ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ДОСКОНАЛОСТІ ТА ЯКОСТІ КАЛИТОЮ ПЕТРОМ ЯКОВИЧЕМ

ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ДОСКОНАЛОСТІ ТА ЯКОСТІ КАЛИТОЮ ПЕТРОМ ЯКОВИЧЕМ

11 лютого 2021 року в рамках співпраці з професіоналами-практиками, експертами галузі, стейкголдерами освітньо-наукової/професійної програм підготовки здобувачів вищої освіти «Публічне управління та адміністрування», «Управління проектами» та за ініціативи професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇ відбулася відкрита zoom – конференція на тему «Підготовка управлінських кадрів в Україні» і громадським діячем, лідером руху за якість і організаційну досконалість в Україні, президентом  Української асоціації досконалості та якості, віце-президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), головою комісії УСПП з питань якості, сертифікації і конкурентоспроможності Петром КАЛИТОЮ.

У науково-практичному заході взяли участь здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні, педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту на чолі із завідувачем кафедри доктором наук з державного управління, доцентом Євгеном КАРТАШОВИМ.

За результатами авторського дослідження було презентовано матеріали щодо проблемних питань розвитку та шляхів удосконалення системного менеджменту. Було наголошено на необхідності призначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за розвиток системного менеджменту в Україні в цілому; необхідності усунення на державному рівні плутанини у розумінні поняття «менеджмент», що призвело до помилкового визначення галузей знань та спеціальностей. Автором зазначено, що для усунення відзначених недоліків та покращення ситуації виникає необхідність у терміновій зміні відношення до цієї надзвичайно важливої складової державотворення.

Основною метою авторського дослідження було визначення вузьких місць у сфері системного менеджменту в Україні і привернення уваги уряду, науково-технічної громадськості і бізнесу до ключових проблем у цій сфері та пропозицій щодо їх усунення для забезпечення конкурентоспроможності і сталого розвитку країни.

Висловлюємо щиру подяку шановному Петру Яковичу за співпрацю, надану можливість ознайомлення з матеріалами його авторського дослідження, підвищення рівня та якості знань! Бажаємо подальших творчих успіхів, успішної реалізації планів і нових проєктів!

Всі зацікавлені особи мають можливість ознайомитися зі статтею «СИСТЕМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МОДЕЛІ ТА ПРОБЛЕМИ» (автор – П. Я. Калита).

Статтю розміщено на сторінці кафедри публічного управління і проектного менеджменту разом із формою опитування для отримання зворотнього зв’язку та продовження досліджень:

Опитування Науково-педагогічних працівників
http://umo.edu.ua/naukovo-pedaghoghichni-pracivniki

Опитування Здобувачів вищої освіти
http://umo.edu.ua/zdobuvachiv-vishhoji-osviti