УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) РІВНЯ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) РІВНЯ ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

24 квітня 2023 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбувся захист науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

 

Комісія у складі Гаранта ОНП д.держ.упр., професорки Дегтярьової І.О., к.держ.упр., доцента Мороза В.В., к.держ.упр., доцентки Ковтун О.А. та завідувачки аспірантурою к.пед.н., доцентки Ануфрієвої О.Л., а також наукового керівника д.держ.упр., професорки Діденко Н.Г. заслухали звіти здобувачів Васильєва М.А. та Кулика І.С.

Комісія відмітила високий рівень організації науково-дослідної практики, підготовку здобувачів та їх високий рівень проведення навчальних занять, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання освітньому процесі.

 

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в професійній та науковій діяльності задля розбудови сфери публічного управління та адміністрування у відновленій та квітучій Україні!

 

Разом наближаємо Перемогу! Все буде Україна!!!