ЛОПУШИНСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ

ЛОПУШИНСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ

завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету
доктор наук з державного управління, професор

ДОГОВІР про співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності та підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра, доктора філософії та доктора наук від «18» лютого 2021 року

 

Лопушинський І.П. – автор (співавтор) близько 300-т наукових праць з державного управління, мовознавства, літературознавства, історії рідної мови, педагогіки, проблем місцевого самоврядування, зокрема таких книг, як "Сучасна українська літературна мова" (1995, 1998, співавтор), "Дидактичний матеріал з української мови на протипожежну тематику" (1995, співавтор), "Дидактичний матеріал з української мови" (1995), "Позакласна робота з рідної мови у школах нового типу" (1996, співавтор), "Взаємопов'язане навчання рідної мови і літератури в школах нового типу" (1999, співавтор), "Поетика Яра Славутича" (1999, 2004, упорядник), "Методика навчання рідної мови" (2000, співавтор), "Педагогічні ідеї Яра Славутича" (2004), "Позакласна робота з рідної мови в школі" (2005, співавтор), "Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи" (2006), "Українська мова в державній службі" (2006, 2007, співавтор), "Бюджет як фінансова основа місцевого самоврядування в Україні" (2007, співавтор), "Адміністративнотериторіальна реформа: від моделювання до реалізації" (2009, співавтор), "Влада над громадою чи Влада громади (практичний посібник про місцеву владу для громадського діяча)" (2010, співавтор), "Державна мовна політика в Україні" (2010), "Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування" (2011, співавт.), "Діяльність депутата місцевої ради" (2010, 2011, співавт.), “Бюджетний процес в Україні” (2011, співавт.), “Державне управління. Курс лекцій” (2012, співавт.).

Професор бере активну участь у підготовці й атестації науковопедагогічних кадрів. Керує підготовкою трьох аспірантів і двох здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління.

Керує роботою наукової лабораторії кафедри з проблем державного управління та місцевого самоврядування, є головним редактором електронного наукового фахового видання “Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування”, заступником голови редакційної колегії збірника наукових праць"Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології", членом редколегії збірника наукових праць “Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції” Херсонського національного технічного університету, членом редакційних колегій: журналів "Освіта і управління" та "Акмеологія в Україні: теорія і практика", "Вісника Київського міжнародного університету" (Серія "Міжнародні відносини") та ін.

І.П. Лопушинський веде активну громадську діяльність. Депутат Суворовської районної ради у м. Херсоні ради п'яти скликань (1986-2010), член виконавчого комітету цієї ж ради (2010-2015), голова журі Всеукраїнської літературної премії імені Яра Славутича, представник Ліги українських меценатів з питань проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Херсонській області. За багаторічну, самовіддану подвижницьку працю Івана Петровича нагороджено медаллю "За трудову відзнаку" (1976), орденом Св. Архистратига Михаїла УПЦ КП (2004), Подякою Прем'єр-міністра України (2006), Грамотою Верховної Ради України (2007), Грамотою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2011), нагрудним знаком "Державна служба України "За сумлінну працю" (2011). Відмінник освіти України (Наказ Міністра освіти і науки України від 08 квітня 2005 року № 326-л). Указом Президента України від 20 серпня 2007 р. №715/2007 за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та з нагоди 16-ї річниці незалежності України І.П. Лопушинському присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.