ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА

ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА

професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я імені П.Л.Шупика
доктор наук з державного управління, професор

Досвід роботи:

 • 1980–1987 рр. - працювала викладачем;
 • 1987 - 2003  рік - працювала в органах державної влади;
 • 2003–2014 рр. - працювала в Донецькому державному університеті управління на посадах завідувача кафедри філософії і психології, у 2007-2013 рр. – декана факультету менеджменту, у 2013-2014 рр. - декана факультету державного управління;
 • 2014-2017 рр. – професор кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу, з 2015 р. по 2017 р. - – завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
 • З 2017 р. по теперішній час – професор кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Наукова діяльність:

 • у 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему  «Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії», здобула ступінь кандидата філософських наук. У 2004 р. здобула вчене звання доцента кафедри філософії;
 • у 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему  «Теоретико-методологічні засади розробки та функціонування механізмів державного управління в системі соціального партнерства», спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління, здобула ступінь доктора наук з державного управління. У 2010 р. здобула вчене звання професора кафедри філософії і психології.

Підготувлено вісім кандидатів наук. 

Участь у спеціалізованих вчених радах, виданнях:

 • 2014-2015 рр. - заступник голови спеціалізованої вченої ради з державного управління К.11.128.06 у Донецькому державному університеті управління;
 • 2010- 2017 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 11.07.01 у Донецькому державному університеті управління
 • 2017-2021 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
 • Член експертної ради МОН з перевірки дисертаційних досліджень з державного управління
 • Член редколегії наукового журналу «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та збірника наукових праць ДонДУУ (серії «Державне управління»), збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,

Наукові публікації:

Автор понад 270 друкованих праць, серед яких 18 монографій, 1 енциклопедія, 18 навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема 2 навчально-методичних посібники для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з грифом Міністерства освіти і науки України.