У ННІМП ПРОЙШЛИ ІІ ТА ІІІ ОНЛАЙН-СЕСІЇ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ЩОДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У ННІМП ПРОЙШЛИ ІІ ТА ІІІ ОНЛАЙН-СЕСІЇ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ЩОДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

28 та 30 липня 2021 року колективами кафедри економіки, підприємництва та менеджменту та кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було продовжено серію безкоштовних онлайн-сесій для майбутніх магістрів щодо етапів вступної кампанії 2022; підготовки до написання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК); питань-відповідей з програмних питань фахових іспитів; підготовки мотиваційних листів.

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) вступної кампанії 2022 – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства та передбачає складання тестів на комп’ютері у спеціально створених пунктах; проводиться тільки на підконтрольній Україні території; реєстрацію здійснює приймальна комісія; основна сесія відбудеться вже 10-17 серпня 2022 року. Реєстрація на основну сесію МТНК триватиме з 27 червня до 18 липня 2022 року.

Отже, для успішного написання МТНК проф. Івановою В. В. та доц.  Постоєвою О. Г. було опрацьовано 23 питання з демоверсії магістерського тесту компетентності. Спікерки представили авторський підхід до написання МТНК та спільно з онлайн аудиторією вирішили 70 відсотків тесту, що викликало не аби який інтерес до зазначених питань тесту.

На ІІІ сесії доц. Михайлов А. П. представив майбутнім магістрам особливості написання мотиваційного листа та провів майстер-клас щодо практики його підготовки.

Мотиваційний лист – викладена Вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Автор сесії Михайлов А. П. розповів про основні правила написання мотиваційного листа та звернув увагу на розповсюджені помилки, які можуть зустріти абітурієнтів при підготовці даного документу. Також, він наголосив, що при написанні мотиваційного листа потрібно звертати увагу на орфографічні та стилістичні помилки. Потім, майбутні магістри спробували написати власні мотиваційні листи та представили їх спікеру, після чого отримали коментарі та пропозиції щодо правильності написання мотиваційного листа.

Протягом обох сесій відбувалася жвава дискусія щодо написання тесту та дебріфінги, в яких абітурієнти задавали питання відповідальному секретарю приймальної комісії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Драгуновій В. В..

Наближаємо Перемогу разом!

Мрії збуваються з УМО!