломною роботою викладачем Брусєнцевою  О. А. в результаті було відзначене на конкурсі дипломних робіт: дипломна робота «Професійний підбір кадрів і шляхи його вдосконалення(на прикладі ПТ «Донкредит»)» магістрантки Яхимович Валерії Вікторівни (група УПБМ-16-Г1) зайняла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» (Київський національний університет технологій та дизайну) в рамках здійснення міжнародного Проекту Британської Ради та Партнерського Фонду «CreativeSpark», який спільно впроваджується  Київським національним університетом технологій та дизайну разом з Саутгемптонським університетом з Великої Британії, визначено переможців 24 січня 2019 р. (Подяка Київського національного університету технологій і дизайну від 24 січня 2019 р. за підготовку переможця Другого туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу»)

Окремим напрямом здійснення науково-методичного супроводу освітнього процесу відповідно до нових освітніх програм є залучення здобувачів вищої освіти до участі в наукових масових заходах, виставках, проектах тощо.

1) 8 лютого 2019 р. працівниками кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП було організовано семінар з міжнародною участю на тему: «Бізнес-коучинг: перші кроки» (“BiznesCoaching: pierwszekroki”). Ведучою семінару була польська колега Ніна Вербицька (NinaVerbytska), керівник відділу управління людськими ресурсами, коуч “W GlobalConsulting”.

В ході семінару було обговорено наступні питання:

 • коучинг у системі управління;
 • види та форми коучингу;
 • модель «ПРАВДА» і “GROW”;
 • теми і запити від клієнтів до бізнес-коучингу;
 • методи та інструменти бізнес-коучингу;
 • типологія кліентів.

В роботі семінару взяди участь представники адміністрації ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», працівники кафедри та здобувачі вищої освіти. В результаті проведення семінару учасники отримали сертифікати про участь.

2) 26 березня 2019 р. працівники кафедри психології та особистісного розвитку разом зі здобувачами вищої освіти взяли участь у MIND-лекції корейського колеги професора Джо Гі Юн, директора, голови комісії з питань освіти Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея).

Участь у даному заході дала можливість дізнатися про бачення Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея) щодо актуальних проблем розвитку особистості, глибше усвідомити особливості стрімкого економічного зростання Кореї у другій половині ХХ ст., сприяла розширенню співпраці з Міжнародним інститутом розвитку інтелекту.

3) 5 квітня 2019 р. завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, проф. Лушин П. В. виступив на пленарному засіданні в ході роботи V Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (MPDWPPEP), що відбувалась в КНУ  ім. Т. Г. Шевченка 5 і 6 квітня 2019 р., в якій взяли участь здобувачі вищої освіти.

Виступ П.В. Лушина під час даної конференції сприяв поширенню передових та найактуальніших ідей сучасної теорії і практики психологічної діяльності, особливо стосовно питань екологічності в процесі надання психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни.

4) 12 квітня 2019 р. під час XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019» завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор Лушин П.В. виступив перед здобувачами вищої освіти ННІМП ДЗВО «УМО» та іншими учасниками на круглому столі на тему «Психологія професійної освіти», який відбувався.

Під час свого виступу проф. Лушин П. В. розглянув такі аспекти психології професійної освіти: 1) формування професійної траєкторії життєвого шляху сучасної молоді; 2) професія психолога і її еволюція в умовах актуального світу, що постійно змінюється; 3) професійні перспективи в найближчі 10 років.

В результаті проведення даного круглого столу проф. Лушин П. В. був нагороджений Дипломом за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій.

Також 12 квітня 2019 р. під час XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019»відбувся круглий стіл на тему: «Конкурентоспроможність персоналу і досвід країн ЄС з питань цифрових компетентностей», який був проведений ст. викладачем кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, канд. екон. наук Брусєнцевою О. А. Доповідь Брусенцевої О. А. розкрила особливості одного із напрямів науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДВНЗ «УМО» («Управління конкурентоспроможністю персоналу: теорія, методологія, практика»), а саме: «Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах цифрової економіки»), а також сучасні тенденції розвитку економічної думки в ЄС.В роботі круглого столу взяли участь працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, зокрема Бурлаєнко Т. І., Палькевич Ю. С., Савчук Л. М., Михайлов А. П., Мурашко О. В., Іванова В. В. та інші учасники XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019».

Проведення круглого столу сприяло поширенню інформації з кола питань, що стосуються тематики науково-дослідної роботи кафедри економіки, підприємництва та менеджменту («Управління конкурентоспроможністю персоналу: теорія, методологія, практика»), охарактеризовано напрями подальших наукових досліджень кафедри щодо питань цифрових компетентностей персоналу (підтема: «Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах цифрової економіки»).

5) 16 травня 2019 р. на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти»відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» Організатором був Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відповідальною кафедра за організацію та проведення конференції – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту. Загальна кількість учасників становила 291 осіб, з них зарубіжних – 12 осіб, молодих вчених – 36 осіб.

В ході роботи конференції було проведено секцію 2 «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», в межах якої здобувачі вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» виступали з доповідями та брали у їх обговоренні.

За результатами проведення конференції було підготовлено програму конференції та збірник тез доповідей учасників, всі присутні на конференції глибше усвідомили проблеми-виклики сучасних глобалізаційних змін та наслідки ними обумовлених.

6) 24 травня 2019 р. науково-педагогічними працівниками кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «УМО» було проведено VIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти».

