ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестування являє собою наукову дисципліну, яка вивчає механізм формування і функціонування ринку інвестицій; формування основних напрямків інвестиційної політики в сучасних умовах; специфіку інвестиційної діяльності підприємств, особливості інвестиційного планування і управління в умовах діючого виробництва.

Мета курсу – надання студентам теоретичних знань про особливості інвестиційного процесу в умовах ринкової економіки, у т.ч. формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння методами інвестиційного аналізу, опанування основних підходів до оцінки ефективності інвестиційних рішень.

Основне завдання дисципліни – отримання студентами поглиблених знань з питань методології інвестиційного аналізу та планування, формування інвестиційної стратегії підприємства та її узгодженості із загальною стратегією економічного розвитку; визначення основних напрямів та форм інвестування залежно від фінансово-економічного стану, специфіки діяльності підприємства та стадії його життєвого циклу; озброїти студентів знаннями про особливості використання основних методичних підходів до аналізу ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактора часу, що базуються на використанні методів фінансової математики.