Освітньо-професійні / наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 Архів за попередні роки

 

Кафедра психології та особистісного розвитку

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план "Психологія" 

 

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми 

Зворотній зв'язок із Гарантами освітніх програм

Навчальний план "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

  

Навчальний план  "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

 

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми

Результати опитування щодо пропозицій та зауважень до освітньо-наукової програми

Навчальний план "СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЗА НОЗОЛОГІЯМИ)"

Навчальний план
       2021 рік

  

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план  "ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА. КАПЕЛАНСТВО"

      

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план  "ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ. АНДРАГОГІКА"

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план "УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ"

  

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Навчальний план