Державне управління економікою

Предмет «Державне регулювання економіки» відноситься до дисциплін макроекономічної теорії, що розглядає економіку з точки зору єдиного цілого на основі аналізу структури та динаміки економічної системи. Полягає у вивченні прогнозу загального рівня національного обсягу виробництва, капітальних вкладень, виробничих фондів, сукупного попиту і сукупної пропозиції, про правові та економічні важелі державного регулювання економіки. Воно базується на основах економічної теорії, використовує основні положення галузевих економічних дисциплін, статистики, математики та інших. Предметом вивчення дисципліни є вивчення системи методів та засобів державного впливу на економічний та соціальний розвиток країни. Об'єктом вивчення дисципліни є народногосподарські комплекси, галузі народного господарства, підприємства і організації всіх форм власності.