КАЛИТА ПЕТРО ЯКОВИЧ

КАЛИТА ПЕТРО ЯКОВИЧ

український громадський діяч, лідер руху за якість і організаційну досконалість в Україні, президент Української асоціації якості, президент Української асоціації досконалості та якості
кандидат технічних наук

ДОГОВІР про співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності та підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра, доктора філософії та доктора наук від «04» лютого 2021 року (link)

У 1989 році виступив ініціатором заснування Української асоціації якості (у 2017 році на її основі була створена Українська асоціація досконалості та якості). За його участі Українська асоціація якості стала національним представником України в Європейській організації з якості, національним партнером Європейського фонду управління якістю. Під його керівництвом Українська асоціація якості стала важливою рушійною силою в просуванні в Україні сучасних підходів до менеджменту: стандартів ISO серії 9000, концепцій TQMМоделі досконалості EFQM, а також європейських процедур сертифікації та акредитації.

У різні часи Петро Якович обирався (призначався): заступником голови Національної ради з питань якості при Президентові України, членом Колегії Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, членом Колегії Держспоживстандарту України, радником Прем`єр-міністра України на громадських засадах, членом Міжнародного комітету з Корпоративної соціальної відповідальності; членом Громадської експертної ради з питань законодавства при Комітеті з промислової і регуляторної політики і підприємництва Верховної Ради України, тощо.

Петро Якович є також віце-президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) і головою комісії УСПП з питань якості, сертифікації і конкурентоспроможності.

Був заступником голови робочої групи з розробки проектів Законів України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та «Про підтвердження відповідності».

У 2000 р. ініціював створення Міжнародної гільдії професіоналів якості. У 2000-2004 роках був її президентом, з 2004 є почесним президентом.

Постійно публікує у засобах масової інформації статті з питань організації громадського руху за якість і ділову досконалість, державної підтримки зусиль організацій з підвищення свого рівня досконалості. Є членом Національної спілки журналістів України.