В УМО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ОЛЬГИ ПЕТРОЄ – ЗАВІДУВАЧКИ  ВІДДІЛУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

В УМО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ОЛЬГИ ПЕТРОЄ – ЗАВІДУВАЧКИ ВІДДІЛУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Останніми роками значної актуальності набула тематика академічної доброчесності. В освітніх програмах нашого університету передбачено навіть окремі дисципліни за цим напрямом, адже є багато чинників забезпечення академічної доброчесності, про які мають знати всі учасники освітнього процесу.

У рамках освітніх програм за спеціальностями кафедри публічного управління і проектного менеджменту, а саме для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Публічне управління та адміністрування» та «Управління проєктами» була проведена гостьова лекція Ольги Михайлівни Петроє – завідувачки відділу дослідницької діяльності університетів Інституту вищої освіти НАПН України, доктора наук з державного управління, професора, голови ГО «Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права».

Тема лекції Ольги Михайлівни – «Про дослідницьку  доброчесність в умовах “відкритої науки”: академічний дискурс». Здобувачі вищої освіти мали можливість в інтерактивному режимі дізнатися про українські, європейські та світові тенденції у створенні організаційно-правових умов доброчесності, проаналізували документи УМО з цих питань, а також пройшли  опитування здобувачів вищої освіти з питань академічної доброчесності (http://umo.edu.ua/akademichna-dobrochesnistj ). Окремо обговорили популярне на сьогодні питання штучного інтелекту в контексті забезпечення академічної доброчесності, виявили сильні і слабкі сторони його застосування в системі вищої освіти.