ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ОКСАНИ ДУБІНІНОЇ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» НА ТЕМУ: «СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ В ЕКОНОМІЦІ»

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ОКСАНИ ДУБІНІНОЇ З ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» НА ТЕМУ: «СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ В ЕКОНОМІЦІ»

26 лютого 2020 року доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Дубініна провела відкриту лекцію з дисципліни «Вища математика» на тему: «Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Застосування елементів лінійної алгебри в економіці». 

Лекція є складовою освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітнім рівнем «бакалавр».

На лекції було розглянуто такі питання:

  • Системи лінійних рівнянь;
  • Матричний метод розв’язування системи лінійних рівнянь;
  • Розв’язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера;
  • Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса;
  • Застосування елементів лінійної алгебри в економіці.

Значну увагу під час лекції було приділено проблемі застосування елементів лінійної алгебри в економіці, а саме здобувачами вищої освіти було підготовлено та представлено проект  з вище окресленої проблеми.

Також, доцентом кафедри Оксаною Дубиніною, було представлено під час лекції один з елементів використання інноваційних технологій навчання – «Критеріальний покер».

Критерійний покер – одна з форм упорядкованої дискусії, яка здійснюється завдяки використанню карт до гри та імпровізовано планшету. Такий метод дозволяє у першу чергу оцінити вплив різних факторів на певне явище або процес.

Здобувачам освіти було запропоновано покласти карти на планшеті згідно з критерієм значущості. Учасники гри були поділені на дві  групи. Одна група розглядала переваги застосування елементів лінійної алгебри в економіці, а інша - недоліки.

Перший тур гри завершувався в той момент, коли всі учасники приходили до порозуміння щодо місця розташування карт на планшеті.

Другий тур гри – це групові переговори. Групи, які проводили оцінку переваг, домовлялися між собою стосовно записаних на дошці аргументів, відносно яких розійшлася їхня думка. Гра закінчилася лиш тоді, коли групи прийшли до спільного рішення про порядок першочергових аргументів.

На лекції були присутні: завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління Карташов Є. Г., професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат політичних наук, доцен Букорос Т. О., доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент Івкін В. М.

Лекція супроводжувалася змістовними презентаційними матеріалами, що дозволило застосувати різні лекційні прийоми та підтримати стійку увагу здобувачів освіти.

На кафедрі викладачі жваво обговорили проведену лекцію, позитивно оцінивши її змістовність, інформативність, соціальну значущість, зазначивши вільне володіння предметом та вміння доступно викладати складний матеріал, що було продемонстровано доцентом Оксаною Дубініною.