Навчальні плани за освітньо-професійними / науковими програмами підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Кафедра психології та особистісного розвитку

  • Освітньо-професійна програма "Психологія", спеціальність 053 "Психологія", спеціалізація "Психологія"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

 

Кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

Пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми

Результати опитування щодо пропозицій та зауважень до освітньо-наукової програми

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-наукової програми

             

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Рецензії стейкхолдерів

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

  • ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціальність, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціалізація "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

  • ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)", спеціальність, 073 “Менеджмент”,  спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми