Відбулась  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

Відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості»

26 листопада 2021 року в Навчально-науковому інституті менедменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України була успішно проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» у форматі онлайн.

Конференція була організована на виконання Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України, Стратегії інтернаціоналізації НАПН України, Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до 2024 р.

Мета конференції – узагальнити, презентувати та апробувати результати наукових досліджень і практичний досвід синергії освіти і духовності.

Установами-організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,

Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Католицький університет в Ружомберку (Словаччина), Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина), Хардінський Християнський університет (США), Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія».

Насичена змістовна програма конференції передбачала проведення пленарного засідання, роботу іміджевих суспільно затребуваних секцій та цікавих дискусійних панелей із актуальною проблематикою.

На пленарному засіданні науково-практичної конференції були розглянуті актуальні питання: синергії психології і духовності; синергії загальної середньої освіти і духовності; використання сучасних освітніх технологій у процесі розвитку освіти і духовності; роль та місце закладів вищої духовної освіти в системі вищої державної освіти; міжнародний досвід пошуку синергії освіти і духовності.

Слід відзначити значну кількість вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків, які виступили із змістовними доповідями, презентували результати науково-дослідної роботи та оприлюднили власний досвід із проблем цифровізації науки і освіти. Панад 100 науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти взяли активну участь в обговоренні актуальних проблем.

Із урочистим вітальним словом до учасників науково-практичної конференції звернулися т.в.о. директора ННІМП ДЗВО «УМО» Олена Фещенко, кандидат економічних наук, доцент, Баггет Річард, президент консалтингової компанії «Розвиток організацій» (шт. Техас, США); Скідмор Геррі, головний виконавчий директор та виконавчий голова компанії Aberdeen Technology Company, член ради директорів James Avery Company (шт. Техас, США)

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю розпочалося із ключової доповіді президента Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних стосунків, радника міністра культури, молоді і спорту, члена Експертної ради з питань свободи совісті та релігійних організацій, кандидата історичних наук, доцента, старшого наукового співробітника Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ,  Ігоря КОЗЛОВСЬКОГО «Сенс життя як базова духовна цінність»; провідного наукового співробітника Відділу історії релігій та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, доктора філософських наук, професора Людмили ФИЛИПОВИЧ; доктора габілітованого, професора Володимира КЛЯЙНА «Роль духовного потенціалу вчителя в інклюзивному середовищі»; доктора педагогічних наук, професора, Католицького університету в Ружомберку, Педагогічний факультет, Інститут Юрая Палеша в Левочі (Словацька Республіка) Віктора ГЛАДУШ «Роль духовного потенціалу вчителя в інклюзивному середовищі».

 Доповідачами на пленарному засіданні були науковці: Наталія МУРАНОВА, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти, «Відмінник освіти України»; Мирослав САВЧИН, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор; Павло ЛУШИН, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти», доктор психологічних наук, професор; Ірина СІДАНІЧ, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; Дмитро ГРИЩУК, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук; Дарія НОВІКОВА, директор ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія» та інші.

Наукова платформа конференції виступила унікальним місцем для творчої співпраці, плідного науково-освітнього й соціального партнерства представників різних галузей, обговорення й вирішення актуальних проблем розвитку духовних цінностей в сучасному світі, висвітлення наукового змісту поняття духовність як фундаментальної складової внутрішнього світу людини, активної діяльності ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія» у контексті поширення та сприяння духовно-морального виховання підростаючого покоління у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування.

Результативність науково-практичної конференції: створення ініціативної групи «Школа синергії освіти і духовності» з метою подальшої координації спільних зусиль для всебічного та сталого розвитку українського суспільства на цінностях християнської аксіології, української самобутності та цивілізаційної спадщини світу; розробка та реалізація програм, спрямованих на духовний розвиток особистості відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ  та іншим науковим установам Національної Академії Наук та Національної Академії Педагогічних Наук, а також профільним міністерствам стати науковими партнерами Школи у процесі розробки та реалізації програм, спрямованих на духовний розвиток особистості; релігійним організаціям, об’єднанням і громадам стати головними амбасадорами у суспільстві для широко впровадження передових ідей духовності і освіти з метою актуалізації особистісного та національного поступу; державному закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України стати науковою платформою для реалізації стратегічних завдань Школи; Католицькому університету в Ружомберку, Інституту Юрая Палеша в Левочі (Словацька Республіка), Хардинського Християнського університету (США) та іншим зарубіжним організаціям стати міжнародними партнерами з метою створення умов для обміну корисним досвідом, закордонного стажування членів ініціативної групи; громадській раді з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України стати правовим партнером Школи; закладам вищої духовної освіти стати експертними партнерами у процесі підготовки та реалізації програм діяльності Школи; релігійним організаціям, об’єднанням і громадам стати головними амбасадорами у суспільстві для широко впровадження передових ідей духовності і освіти з метою актуалізації особистісного та національного поступу; громадській організації «Возлюби», Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних стосунків та іншим неурядовим організаціям, фондам, громадським ініціативам та окремим громадянам стати ресурсними партнерами для забезпечення діяльності Школи. Переглянути конференцію можна за посиланням  https://youtu.be/32SMg95WOjs