КОВТУН Оксана Анатоліївна

КОВТУН Оксана Анатоліївна

доцент кафедри
кандидат наук з державного управління
Інформація

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0002-0159-730X

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=s6z9be4AAAAJ&hl=uk&authuser=1

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Запорізький державний університет, спеціальність: російська мова та література, кваліфікація: філолог, викладач російської мови та літератури

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: економіст

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: маркетинг, кваліфікація: магістр з маркетингу

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», аспірантура за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами»

Досвід роботи

Адміністративний:

2002-2003 рр. - Гуманітарний університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» методист деканату економічного факультету

2003-2006 рр. - Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) заступник декана з навчальної роботи економічного факультету        

2006-2013 рр. - Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи Інституту економіки               

2013-2015 рр. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси) завідувач кафедри фінансів і кредиту, старший науковий співробітник Інституту моделювання структури та процесів економічних систем, технічний секретар спеціалізованої вченої ради К. 73.138.02 за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці          

Викладацький:

2004-2007 рр. - Гуманітарний університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» старший викладач кафедри економіки підприємства та маркетингу  

2007-2009 рр. - Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) старший викладач кафедри фінансів і банківської справи       2007-2009 рр.

2010-2013 рр. - Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) доцент кафедри фінансів і банківської справи              

2013-2015 рр. - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (м. Черкаси) завідувач кафедри фінансів і кредиту  

2016 р. - Академія муніципального управління (м. Київ) доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

2015-2019 - Черкаський навчальний центр Старопольської вищої школи в Кельцах (м. Черкаси) Викладач економічних та фінансових дисциплін          

Загальний стаж–20 років;
Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 10 років 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Ковтун О.А. Рейтингове оцінювання пайових інвестиційних фондів як інструмент прийняття інвестиційних рішень домогосподарствами / Ковтун О.А // Вісник Одеського національного університету: Серія Економіка. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1. – С. 170-174.
 2. Ковтун О.А. Обґрунтування структури доходів домогосподарства на засадах теорії життєздатності економічних систем / Сергєєва Л.Н., Ковтун О.А. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – №2(26). – С. 109-115.
 3. Ковтун О.А. Моделювання впливу комерційних банків на фінансову активність домогосподарств / Сергєєва Л.Н., Ковтун О.А. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016. – Випуск 6(06). – Ч. 2. - С. 142-147.
 4. Ковтун О.А. Обґрунтування механізму впливу на рівень довіри домогосподарств до інституцій фінансового ринку / Ковтун О.А // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2016. – Випуск 10. – Ч. 1. – С. 133-138.
 5. Kovtun O. The grounds and development mechanism of the impact on household confidence in financial institutions / Kovtun O., Ivanulova O. // EURÓPSKA VEDA: Vedecký časopis, 2018. - №5 (Special issue). - Ročník 2. – S. 21-29.
 6. Kovtun O. Assessment of the structural changes of the national economy of Ukraine based on the consistency / Kovtun O., Opalenko Alla, Ivanylova Oksana // SHS Web Conf., 65 (2019) 04002. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504002.
 7. Kovtun O. Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy / Kovtun Oksana, Opalenko Alla, Danylchuk Hanna // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки», 2019. – Випуск 4. - С. 101-112DOI: https://doi.org/10.31651/2076-5843-2019-4-101-112

Видані підручники, навчальній посібники або монографії:

 1. Ковтун О.А. Кредитування сільського господарства: теорія, практика, механізми / Антонова Л.В., Ковтун О.А., Іванилова О.А., Тютюнник О.В., Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили. Запоріжжя : ТОВ „Плюс 73”, 2013. – 160 с.
 2. Ковтун О.А. Обґрунтування впливу податкової політики на фінансову активність домогосподарств / Сергєєва Л.Н., Ковтун О.А., Моделювання та інформаційні технології в економіці: Монографія / за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама-Україна, 2014 – 458 с.
 3. Ковтун О.А. Рефлексивне управління як інструмент удосконалення механізму взаємодії домогосподарств і банківських установ / Ковтун О.А.,  Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : Монографія / за ред. О.В. Покатаєвої, Г.Ю. Кучерової. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. – 431 с.
 4. Ковтун О.А. Ранжування фінансових інститутів за критеріями доступності послуг для домогосподарств та їх простоти для розуміння / Ковтун О.А.,  Transformations in Contemporary Society: Economics Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-96-3; pp. 348, illus., tabs., bibls. (P. 288-294)

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

2018 рік

 • Сьома Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки», Одеса – Черкаси, 23–25 травня 2018 р.
 • V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», Мукачево – Хмельницький, 5-7 жовтня 2018 р.

2019 рік

 • ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», Київ, 18-20 березня 2019 р.
 • 3 Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості», Київ, 6 грудня 2019 р.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Всеукраїнська конференція «Управління економіко-соціальними системами розвитку суспільства в умовах євроінтеграції», Черкаси, 15-17 квітня 2015 р.
 • II Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка», Київ, 17-18 жовтня 2019 р.