НДР кафедри публічного управління і проектного менеджменту
Навчально-наукового інституту ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
«Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»
(номер державної реєстрації РК № 0120U1053989)
науковий керівник теми - КАРТАШОВ Євген Григорович,
доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА НАПРЯМОМ НДР 

Публічне управління розвитком соціального потенціалу суспільства і держави

 1. Трансформація державної політики у сфері соціально-трудових відносин як чинник забезпечення сталого розвитку України
 2. Механізм реформування системи соціальних послуг: державно-управлінський аспект
 3. Механізми впливу громадського самоуправління на соціально-економічну життєдіяльність громад
 4. Місце і роль територіальних громад у вирішенні питань освітянської сфери
 5. Публічна політика у сфері освіти дорослих в Україні
 6. Публічний простір як інструмент консолідації міської громади
 7. Механізми публічного управління розвитком соціальної інфраструктури територіальної громади
 8. Механізми публічно-приватного партнерства у сфері освіти в Україні
 9. Механізми публічного адміністрування децентралізації у сфері охорони здоров’я в сучасних умовах
 10. Публічна політика щодо формування та функціонування єдиного медичного простору в Україні
 11. Модернізація державних інструментів у сфері паліативної допомоги
 12. Публічна політика з попередження інфекційних захворювань в Україні.

Публічне управління розвитком економічного потенціалу суспільства і держави

 1. Трансформація публічного управління внутрішнім ринком України
 2. Державна політика формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні
 3. Механізми формування внутрішніх інвестиційних джерел реформування національної економіки
 4. Модернізація системи управління місцевими бюджетами в контексті фінансової децентралізації
 5. Механізми забезпечення інвестиційної активності та захисту прав інвесторів органами місцевого самоврядування
 6. Механізми стимулювання інноваційного розвитку міст в Україні

Публічне управління розвитком політичного потенціалу суспільства і держави

1. Організація діяльності органів місцевого самоврядування у сфері міжрегіонального співробітництва

Публічне управління в системі безпеки

 1. Державне управління зниженням ризиків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 2. Механізми стратегічного планування у сфері національної безпеки України
 3. Механізми забезпечення ефективності підготовки управлінських рішень у секторі безпеки і оборони
 4. Державне регулювання внутрішнього переміщення осіб: безпековий вимір
 5. Теоретичні засади формування ефективної моделі функціонування сектору безпеки і оборони України
 6. Механізми державного управління в умовах кризових ситуацій