КАЛИТА ПЕТРО ЯКОВИЧ
український громадський діяч, лідер руху за якість і організаційну досконалість в Україні, президент Української асоціації якості, президент Української асоціації досконалості та якості
кандидат технічних наук
РОМАНЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України
Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України
ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА
професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я імені П.Л.Шупика
доктор наук з державного управління, професор
ТОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
проректор з науково-педагогічної роботи Донецького державного університету управління
доктор наук з державного управління, професор
ДУБИЧ КЛАВДІЯ ВАСИЛІВНА
професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
доктор наук з державного управління, доцент
УДОВИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
голова координаційної ради Фонду сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України, президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Клуб мерів», професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка
доктор економічних наук, професор
ВОРОНКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Академік Української академії політичних наук, Академік академії наук вищої освіти України
доктор філософських наук, професор
ГРИЦИШЕН ДИМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
декан факультету публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка»
професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор
ДРАГАН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка»
професор, доктор наук з державного управління, доцент
ЛОПУШИНСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
Завідувач Кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
доктор наук з державного управління, професор
ДАНКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ
в.о. декана факультету права, публічного управління та національної безпеки Поліського національного університету
доктор економічних наук, доцент