для здобувачів вищої освіти підготовки третього (освітньо-наукового) рівня  відбулася лекція представника Всеукраїнського Інституту розвитку інтелекту Андрія Міфтахова

для здобувачів вищої освіти підготовки третього (освітньо-наукового) рівня відбулася лекція представника Всеукраїнського Інституту розвитку інтелекту Андрія Міфтахова

29 січня 2021 року в рамках підписаної угоди про міжнародне співробітництво із Міжнародним Інститутом розвитку інтелекту (IMEI, Південна Корея) та ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбулася лекція представника Всеукраїнського Інституту розвитку інтелекту (м. Київ, Україна), заступника начальника відділу розвитку інноваційної освіти Андрія Міфтахова для здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» підготовки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії на тему: «Особливості управлінського мислення: досвід Південної Кореї» в межах курсу «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування». Лекцію проведено в режимі он-лайн на платформі Zoom українською мовою.

Дана лекція продовжує традицію організованих зустрічей аспірантів даної освітньо-наукової програми із запрошеними стейкголдерами, за ініціативи  гаранта ОНП «Публічне управління та адміністрування», професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, професора Олени Алейнікової. Перша зустріч аспірантів із закордонним викладачем Річардом Беггеттом, громадським діячем з питань Стратегічного розвитку та управління (Форт Уорт, Техас, США) відбулася 06 листопада 2020 р.

Формат проведення відео-конференції був відкритим, тому у лекції взяли участь завідувачі кафедр, науково-педагогічні та педагогічні працівники ННІМП, аспіранти і студенти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», запрошені колеги – загалом були присутніми 35 учасників заходу. Модератором заходу була завідувачка відділу міжнародного співробітництва, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент Оксана Ковтун.

Особливістю он-лайн лекції був її інтерактивний характер, що мотивувало учасників до активного обговореннях актуальних проблем ролі ментальних цінностей та орієнтирів в розбудові суспільства і держави.

Під час лекційного заняття було розглянуто такі основні питання:

  • роль зміни ціннісних орієнтирів громадян на розбудову суспільства та держави;
  • особливості та шляхи подолання бідності в країні;
  • індустріальна розбудова Південної Кореї з урахуванням управлінської психологічної моделі «клоп»;
  • особливості управлінської психологічної моделі поведінки керівника Hyundai Motor Company;
  • програма та суспільний рух «Нове село» у Південній Кореї;
  • відродження свідомості та духу нації як підґрунтя побудови успішного, багатого суспільства;
  • мейнстрім «Я будую свою країну» - основа соціально-економічного розвитку країни.

Також необхідно відмітити зацікавленість учасників лекції до дискусії з питаннь особливостей ведення бізнесу в Південній Кореї, можливостей застосування досвіду Південної Кореї для України стосовно побудови нової системи цінностей, шляхів децентралізації.

Всі учасники відзначили актуальність та користь отриманих знать, важливість проведення подібних лекцій для вивчення та використання в науковій та практичній діяльності передового зарубіжного досвіду.