ДУБИЧ КЛАВДІЯ ВАСИЛІВНА

ДУБИЧ КЛАВДІЯ ВАСИЛІВНА

професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
доктор наук з державного управління, доцент

Заклади вищої освіти чи освітні програми, які закінчив викладач:

Закінчила Рівненський державний інститут культури за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері» та здобула кваліфікацію менеджер-економіст соціально-культурної сфери (отримала диплом з відзнакою). У 2008 році закінчила магістратуру ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Менеджмент організацій» диплом КВ № 34897308. В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особистісно орієнтоване виховання студентів в соціокультурних умовах вищого навчального закладу» за спеціальністю 13.00.07 Теорія і методика виховання. В 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Механізми державного управління системою надання соціальних послуг» за спеціальністю 25.00.02 - Механізми державного управління.

Опис досвіду викладання:

З 2000 р. по даний час працювала на різних посадах у закладах вищої освіти починаючи викладача кафедри соціальної роботи до професора кафедри публічного управління. З 2001 року по 2009 р. обіймала адміністративні посади: першого заступника, проректора з навчально-виховної роботи в Рівненському інституті Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та науково-педагогічні – старший викладач і доцент кафедри. З 2010 по 2014 р. доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З вересня 2014 по квітень 2017 року професор кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету ім. Драгоманова. З квітня 2017 по лютий 2019 р. провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ. З лютого 2019 року по даний час працює в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України на посаді завідувача кафедри публічного управління та адміністрування.

Сфери інтересів:

  • Публічне адміністрування
  • Професійна етика
  • Проектний менеджмент

Додаткова інформація:

Доктор наук з державного управління (2016 р.), доцент (2012 р.). Член спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби занятості України з захисту кандидатських та докторських дисертацій з державного управління