вивчення дисципліни «Психологічна культура та інформаційна безпека особистості»

вивчення дисципліни «Психологічна культура та інформаційна безпека особистості»

8 лютого 2022 року весь світ відзначав День безпечного Інтернету (Safer Internet Day). День безпечного Інтернету було запроваджено мережами Insafe та  INHOPE за підтримки Європейської комісії для просування безпечного та позитивного використання цифрових технологій, особливо, дітьми й молоддю.

В Навчально-науковому інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» проблемі безпечного Інтернету приділяється особлива увага, зокрема за освітньо-професійною програмою «Психологія» першого рівня вищої освіти (бакалавр) передбачено вивчення дисципліни «Психологічна культура та інформаційна безпека особистості», яка дозволяє сформувати базові знання про ключові поняття, теорій та закономірності, що складають категоріальний апарат психологічної безпеки особистості; розвинути уміння використовувати психологічні знання при реалізації професійних функцій, зокрема надання психологічної  допомоги особистості, яка постраждала від насилля через мережу Інтернет в критичних ситуаціях.

В цей особливий день під керівництвом Оксани Дубініної,  доцента кафедри публічного управління і проектного менеджменту здобувачі вищої освіти ННІМП ДЗВО «УМО» виготовили плакати та представили власноруч розроблені тренінги, майстер-класи за результатами вивчення дисципліни «Психологічна культура та інформаційна безпека особистості».

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» запрошує усіх зацікавлених осіб для здобуття нових знань та співпраці.

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Facebook:
https://www.facebook.com/umo.edu.ua
https://www.facebook.com/vstupUMO
https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=share
Instagram: https://instagram.com/university_of_edu_management_
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA