ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ «ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ, НОВИЗНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ»

ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ «ДИСЕРТАЦІЯ: ЗМІСТ, НОВИЗНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ»

16 лютого 2023 року за співпраці ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (УМО), Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) та Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (НУОЗУ) проведено відкритий семінар «Дисертація: зміст, новизна, організація захисту».

Метою семінару було підвищення рівня обізнаності про ключові методологічні вимоги до дисертаційних досліджень та процедури підготовки дисертацій до захисту відповідно до сучасних нормативно-правових умов.

У семінарі взяли участь понад 110 осіб з різних регіонів України.

Відкрили семінар Зеновій-Михайло Задорожний – проректор з наукової роботи Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професор та Олег Спірін – проректор з наукової роботи та цифровізації УМО, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. У своїх виступах вони звернули увагу присутніх на ключові вимоги до дисертацій та організації їх захисту.

Захід відбувся в інтерактивному форматі. Учасники мали можливість задати свої запитання та отримати компетентні відповіді.

Із доповідями виступили Оксана Ануфрієва – завідувач аспірантурою та докторантурою УМО, кандидат педагогічних наук, доцент та Алла Вініченко – вчений секретар УМО, кандидат історичних наук, доцент, які розкрили основні положення Порядку присудження ступеня доктора філософії, вимоги щодо виконання освітньо-наукових програм.

Григорій Монастирський – професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, доктор економічних наук, професор, голова підкомісії 281 «Публічне управління та адміністрування» Науково-методичної ради МОН України системно розкрив особливості  і можливості інтернаціоналізація процесу підготовки та захисту дисертації.

Практично корисною була доповідь Наталії Муранової – проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків УМО, доктора педагогічних наук, професора, яка ознайомила присутніх із програмами Європейського Союзу для здобувачів вищої освіти.

Нові аспекти організації та визначення змісту науково-педагогічної практики аспірантів були представлені під час виступу Алли Мельник – професора кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Михайло Шкільняк – завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ЗУНУ, доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти звернув увагу учасників семінару на дискусійних питаннях та ключових вимогах організації проведення фахового семінару кафедри з обговорення дисертації, оформлення відповідних документів.

Зоя Рябова –доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права, гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» та Олена Бондарчук, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління, гарант освітньо-наукової програми за спеціальністю 053 «Психологія» у спільному виступі про структуру публічної презентації наукових результатів дисертаційного дослідження звернули увагу присутніх на  основні положення дисертації, які потребують висвітлення, а також на їх взаємозв’язку.

Ніна Діденко – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор, присвятила свій виступ методологічним підходам до проведення дисертаційного дослідження, дала поради аспірантам, на що першочергово слід звертати увагу під час проведення дослідження.

Ірина Регейло – начальник науково-організаційноговідділу апарату Президії НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, подякувала за проведений семінар та звернулася до його організаторів з пропозицією залучення до таких заходів міжнародних партнерів, а також аргументувала доцільність розроблення пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань організації підготовки та захисту дисертацій.

Модератор семінару – Ія Дегтярьова – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор, гарант освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» подякувала усім доповідачам за фахові виступи та привітала учасників з Днем єднання.

Відкритий семінар «Дисертація: зміст, новизна, організація захисту» є корисним для аспірантів за освітньо-науковими програмами усіх галузей знань.

Подивитися запис семінару можна на Youtube-каналі УМО:

https://youtube.com/live/OkUSJhBpxr0?feature=share