У ННІМП ПРОВЕДЕНО ІІІ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «НАУКА І МОЛОДЬ – 2023: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

У ННІМП ПРОВЕДЕНО ІІІ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «НАУКА І МОЛОДЬ – 2023: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

14 квітня 2023

14 квітня 2023 року  Навчально-науковим інститутом менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України було проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2023: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», на яку зареєструвалось 356 учасників.

Робочими мовами конференції стали: українська, англійська, польська, словацька.

Співорганізаторами конференції виступили: 

1. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ.

2. КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У РУЖОМБЕРКУ (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА).

3. ПРЯШІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРЯШЕВІ, (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА).

4. ЛЮБЛІНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІОАННА ПАВЛА ІІ, ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

5. УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

6. ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: "Презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у галузях знань."

З вітальним словом до учасників конференції звернулись:

Петро САУХ, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор (Україна);

Микола КИРИЧЕНКО, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

НАПН України, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих (Україна);

Олег СПІРІН, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Тетяна РОЖНОВА, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (Україна);

Владімір КЛЯЙН, доктор габілітований, професор, PaedDr., кафедра спеціальної педагогіки, Пряшівський університет у Пряшеві, педагогічний факультет (Словацька республіка);

Ірина Сіданіч, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор (Україна).

НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ ВИСТУПИЛИ:

1. Михайло ЖУК, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук, доцент з доповіддю:"МОЖЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНО-РЕСУРСНОГО ТА ІНДИКАТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИМІРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ФОРМАТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ПЕРСПЕКТИВ ОСВІТИ 4.0"

2. Наталія ТУРКОВСЬКА-ЯКОБЧУК, здобувачка групи УНЗ-21-Г2 другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Управління навчальним закладом» кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з темою: "ВИКЛИКИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ДІТЕЙ В НІМЕЦЬКІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ. ДОСВІД ГІМНАЗІЇ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЗЕМЛІ ХЕССЕН ФРН". Слід зазначити, що наразі Наталія перебуває в Німеччині і тому проблему, яку вона озвучила, є для неї дуже нагайною.

3. Дафна МОКСИМОВ, аспірантка з Ізраїлю кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з темою: "МЕТОД ХІБУКІ-ТЕРАПІЇ, ЯК ОДИН З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОБОТИ З ПСИХОЛОГІЧНОЮ ТРАВМОЮ У ДІТЕЙ".

4. Сергій ГОРБЛЮК, докторант кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат наук з державного управління з темою: "РОЛЬ ТА ПРИНЦИПИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МІСТ У ПІСЛЯВОЄННІЙ ПОЛІТИЦІ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ".

5. Дар‘я ФОМЕНКО, здобувачка групи МОБ-20-Д1 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з темою: "РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПРАГНЕННЯ ДО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІ".

6. Тетяна ЛЯПКА,здобувачка групи УНЗ-21-Г1 другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Управління навчальним закладом» кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; директор Кременчуцького ЗДО № 68  з темою: "ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ".

Після пленарного засідання відбулася робота в 5 секціях:

СЕКЦІЯ 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ.

СЕКЦІЯ 2. СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ТА ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

СЕКЦІЯ 3. ТРЕНДИ, РИЗИКИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.

СЕКЦІЯ 4. ПСИХОЛОГІЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ: ТРЕНДИ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.

СЕКЦІЯ 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД.

Після роботи в секціях учасники конференції зібрались, щоб підвести підсумки.

Із заключнім словом виступила Наталія МУРАНОВА, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної та вищої освіти, «Відмінник освіти України» (Україна). Яка відмітила, що конференція є вагомою саме для здобувачів вищої освіти, які мають можливість таким чином апробовувати свої наукові дослідження. Активність учасників  свідчить про актуальність  конференції.

Зі словами подяки до організаторів та учасників заходу звернулась Тетяна РОЖНОВА, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

Після підведення підсумків, проведеної конференції, учасники поділились своїми враженнями, намітили плани на майбутнє та прийняли резолюцію конференції.

ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 20223 пріоритетні напрями глобалізаційних змін» можна переглянути за посиланням:

YouTube:
https://youtube.com/live/4NvxGdtPOck?feature=share

Разом працюємо задля Перемоги!! Все буде Україна!!