У ННІМП ДЗВО «УМО» ВІДБУЛАСЯ ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «ШКОЛА СИНЕРГІЇ ОСВІТИ І ДУХОВНОСТІ: НОВІ ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ І МОЖЛИВОСТІ»

У ННІМП ДЗВО «УМО» ВІДБУЛАСЯ ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «ШКОЛА СИНЕРГІЇ ОСВІТИ І ДУХОВНОСТІ: НОВІ ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ І МОЖЛИВОСТІ»

7 жовтня 2022 р. відбулась  ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти».

Організаторами конференції були кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти (завідувачка Ірина Сіданіч, доктор педагогічних наук, професор) та кафедра психології та особистісного розвитку (завідувачка Вікторія Виноградова, доктор психологічних наук, доцент) Навчально-наукового інституту менеджменту і психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова (Польща); Католицький університет у Ружомберку (Словаччина); Пряшівський університет у Пряшеві (Словаччина); Хардінський Християнський університет (США); Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України; Науково-дослідна лабораторія християнської етики, психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»; Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України; Громадська організація «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги»; Громадська організація «Возлюби»; ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія».

Метою проведення конференції було створення фахового і ефективного майданчика для вітчизняних і зарубіжних науковців, молодих учених та практико-орієнтованих освітян для ознайомлення з результатами наукових досліджень та емпіричним досвідом співіснування та синергії освіти і духовності.

У конференції взяли участь науково-педагогічні й педагогічні працівники закладів освіти, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти різних рівнів, соціальні педагоги та соціальні працівники, тьютори, представники релігійних організацій, волонтери, активні члени територіальних громад загальною кількістю 100 осіб.

Конференція відбулась на платформі Zoom.

Модератори конференції: Дмитро Грищук, кандидат педагогічних наук та Любов Мухіна, старший викладач, методист вищої категорії.

На початку роботи конференції з вітальним словом виступили:

ü Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професор кафедри філософії і освіти дорослих, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії;

ü Тетяна Рожнова, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

ü Також у роботі конференції взяла участь проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Наталія Муранова.

Після привітання учасників було заслухано і обговорено виступи доповідачів пленарного засідання, в тому числі "Технології та духовні цінності в сучасному світі" (доповідач Річард Баггет, президент консалтингової компанії «Розвиток організацій», шт. Техас, США), "Розбудова культури цілісності" (доповідач Скідмор ГЕРРІ, головний  виконавчий директор  та виконавчий  голова компанії  Aberdeen Technology Company,  член ради директорів  James Avery Company, шт. Техас, США), "Інкультурація Біблії" (доповідач Даніель Беркович, доктор Старого Заповіту та доктор з єврейської мови, голова відділу вивчення Старого Заповіту, Біблійний інститут, м. Загреб, Республіка Хорватія), "Духовність як сенсова відповідь на травми війни" (доповідач Ігор Козловський, старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних стосунків, кандидат історичних наук, доцент, м. Київ, Україна), "Теоретико-методологічні засади навчально-методичного комплексу курсу за вибором «Основи християнської етики». 5 клас для Нової української школи" (доповідачі В.Жуковський, професор кафедри англійської мови та літератури гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія», доктор педагогічних наук, професор, настоятель студентсько-викладацького храму преподобного Федора Острозького, протоієрей, м. Острог, Україна та О. Павлова, учитель-методист, учитель зарубіжної літератури та християнської етики ЗЗСО №18, м. Маріуполь, Україна), "Виклики нової реальності для освіти і духовності в Україні" (доповідач Людмила Филипович, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, доктор філософських наук, професор, м. Київ, Україна), "Освітній процес у контексті християнської концепції людини" (доповідач Мирослав САВЧИН, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор, м. Дрогобич, Україна).

Глибоко науковим був виступ Ганни Тимошко, професора кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора, м. Київ, Україна): "Синергетичний підхід до проблеми створення управлінської команди в закладах освіти.»

Після пленарного засідання відбувалась робота 4 секцій.

ü "Синергія психології і духовності";

ü «Синергія загальної середньої освіти і духовності»;

ü «Використання сучасних освітніх технологій у процесі розвитку освіти і духовності»;

ü «Міжнародний досвід пошуку синергії освіти і духовності».

Завершальна частина конференції позначилась звітами керівників секцій про особливості роботи секцій, а також обговоренням актуальних питань та перспектив подальшої співпраці. Для підведення підсумків роботи конференції виступила директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Рожнова.

Значну інформаційну підтримку для організації і роботи конференції надав Олександр Кривенко, заступник голови з інформаційної політики, керівник інформаційного департаменту правління Громадської організації «Рух за життя та гідність людини», здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» ННІМП ДЗВО «УМО», магістр права, журналіст.

Учасники конференції отримають сертифікати, а тези будуть розміщені у електронному збірнику.

Освітньо-науковий фронт триває! Все буде Україна!!!