СИЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

СИЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

ректор КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти "Дніпропетровської обласної ради
доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри освітнього менеджменту, державної політики та економіки

ДОГОВІР про співпрацю в сфері науково-дослідної діяльності та підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра, доктора філософії та доктора наук від «15» жовтня 2020 року

 

Місце роботи:

Науковий ступінь: