проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

16 квітня 2021 року  Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвались 187 учасників. Робочими мовами конференції були: українська, англійська, польська, словацька.

З вітальним словом виступили:

Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих;

Олег Спірін, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Тетяна Рожнова, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент;

Ярослав Демко, ректор Католицького університету в Ружомберку, професор (Словацька республіка);

Маріола Міровська, завідувач кафедри соціальної політики, соціальної роботи та туризму факультету соціальних наук Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові, доктор педагогічних наук (габілітований), професор (Республіка Польща);

Сергій Копилов, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор (Україна);

Ольга Соколенко, в. о. ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук, професор (Україна);

Мухаммед Джамал, співробітник приймальної комісії Британського університету в Дубаї, доктор філософії у сфері менеджменту освіти та лідерства;

Євген Карташов, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, доцент.

Також у роботі конференції взяли участь: Наталія Муранова, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор; Інна Отамась, завідувачка наукового відділу ДЗВО "УМО", кандидат педагогічних наук, доцент; Оксана Ануфрієва, завідувач аспірантури та докторантури, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Фещенко, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП ДЗВО «УМО», кандидат економічних наук, доцент; завідувачі кафедр ННІМП, ЦІПО ДЗВО "УМО"; науково-педагогічні працівники Університету; науково-педагогічні працівники зарубіжних та вітчизняних країн закладів освіти, які є партнерами Університету; Єлизавета Чепенко, голова Студенської колегії ДЗВО "УМО"; Інна Марчук, голова ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; здобувачі освіти різних рівнів із різних закладів вищої освіти, молоді науковці, гості.

Метою конференції була презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях знань.

На пленарному засіданні виступили:

  1. Bohuslav Stupak, Paed Dr., PhD. MBA, doctoral študent, predškolská a elementárna pedagogika, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok (Slovakia) з темою виступу: «Psyhomotorické cvičenia a hry ako prostredok inkluzivneho vzelávania žiakov mladšieho školského veku»;
  2. Олена Кощенко, спеціаліст з питань міжнародної співпраці Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах (Республіка Польща) з темою виступу: «Вища освіта й коронавірус: досвід реалізації програм подвійних дипломів у Вищій школі управління охороною праці у Катовіцах»;
  3. Мар’яна Ємельянова, докторант другого року Школи докторської, старший референт Відділу науки та міжнародної співпраці Гуманітарно-Природничого Університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) з темою виступу: «Особливості формування конкурентноспроможних знань студентів та молодих науковців в умовах пандемії»;
  4. Андрій Міфтахов, заступник начальника відділу розвитку інноваційної освіти Інституту Розвитку Інтелекту з питань освіти засуджених за підтримки Міністерства Юстиції України (Республіка Корея) з темою: «Знання чи мудрість. Приклади навчання успішних країн»;
  5. Владислав Андруховець, Ірина Багриновська, Поліна Брацейко, Наталія Горбач, Софія Дерискиба, Станіслав Караульний, Єгор Касьяненко, Дарія Козир, Анастасія Куца, Вікторія Лукаш, Ольга Якубець, здобувачі вищої освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з темою виступу: «Національна економічна безпека: виклики і загрози під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19».

Після підведення підсумків пленарного засідання був проголошений проєкт резолюції конференції.

Активно пройшла робота секцій за напрямами:

Секція 1. Конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг: методологія, теорія, практика.

Організатор секції – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції - Валентина Іванова, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор економічних наук, професор.

Секція 2. Психологія нових можливостей: тренди наукової творчості сучасної молоді.

Організатор секції – кафедра психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції -Тетяна Чаусова,доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат психологічних наук, доцент.

Секція 3. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін.

Організатор секції – кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції - Ірина Сіданіч, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент.

Секція 4. Формування системи управління проєктами та публічного управління і адміністрування на сучасному етапі державотворення.

Організатор секції – кафедра публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції - Євген Карташов, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, доцент.

Секція 5. Пріоритетні напрями глобалізаційних змін у наукових дослідженнях молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Організатор секції – аспірантура та докторантура ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції - Інна Марчук, голова ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Секція 6. Спеціальна освіта та інклюзивне навчання: виклики та перспективи.

Організатор секції – кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник секції - Віктор Гладуш, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор

Після роботи секцій були підведені підсумки проведеної конференції, учасники поділились своїми враженнями, намітили плани на майбутнє.

Медіа-партнером конференції виступило: RADIO MOTYW (https://www.radio-motyw.eu), кореспондентом від України Тетяною Бурлаєнко (завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент) було взято інтерф’ю в учасників конференція і трансляція репортажу здійснювалась 16 та 17 квітня 2021 року о 17 годині за польським часом.

Технічна підтримка була надана Центром «Громадська місія» (ГО «Возлюби»).