Спеціальні методики навчання та виховання №1

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-наукова програма: Спеціальна освітаСтатус: нормативнаФорма навчання: заочнаРік, семестр:…

Спеціальні методики навчання та виховання №2

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: нормативна.Форма навчання: заочнаРік,…

Педагогіка інклюзивного навчання

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-наукова програма: Спеціальна освітаСтатус: нормативнаФорма навчання: заочнаРік, семестр:…

Менеджмент соціальної роботи

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузьзнань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-наукова програма: Спеціальна освіта (освіта за нозологіями)Статус:…

Логодидактика і логопсихологія

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: нормативна.Форма навчання: заочнаРік,…

Еволюційне позиціонування спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-наукова програма: Спеціальна освітаСтатус: нормативнаФорма навчання: заочнаРік, семестр:…

Медіаграмотність

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 011 Спеціальна освітиОсвітньо-наукова програма: Спеціальна освіта (за нозологіями) Статус: вибіркова з циклу дисциплін…

Фізична терапія. Ерготерапія

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: вибіркова.Форма навчання: заочнаРік,…

Методологія та організація наукового дослідження (ОНП - Спеціальна освіта (за нозологіями))

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузьзнань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: нормативнаФорма навчання: заочнаРік, семестр: 1 рік, 3-4…

Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з  особливими освітніми потребами

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: нормативна.Форма навчання: заочнаРік,…

Спеціальна психологія

  Рівеньвищоїосвіти: другий (магістерський)Галузьзнань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: нормативна.Форма навчання: заочнаРік, семестр: 1…

Спеціальна педагогіка

Рівеньвищоїосвіти: другий (магістерський)Галузьзнань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: нормативна.Форма навчання: заочнаРік, семестр: 1 рік, 1-2…

Реабілітологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузьзнань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 016 Спеціальна освітаОсвітньо-науковапрограма: Спеціальна освітаСтатус: вибіркова.Форма навчання: заочнаРік, семестр: 1 рік, 1-2…

Інноваційні педагогічні технології

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 011 Освітні, педагогічні наукиОсвітньо-професійна програма: Педагогіка вищої школиСтатус: за вільним вибором здобувача вищої…

Філософські проблеми наукового пізнання

  Мета навчальної дисципліни. Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні знань у галузі філософії і методології науки, вивченні та аналізі сучасних наукових концепцій і теорій, вивченні методів для отримання…

Інформаційні технології в освіті

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»Освітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школи, Християнська педагогікаСтатус:…

Системний підхід у вищій освіті

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»Освітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школи, Християнська педагогікаСтатус:…

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Статус: вибіркова.Форма навчання: заочнаРік, семестр: 2 рік, 1 семестрВикладацький склад: Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, доцентМова викладання:…