У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

14 травня 2020 року у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», яка проходила цього року в новому форматі відеоконференції - режимі on-line.

Конференцію організовано та проведено науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового інституту менеджменту та  психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за участю здобувачів вищої освіти і молодих учених.

Співорганізатором даного заходу виступила Рада молодих вчених НАПН України за участі  докторантки Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук Ірини ГУБЕЛАДЗЕ.

Головними діючими особами науково-практичного заходу, в першу чергу, були наші студенти і аспіранти, а разом з ними завжди поряд Рада молодих вчених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і її Голова Інна МАРЧУК та Студентська колегія ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і її Голова Єлізавета ЧЕПЕНКО, які активно долучилися до організації наукового молодіжного заходу.

Щорічно наша конференція збирає талановиту молодь, тут зав'язуються необхідні професійні зв'язки, напрацьовується безцінний науковий досвід. Дослідницька наукова діяльність студентів і аспірантів була і залишається важливим компонентом якісної вищої освіти.

Активна участь молодих науковців у конференції завжди сприяє зростанню особистої професійної компетентності. Дослідження заявлених надзвичайно актуальних питань є цінним тим, що учасники науково-практичної конференції мають своє, сучасне бачення проблем і це дозволяє винайти оригінальні для них рішення.

Організація Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь - 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» включала роботу семи секцій. У роботі конференції прийняли участь доктори та кандидати наук, наукові співробітники, викладачі, аспіранти, здобувачі вищої освіти із різних регіонів України. Загальна кількість учасників склала понад 310 осіб.

Із вітальними словами на офіційному відкритті конференції виступили ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Микола КИРИЧЕНКО та директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор Олена АЛЕЙНІКОВА.

Учасники конференції заслухали й обговорили широкий спектр теоретичних, методологічних та організаційно-управлінських проблем: підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін; формування професійної компетентності майбутніх керівників закладів освіти  у процесі фахової підготовки; особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах; формування системи управління проєктами та публічного управління і адміністрування на сучасному етапі державотворення; відображення проблеми глобалізаційних змін у наукових дослідженням молодих учених Університету.

На пленарному засіданні доповідачі та учасники педагогічного діалогу обговорили актуальні теоретичні й практичні напрями: особливості управління міжнародними молодіжними проєктами; принципи, види та методи фандрайзингу; стратегія розвитку закладу освіти як проектно-орієнтованої організації; комунікації громадської організації як інструмент вирішення соціальних проблем; управління персоналом як складова менеджменту організацій; шляхи забезпечення інноваційного розвитку підприємства; волонтерство та інклюзивна освіта як успішний освітній та соціальний проект; впровадження освітньої робототехніки у закладах загальної середньої освіти; формування індивідуального стилю особистості на основі елементів екофасилітації; розвиток позитивного іміджу сучасного закладу освіти; шляхи вдосконалення управління позиціонуванням закладу фахової передвищої освіти на ринку освітніх послуг та ін.

Учасники конференції усвідомлюють виклики сучасних глобалізаційних змін та необхідність їх вирішення. Поряд з утвердженням значення наукових знань і впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію освітнього процесу  позиціонується  прагнення до  академічної мобільності здобувачів вищої освіти та академічного персоналу.

Робота науково-практичної конференції залишила у всіх тільки позитивні враження і дала поштовх до подальших наукових досліджень. Традиція проводити подібні заходи не буде порушена і вже наступного року в перспективних планах колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології провести конференцію на міжнародному рівні, зробивши її Міжнародною науково-практичною конференцією здобувачів вищої освіти і молодих учених!

Висловлюємо слова вдячності колективу кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи ННІМП на чолі із завідувачем кафедри, доктором педагогічних наук, доцентом Іриною СІДАНІЧ, завідувачу відділу аспірантури і докторантури, професору кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидату педагогічних наук, доценту Оксані АНУФРІЄВІЙ, модераторам науково-практичної конференції: професору кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи, кандидату наук, доценту Тетяні МАХИНІ та Голові Ради молодих вчених ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Інні МАРЧУК, Голові Студентської колегії ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  Єлізаветі ЧЕПЕНКО і всьому науково-педагогічному колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології за підготовку і проведення чудового, сучасного та актуального наукового заходу!

З очікуванням нових зустрічей!

 

Організаційний комітет Конференції