ТОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

ТОКАРЕВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

проректор з науково-педагогічної роботи Донецького державного університету управління
доктор наук з державного управління, професор

У 1999 році В.І.Токарева захистила кандидатську дисертацію, їй було присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук, у тому ж році одержала звання доцента.

У 2005 році В.І.Токареву було обрано членом-кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності «Економічна соціологія».

У 2006 році В.І.Токарева захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Механізми державного управління» з теми «Теоретичні і практичні засади формування і розвитку механізмів державного регулювання підготовки управлінського персоналу в Україні».


У грудні 2006 р. В.І.Токаревій було присуджено науковий ступень доктора наук з державного управління, в 2007 році одержано вчене звання професора.

Професор В.І.Токарева є науковим керівником науково-дослідної роботи викладачів кафедри за науковими темами: «Механізми державного регулювання підготовки управлінського персоналу в Україні», «Тенденції та закономірності формування та розвитку історико-політичних, соціальних, культурних і мовних процесів у Донбасі». Вона здійснює керівництво науковою роботою аспірантів та здобувачів щодо захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук з державного управління.

В.І.Токарева є автором 2-х монографій, 12 підручників та навчальних посібників, має близько 120 наукових публікацій, у тому числі у закордонних виданнях, з яких 52 – публікації за напрямом «Державне управління».

За період своєї науково-педагогічної діяльності у ДонДУУ Валентина Іванівна Токарева була нагороджена: Почесною грамотою Донецької обласної ради за відмінні показники в праці та вихованні молоді (1997 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти України за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (1999 р.); знаком «Відмінник освіти України» за значний особистий внесок у розвиток економічної науки, підготовку кваліфікованих спеціалістів для роботи в умовах ринкової економіки, впровадження нових засобів навчання і виховання молоді (1999 р.); Почесною грамотою виконкому Донецької міської ради за значний внесок у розвиток економічної науки, впровадження нових засобів навчання та виховання молоді (2001 р.); Почесним дипломом від ради ректорів Донецького регіону як кращий викладач ДонДАУ за вагомий внесок у створенні «Золотого інтелектуального фонду» Донбасу (2002 р.); Грамотою Президента України (2003 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2006 р., 2007 р.); Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2008 р.).

Неодноразово В.І.Токареву було нагороджено Почесними грамотами ректора за зусилля у впровадженні державної мови в навчальний процес академії (2001 р.), за національно-патріотичну роботу серед студентів та викладачів академії (2004 р.), за добросовісну працю, високі показники і творчий підхід до роботи, за успіхи в навчанні майбутніх фахівців у галузі ринкової економіки (2005 р.).