Освітньо-професійні / наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Кафедра психології та особистісного розвитку

Навчальний план
2020 рік

 

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту

Рецензії стейкхолдерів

    

Навчальний план
        2020 рік
 
        

Кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти

 

Навчальний план
        2020 рік

  

    

Навчальний план
        2020 рік
Навчальний план
       2021 рік

  

       

Навчальний план
        2020 рік

  

 

Кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

 

 

 

Пропозиції та зауваження до освітньо-професійної програми