Освітньо-професійні / наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 Архів за попередні роки

 

Кафедра психології та особистісного розвитку

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план
2021 рік

 

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми 

Зворотній зв'язок із Гарантами освітніх програм

    

Навчальний план
        2022 рік
 

    

Навчальний план
       2021 рік

Навчальний план
        2022 рік

    

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми

Результати опитування щодо пропозицій та зауважень до освітньо-наукової програми

    

Навчальний план
       2021 рік

  

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

    

Навчальний план
        2022 рік

  

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

       

Навчальний план
        2021 рік

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми