ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ

Тенденції і стратегічні напрями розвитку галузі знань
28 «Публічне управління та адміністрування»

28 листопада 2023 року, 11.00 (онлайн)

З нагоди 70-річчя заснування ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Мета круглого столу – обговорити та визначити напрями розвитку галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» відповідно до потреб сучасної України.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 1. Завдання для галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у контексті сучасного розвитку і повоєнного відновлення України

 2. Співробітництво з європейськими закладами вищої освіти та науковими установами задля формування і поширення знань з публічного управління та адміністрування

 3. Проблемні питання, ризики і можливості розвитку галузі знань

 4. Просвітницька діяльність, організація обміну знаннями з публічного управління та адміністрування

 5. Трансформація ключових тематичних напрямів галузі знань

 6. Ретроспективний аналіз розвитку галузі знань

 7. Можливості практичного впровадження наукових знань в публічному управлінні та адмініструванні

Частина 1: ВИКЛИКИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ
28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

 1. Баштанник Віталій – професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Навчально-наукового інституту державного управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор наук з державного управління, професор, член Експертної ради Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів з суспільних наук: Виклики і проблемні поля розвитку галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у контексті сучасного розвитку і повоєнного відновлення України: завдання науки, освіти, практичної діяльності;

 2. Петровський Петро – завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка», доктор наук з державного управління, професор: Сучасні проблеми і перспективи розвитку науки публічного управління та адміністрування в Україні;

 3. Петроє Ольга завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України, голова ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права», доктор наук з державного управління, професор: Виклики та перспективи розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування» в умовах імплементації стандартів відповідальної відкритої науки;

 4. Монастирський Григорійпрофесор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, голова підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, доктор економічних наук, професор: Інституційні загрози галузі знань «Публічне управління та адміністрування» в умовах турбулентності: національний та безпековий виміри професіоналізації публічної служби;

 5. Кожина Алла – професор кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, доктор наук з державного управління:Перспективи проєктної діяльності наукових колективів в контексті інтеграції в ЄС.

Частина 2: СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 1. Лихач Юлія– директор Вищої школи публічного управління, кандидат наук з державного управління, доцент: Компетентісні потреби публічних службовців та підходи до їх задоволення у Вищій школі публічного управління;

 2. Іжа Микола – директор Інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», доктор політичних наук, професор; Пахомова Тетяна – завідувач кафедри місцевого самоврядування та розвитку територій Інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка», доктор наук з державного управління, професор:Система професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в координатах стійкості;

 3. Куйбіда Василь – старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, доктор наук з державного управління, професор: Формування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

 4. Іванова Тамара професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, голова правління ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права», доктор наук з державного управління, професор: Нові тенденції у підготовці здобувачів освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»;

 5. Мельник Юрій – заступник директораУкраїнського інституту розвитку освіти, кандидат юридичних наук: Роль та значення навчальних дисциплін у сфері євроінтеграції для підготовки публічних службовців;

 6. Мельниченко Олександр – професор кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету, доктор наук з державного управління, професор: Розширення академічної свободи в навчальному процесі.

Частина 3: ТРАНСФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

 1. Пухкал Олександр професор кафедри права та публічного управління історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка,доктор наук з державного управління, професор: Перспективи модернізації публічного управління та адміністрування на засадах демократії участі;

 2. Сташук Віталій – директор Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування, доктор філософії у галузі «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності «Політологія» Українського державного університету імені Михайла Драгоманова: Публічне управління в Україні в контексті повоєнних суспільних трансформацій.

Модератор: Дегтярьова Іяпрофесор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, голова правління ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права», доктор наук з державного управління, професор.

До участі в круглому столі запрошуються усі бажаючі, хто цікавиться питаннями публічного управління та адміністрування.

За результатами круглого столу буде підготовлено резолюцію, яку буде оприлюднено для ознайомлення громадськістю та надіслано уповноваженим структурам.

За цим покликанням запрошуємо подати Пропозиції до Резолюції круглого столу Тенденції і стратегічні напрями розвитку галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" (28.11.2023) - Google Форми

Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82961553117?pwd=a3FlM2FuL1hEaTdUc3NGamw3TTVEZz09

YouTube: https://youtube.com/live/IXWqx3JDd5s?feature=share