ВОРОНКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА

ВОРОНКОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА

завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Академік Української академії політичних наук, Академік академії наук вищої освіти України
доктор філософських наук, професор

18 захищених аспірантів, 1 докторант. Наукова тема «Трансформаційні процеси переходу від інформаційного суспільства до «смарт-суспільства» та їх вплив на розвиток людського капіталу».

З 1996 по 2017 рр. була науковим керівником держбюджетних тем при Міністерстві освіти і України.

З 2015  по 2017 рр.  виконувалась науково-дослідна робота з держбюджетної комплексної теми «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації»  Міністерства освіти і науки України (0115U002343) (наук. керів. – д.філософ.н., проф. Воронкова В.Г.).

Експерт з наукової роботи при Міністерстві освіти і науки України секції «Соціально-історичні науки» протягом останніх 10 років.

Автор 450 наукових праць, з них 16 індивідуальних і колективних монографій з філософії управління персоналом, гуманістичного менеджменту та інформаційного суспільства, 16 навчально-методичних посібників з грифом МОНУ.

Головний редактор збірника наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізького державної інженерної академії» з 2000 р.

Головний редактор збірника наукових праць "HUMANITIES STUDIES" З 2019 року.