До числа організаторів належали представники передових закладів освіти та науки України та двох іноземних країн: Національна академія педагогічних наук України (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), Навчально-науковий інститут менеджменту та психології, Кафедра психології та особистісного розвитку, Центральний інститут післядипломної освіти, Кафедра психології управління), Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ) (Лабораторія організаційної і соціальної психології), Український філіал міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (Республіка Корея), Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща).

Серед 190 були присутні здобувачі вищої освіти з України, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти України, Польщі, Кореї.

У рамках конференції було проведено 3 майстер-класи:

 • короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин);
 • особливості роботи психолога з особами, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій (керівник – канд. псих. наук, доц. І. В. Євтушенко);
 • психолого-педагогічне забезпечення управління проектами особистісного розвитку учня закладу загальної середньої освіти засобами ІКТ (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

Також проведений Круглий стіл, присвячений науковій творчості і пам’яті академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука (модератор – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

При підведенні підсумків учасники конференції відзначили, що сучасний період суспільного розвитку характеризується трансформацією системи освіти як в Україні, так і світі загалом, висуває принципово нові вимоги до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на основі особистісно-орієнтованого, компетентнісного та екофасилітативного підходів і потребує створення системи організаційно-психологічного та психолого-педагогічного супроводу даного процесу.

7) 1–2 червня 2019 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»відбувся VIII Всеукраїнський форум вчених і практиків «ЕКОПСИХЕЯ» «ПСИХОЛОГІЧНА ФУТУРОЛОГІЯ: ПРОЕКТИ МАЙБУТНЬОГО ТА РЕАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ», під час якого науковці, практикуючі психологи, педагоги, соціологи, аспіранти, здобувачі вищої освіти ЗВО, працівники науково-дослідних установ, інші фахівці мали змогу взяти участь у дискусіях, презентаціях, майстер-класах, круглому столі тощо. Організаторами форуму були: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» та Громадська організація «Асоціація екологічної психологічної допомоги». Загалом на форумі були присутні більше 100 учасників.

8) 22-24 жовтня 2019 року в Київському Палаці дітей та юнацтва  відбувалася міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті. Програмою виставки було передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів, воркшопів, відкритих уроків, експертних дискусій, педагогічних коучингів, дискусійних панелей, тренінгів із нагальних питань сучасного етапу реформування національної освіти, в яких брали участь керівники, провідні фахівці й науковці Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», практичні працівники галузі освіти та представники закордонних навчальних закладів, агенцій, міжнародних представництв, а також випускники, учні, батьки й широка громадськість.Під час Міжнародної виставки науково-педагогічними працівниками ННІМП ДЗВО «УМО» Оксаною Дубініною та Тетяною Бурлаєнко було проведено тренінг «Булінг в освітньому середивищі: 7 кроків його подолання»

Даний тренінг розроблено в рамках роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», започаткованої у 2016 році кафедрою публічного управління і проектного менеджменту. Керівник студії Оксана Дубініна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Також 24 жовтня майбутні психологи другого та четвертого курсів ННІМП разом з викладачами кафедри психології та особистісного розвитку Лушином П. В., Шевченко С. В., Хілько С. О., відвідуючи виставку, мали можливість ознайомитись з інноваційними програмами і рішеннями для осучаснення освітнього процесу, відвідати науково-практичні конференції та семінари.

В рамках виставки було відвідано Науково-практичну конференцію «Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій: основні підходи до його забезпечення», організовану провідними українськими вченими.

Під час презентації практичного посібника «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» здобувачі вищої освіти мали можливість поспілкуватися з колективом авторів (Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін.), які представляли результати своєї роботи і розповідали про особливості відновлення після травматичних подій.

Також здобувачі вищої освіти брали активну участь у обговоренні різних питань під час круглого столу «Соціально-емоційне навчання як умова розвитку молоді з сильним характером» (доповідач: Дяченко Людмила Миколаївна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, національний тренер освітньої програми «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття» Lions Clubs International Foundation).

В цілому, майбутні психологи отримали багато цікавої інформації і висловили побажання брати участь у Міжнародних заходах з висвітлення актуальних проблем розвитку науки і освіти.

9) 17 травня 2022 року Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвалось понад 200 учасників. Робочими мовами конференції були українська, англійська, польська та словацька.

Матеріали конференції можна подивитися тут:
http://umo.edu.ua/news/vidbulasja-ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferencija-zdobuvachiv-vishhoji-osviti-i-molodikh-uchenikh-nauka-i-molodj--2022-prioritetni-naprjami-ghlobalizacijnikh-zmin

Учасники конференції ‑ молоді вчені, аспіранти, здобувачі вищої освіти, учні-члени Малої академії наук України не тільки з відомих українських закладів освіти, а й дослідники з престижних університетів Європейських країн.

На ІІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» молода еліта України та наші міжнародні партнери презентували результати своїх наукових досліджень та здійснили обмін практичним досвідом у різних галузях знань. Учасники мали нагоду у колі однодумців, колег з міжнародної наукової спільноти та з різних галузей знань зустрілися та поділитися своїми науковими дослідженнями, ідеями, думками, а також презентувати власні відкриття, що пов’язані з пріоритетними напрямами глобалізаційних змін.

Дана конференція стала унікальною можливістю для молоді з різних міст України та зарубіжжя зібратися онлайн разом у воєнний період та обговорити актуальні питання на пленарному засіданні та у тематичних секціях; отримати неоціненний досвід іноземних партнерів, поспілкуватися з колегами з різних країн світу та збагатитися новими знаннями.