Педагогічний контроль в системі освіти

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»Освітньо-професійна програма: Педагогіка вищої школи, Християнська…

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСтатус: вибіркова.Форма навчання: заочнаРік, семестр: 1 рік, 2-3 семестрВикладацький склад: З. В. Рябова, доктор педагогічних наук,…

Методологія та організація наукових досліджень (ОПП – Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»Освітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школи, Християнська педагогікаСтатус:…

Методологія та організація наукового дослідження (ОПП – Управління навчальним закладом)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Статус: вибіркова.Форма навчання: заочнаРік, семестр: 1 рік, 2-3 семестрВикладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцентМова викладання:…

Основи медіаграмотності

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Статус: вибіркова.Форма навчання: заочнаРік, семестр: 1 рік, 2-3 семестрВикладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцентМова викладання:…

Управління інформаційними зв’язками

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузьзнань: 07 Управління та адмініструванняСпеціальність: 073 МенеджментОсвітньо-професійнапрограма: Управління навчальним закладомСтатус: нормативна з циклу дисциплін…

Теорія організації

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузьзнань: 07 Управління та адмініструванняСпеціальність: 073 МенеджментОсвітньо-професійна програма: Теорія організації.Статус: нормативна з циклу дисциплін…

Дидактичні системи у вищій освіті

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 01 Освіта/ПедагогікаСпеціальність: 011 Освітні, педагогічні наукиОсвітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школиСтатус: нормативна.Форма…

Техніка управлінської діяльності

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».Спеціальність: 073 «Менеджмент».Освітньо-професійна  програма:…

Менеджмент освіти

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».Спеціальність: 073 «Менеджмент».Освітньо-професійна  програма:…

Керівник навчального закладу

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».Спеціальність: 073 «Менеджмент».Освітньо-професійна  програма:…

Психологія і етика ділового спілкування

  Рівень вищої освіти: другий (магістерський)Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»Спеціальність:  073 «Менеджмент»Освітньо-професійна програма: «Управління навчальним…