ВІДБУЛОСЯ ОН-ЛАЙН-ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ВІДБУЛОСЯ ОН-ЛАЙН-ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

01 квітня 2020 р.,відповідно до затвердженого плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», відбулося чергове засідання кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО».

Засідання кафедри відбулося в он-лайн режимі на платформі Zoom.

На порядок денний було винесено такі основні питання:

 1. Про організацію роботи кафедри  під час введення обмежувальних заходів.
 2. Про результати рубіжного контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри у 2 семестрі 2019– 2020 н.р. та заходи з підвищення успішності навчання.
 3. Про стан виконання індивідуальних планів видання навчальних посібників, підручників, монографій.
 4. Про підготовку та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020».
 5. Про підвищення якості освітнього процесу.

Стосовно першого питання, директор ННІМП ДЗВО «УМО» професор О. В. Алейнікова зазначила, що науково-педагогічні працівники кафедри з високою відповідальністю щоденно апробують різні форми дистанційного навчання, неперервно здійснюють в режимі реального часу за дистанційною формою консультування та заняття здобувачів вищої освіти очної/заочної форм навчання.

Також, Олена Володимирівна наголосила, на тому, що сьогодні масова комунікація і контент кафедри у соціальних мережах в умовах запровадження протиепідемічних заходів є надзвичайно актуальними.

Значну увагу було приділено питанню підвищення якості освітнього процесу.

При обговоренні даного питання одразу на думку приходять слова видатного давньоримського філософі Луція Анейя Сенека, який стверджував «Якщо корабель не знає, в який порт він пливе, жоден вітер йому не буде попутнім».

Відповідно до цього завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту Є. Г. Карташов запропонував визначити основні шляхи підвищення якості освітнього процесу, а саме:

 1. Активно запроваджувати електроний навчальний контент, використовувати он-лайн лекції, скайп-zoom- консультації, організовувати за допомогою он-лайн платформ навчальні форуми.
 2. Будувати освітній процес на дослідницькій основі, експрес дослідженнях і проектній діяльності.
 3. Впроваджувати інтерактивні освітні технології.
 4. Встановлювати зворотній зв'язок із випускниками кафедри, постійно здійснювати моніторинг індивідуальної траєкторії професійної діяльності випускників, шляхом анкетування через сайт Університету та соціальних мереж.
 5. Активно залучати випускників кафедри до профорієнтаційної та освітньої діяльності ННІМП ДЗВО «УМО».
 6. Продовжити практику факультативного вивчення іноземних мов для здобувачів вищої освіти ННІМП ДЗВО «УМО».
 7. Забезпечити міжкафедральну інтеграцію.
 8. Систематично оновлювати Е-Портфоліо науково-педагогічних працівників кафедри.
 9. Забезпечувати професійну мобільність викладачів, стажування у провідних ЗВО України та в країнах ЕС.
 10. Проводити психодіагностику особистісного розвитку здобувачів вищої освіти, розробляти індивідуальні програми корекції та самовдосконалення.
 11.  Продовжити залучення роботодавців до наукової та освітньої діяльності кафедри.
 12.  Розпочати створення Е-портфоліо здобувачів вищої освіти з метою мотивації особистісно професійного становлення.
 13.  Продовжити творчу співпрацю зі студентським самоврядуванням на принципах студентоцентризму.

Також на обговорення було поставлено питання щодо організації та проведення Майстер-класу «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» в он-лайн режимі (відповідальна особа від кафедри доц.. О. В. Дубініна).

Дубініна О. В. доповіла, що під час Майстер-класу планується обговорення актуальних питання сьогодення, а саме: міфи про освіту, впровадження дуальної освіти в Україні, ефективні освітні програми країн ЄС тощо. Особлива увага буде приділена взаємодії педагогів із дітьми (покоління z та α). Учасники майстер-класу матимуть змогу виконати практичні вправи, які дозволять краще зрозуміти, на що варто робити акцент у роботі та спілкуванні з молоддю. Також організаторами заходу буде представлено три інноваційні методики навчання: кінокоучінг, веб-серфінг та критеріальний покер.

Даний майстер-клас відбудеться в межах роботи постійно діючої на кафедрі Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства».

Організаторами заходу планується залучити до участі заклади освіти всіх регіони України з метою популяризації освітніх послуг ННІМП ДЗВО «УМО» та наданні підтримки колегам-освітянам в період введення протиепідемічних заходів.