ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ, ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В МЕЖАХ СПІВПРАЦІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ТА КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІОАННА ПАВЛА ІІ У М. ЛЮБЛІН

ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЬ ДО ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЄКТУ, ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В МЕЖАХ СПІВПРАЦІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ТА КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІОАННА ПАВЛА ІІ У М. ЛЮБЛІН

Шановні колеги та здобувачі вищої освіти!

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології започатковано новий українсько-польський проєкт, присвячений інтеграції культур польського та українського народів!

 

Тема проєкту: Знаки віри та пам’яті, як інтегруюча ланка культур польського і українського народів

Tytuł projektu: Znaki wiary i pamięci ogniwem integrującym kulturę narodu Polskiego z Ukraińskim.

Цілі проєкту:

1. Упровадження методу проєктів у процес підготовки здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей.
2. Проведення історичних та суспільних досліджень студентською молоддю Польщі та України.
3. Ознайомлення здобувачів освіти з каплицями як культурними надбанням країни.
4. Розуміння того, що культура пов’язує народи і є чинником розвитку.

Cele.

1. Wprowadzenie w proces kształcenia studentów pedagogiki metody projektów.
2. Podjęcie naukowych badań historycznych i społecznych przez młodzież studencką z Polski/ Lubelszczyzny i Ukrainy.
3. Poznanie przez młodzeż studencką krzyży i kapliczek jako dóbr kultury.
4. Zrozumienie , że kultura łączy narody i stanowi czynnik rozwoju.

Відповідальні особи за реалізацію проєкту:

 1. Католицький університет Іоанна Павла ІІ у м. Люблін (Республіка Польща), кафедра дидактики, шкільної освіти та педевтології, професорка – докторка педагогічних наук, завідувачка кафедри ХРИСТИНА ХАЛАС;
 2. Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кафедра педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри ІРИНА СІДАНІЧ;
 3. Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кафедра економіки, підприємництва та менеджменту – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри ТЕТЯНА БУРЛАЄНКО;
 4. Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кафедра публічного управління та проєктного менеджменту – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри – ОКСАНА ДУБІНІНА.

 

Podmioty realizujące:

 1. CHAŁAS KRYSTYNA, kierownik Katedry Dydaktyki, Edukacji  Szkolnej i Pedeutologii. Prof. Dr hab.
 2. BURŁAJENKO Tetiana, kierownik Katedry Ekonomii, Przedsiębiorczości i Zarządzania Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zarządzania i Psychologii Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ph.D. w dziedzinie pedagogiki, Associate Professor
 3. SIDANICZ Iryna, kierownik Katedry Pedagogiki, Administracji i Pedagogiki Specjalnej Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zarządzania i Psychologii Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Prof. Dr hab.
 4. Dubinina Oksana, assoc. prof. Katedry Administracji Publicznej i Zarządzania Projektami Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Zarządzania i Psychologii Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Ph.D. w dziedzinie pedagogiki, Associate Professor

Програма / план реалізації:

I Дослідження та опис проєкту - опис історії каплиць на теренах України та Республіки Польща за такою структурою:

 • дата будівництва,
 • контекст будівництва / обставини за яких було побудовано капличку,
 • опис архітектури / матеріал який використано для побудови, форма  тощо
 • фотографія,
 • функція, яку на даний момент виконує цей культурний об’єкт.

II Редагування матеріалів

III. Публікація дослідження у вигляді компактного видання

IV. Польсько-український молодіжний форум:

 • презентація монографії/видання

Program/planrealizacji

I Badania i opis projektu - opis historii krzyży i kapliczek w województwie lubelskim i w Ukrainie według struktury:

 • data budowy,
 • kontekst budowy/ okloiczności w jakich został zbudowany krzyż  lub kapliczka,
 • opis architektury / wielkość , materiał, kształt/,
 • fotografia,
 • funkcja jaką aktualnie pełni ten obiekt kultury.

II Redakcja materiałów

III. Wydanie drukiem opracowania w formie publikacji zwartej/forma albumu/

IV. Forum młodzieży polsko – ukraińskiejprezentacja monografii=

Матеріали просимо надсилати до 25 травня 2022 року на електронну пошту відповідальній особі від ННІМП ДЗВО «УМО» Оксані Дубініній, у темі листа потрібно зазначити «проєкт»

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

ФОТО ОБ’ЄКТУ

Опис досліджуваного об’єкту за структурою:

 • дата будівництва,
 • контекст будівництва / обставини за яких було побудовано капличку,
 • опис архітектури / матеріал який використано для побудови, форма  тощо
 • фотографія,
 • функція яку,  на даний момент, виконує цей культурний об’єкт.