СВІДЕРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

СВІДЕРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Президент Громадської організації «Всеукраїнська Демократична дія»

МЕМОРАНДУМ про партнерство та співробітництво
від 
«20» квітня 2020 року

 

Основною метою ГО «Всеукраїнська демократична дія» є сприяння розвитку демократичних перетворень та позитивним змінам в суспільстві. До пріоритетних напрямів діяльності організації належать: інтеграція України у світове співтовариство, розвиток ринкової економіки, співпраця з міжнародними організаціями, формування громадської думкищодо побудови правової держави, зміцнення конституційних свобод та гарантій, досягнення соціальної справедливості та соціального партнерства, національної та громадської злагоди.

Водночас, значна увага приділяється темам національної безпеки України в структурі європейської та світової безпеки. Актуальними є теми економічного розвитку України, забезпечення реального рівноправ’я жінок у вітчизняній політиці та економіці, права дітей, права людини, етика ділових відносин, відкритість та доступність політиків та урядовців, протидія корупції, пошук національної української культурологічної ідентичності.