РОМАНЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

РОМАНЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Президент Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління України
Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України

МЕМОРАНДУМ про співробітництво від «25» серпня2020 року

У 2000 році Євген Олександрович закінчив Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство» У 2002 році - магістратуру Української академії державного управління при Президентові України та Університет північного Лондона (Велика Британія) за спеціальністю «Державне управління» У 2005 році - магістратуру Національної академії управління за спеціальністю «Правознавство» У 2012 році - магістратуру Міжрегіональної академії управління персоналом та SIC-Academy (Велика Британія) за спеціальністю «Бізнес адміністрування».Нагороджений церковними та державними нагородами. Заслужений юрист України, Лауреат премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

Трудова діяльність: 1995–1996 рр. — юрист ПП «Скорпіо & Ко»;1996–1997 рр. — юрист ТОВ «Агропромінвест»;1998–1999 рр. — юрист Соціальної службі для молоді та підлітків Подільського районної державної адміністрації м. Києва; 1999–2000 рр. — начальник юридичного відділу Київської міської спілки захисту прав споживачів; 2000–2001 рр. — юрист Управління охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища Київської міської державної адміністрації; 2002–2003 рр. — начальник відділу договірної роботи юридичного управління Державної судової адміністрації України; 2003–2005 рр. — начальник управління справами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; 2005–2005 рр. — начальник управління правового забезпечення Державної іпотечної установи Кабінету Міністрів України; 2005–2006 рр. — начальник відділу забезпечення роботи судової палати з розгляду справ за зверненнями фізичних осіб Вищого адміністративного суду України; 2006–2010 рр. — голова Подільської районної у м. Києві ради та державної адміністрації; 2010–2011 рр. — професор кафедри адміністративного та медичного менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналом; 2011–2012 рр. — директор Державного підприємства «Укрекоресурси» Кабінету Міністрів України; 2012 - 2013- докторант Національної академії державного управління при Президентові України; 2013–2014 рр.— радник Голови Верховної Ради України; 2014–2015 рр.— начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду Державної архітектурно-будівельної інспекції України; 2015 р. – травень 2018 р. — завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом; травень 2018 р. – до т.ч. проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Наукова та громадська діяльність – Генеральний директор Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти. Президент громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління. Член Науково-експертної ради Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Академік Української Технологічної Академії, Міжнародної Кадрової Академії, Академії Наук Публічного Управління та Академії Наук Вищої Школи України. Почесний доктор Національного Інституту Економічних Досліджень(Батумі, Грузія). Державний службовець 3-го рангу. Член Національної спілки журналістів України. Головний редактор рецензованого міжнародними науко метричними базами, фахового з державного управління збірника “Публічне урядування”, електронного наукового журналу з юридичних наук та державного управління «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», електронного наукового журналу з державного управління «Публічне адміністрування та національна безпека».Член редакційних колегій журналів "Соціологія права", "Стратегія і тактика державного управління", "Бюлетень Національної служби посередництва і примирення","Науковий вісник: державне управління", "Науковий збірник Інституту державного управління в сфері цивільного захисту","International Journal of New Economics, Public Administration and Law", "Innovative economics and management" (Грузія) та "International journal of legal studies" (Польща), «Legal and Social Studies» (Польща). Голова Спеціалізованої вченої ради МАУП з державного управління. Автор більше 250 наукових праць з державного управління. Радник Голови Державного космічного агентства України. Адвокат. Арбітр Національної служби посередництва і примирення, керівник Інформаційно-консультаційного центру Національної служби посередництва і примирення в м. Києві і Київській області.