ДАНКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

ДАНКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

в.о. декана факультету права, публічного управління та національної безпеки Поліського національного університету
доктор економічних наук, доцент

ДОГОВІР про наукове співробітництво від «04» лютого 2020 року

  

З 2004 р. по 2009 р. навчався у Житомирському національному агроекологічному університеті зі спеціальності “Облік та аудит”, отримав кваліфікацію “Магістр з обліку і аудиту”.

З 2010 р. по 2012 р. – аспірант Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2011 р. по 2013 р. навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України зі спеціальніості “Землеустрій та кадастр”, отримав кваліфікацію “Інженер-землевпорядник”.

У 2012 р. захистив дисертацію та одержав науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2015 р. по 2016 р. навчався у Житомирському національному агроекологічному університеті зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, отримав кваліфікацію “Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності”.

Червень – серпень 2018 року навчався в Академії управління та адміністрації в м. Ополе (Польща). Вивчав навчальний курс “Економіка та державне управління”.

З 2015 р. по 2018 – докторант Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2018 р. захистив дисертацію та одержав науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 2013 р. по 2018 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2017 р. по 2018 р. – консультант проєкту “Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні”, Світовий банк (експерт з формування законодавчої бази для ринкового обігу сільськогосподарських угідь).

З 2018 р. по 2019 – консультант проєкту “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”, Світовий Банк та ЄС (експерт з формування законодавчої бази для ринкового обігу сільськогосподарських угідь).

З 2018 р. по 2020 – професор кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2020 р. дотепер – в.о. декана факультету права, публічного управління та національної безпеки, професор кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції Поліського національного університету.

Додаткова освіта (підвищення кваліфікації, участь в наукових проєктах):

Академія управління та адміністрації в м. Ополе. Навчальний курс “Економіка та державне управління” (Польща, 2018).

Dr. Jan-U. Sandal Institute. International Study Course in Social Entrepreneurship, (Україна, Норвегія, 2019).

Стажування у європейських університетах “Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід та глобальні тенденції” (Словаччина – Польща, 2019).

Стажування в Інституті аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі ім. Лейбніца (ІАМО), проєкт “UaAgriDialog” (Німеччина, 2019).

Стажування у “Social entrepreneur school IBSFil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, (Норвегія, 2019).

Загальна кількість публікацій:

Автор понад 150 наукових праць, підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій