КОМ’ЮНІТІ З ПИТАНЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПУБЛІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

КОМ’ЮНІТІ З ПИТАНЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПУБЛІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

27 січня 2023 року за співпраці науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ), відбувся експертний круглий стіл «Як готувати і публікувати статті: співпраця наукових керівників і здобувачів вищої освіти».

Захід був ініційований гарантами освітніх програм УМО та ЗУНУ за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – Ією Дегтярьовою, професором кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО, доктором наук з державного управління, професором, та Аллою Мельник – професором кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, доктором економічних наук, професором.

Головним доповідачем круглого столу був Ігор Дунаєв, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної політики та менеджменту Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, голова правління Науково-дослідного центру економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру, головний редактор  збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (серія «Управління та адміністрування») та збірника «Актуальні проблеми державного управління» - фахових видань в галузі публічного управління.

Професор Ігор Дунаєв поділився власним досвідомпідготовки статей та їх подання до престижних наукових видань, зокрема зарубіжних, інформацією про тенденції в дослідницькій діяльності та видавничій сфері, які необхідно враховувати усім вітчизняним дослідникам, а також ключові сучасні вимоги до взаємодії наукових керівників та здобувачів вищої освіти в контексті проведення наукових досліджень та опублікування їх результатів.

Привітала учасників круглого столу та взяла активну участь в обговоренні Наталія Муранова – проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків УМО, доктор педагогічних наук, професор.

У круглому столі також взяли участь:

– Ольга Петроє – завідувач відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України, доктор наук з державного управління, професор, голова ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права»;

– науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ: Алла Мельник – професор кафедри, доктор економічних наук, професор та Григорій Монастирський – професор кафедри, доктор економічних наук, професор, голова підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;

– Алла Кожина – професор кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету, доктор наук з державного управління, доцент;

– Ганна Данильчук – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

– науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО: Володимир Мороз – завідувач кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент, Тамара Іванова – професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор, Оксана Ковтун – кандидат наук з державного управління, доцент, Галина Бережна – кандидат економічних наук, доцент, Антоніна Шмагун – доцент кафедри, кандидат наук з державного управління.

Під час круглого столу у форматі діалогу відбулося обговорення таких важливих питань публікаційної активності науково-педагогічних працівників, як правильний вибір цілей підготовки та опублікування статті, вибір видання для опублікування статті, у тому числі з урахуванням географічного чинника, методологічні аспекти статті, найбільш вдале формулювання назви статті, правильний огляд наукових праць за темою статті, академічна доброчесність, відкритість науки, політика внесків та відповідальності щодо колективних наукових публікацій, механізми рецензування статті, вартість опублікування статті тощо. Окрему увагу було приділено співпраці зі здобувачами вищої освіти, в якій важливу роль відіграють приклад наукового керівника, мотивація до дослідницької діяльності, допомога аспірантам у підготовці статті та у виборі видання для її опублікування.

Усі учасники круглого столу зійшлися на думці, що комунікативні заходи з невеликою чисельністю учасників є украй корисними, адже вони дозволяють висловитися кожному з учасників та за допомогою активного діалогу знайти ефективні рішення для вирішення актуальних питань.