НДР 0115U004183

НДР 0115U004183

"Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні"

"Mechanisms of formation and improvement of the system of economic and social project management under socio-political transformations in Ukraine"

 

Науковий керівник теми:

 
 Алейнікова Олена Володимирівна

  доктор наук з державного управління, професор
  завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП
  ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

 

Термін виконання:

Початок – 02.2015 р
Завершення – 12.2017 р. 

Мета роботи:

Обґрунтування методологічних та методичних аспектів формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні.

Очікувані результати:

Наукова продукція за темою науково-дослідної роботи - статті, монографії, навчальні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях

 

Реєстраційна картка НДДКР

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