ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна

ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна

Професор кафедри
доктор наук з державного управління, професор

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0002-0807-961X

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=2&user=Es9gcPYAAAAJ

 

ОСВІТА

Сумський державний аграрний університет, спеціальність: менеджмент організацій, кваліфікація: економіст-організатор

Харківський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, спеціальність: державне управління", кваліфікація: магістр державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, аспірантура, спеціальність 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Національна академія державного управління при Президентові України, докторантура, спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління»

 

ДОСВІД РОБОТИ

Виконавчий апарат Сумської обласної ради, спеціаліст І категорії,
консультант, завідувач сектору кадрової роботи

1999–2002 р.                 

Сумська обласна державна адміністрація,
заступник начальника головного управління економіки
– начальник управління розвитку підприємництва

2005–2008 р.

Національна академія державного управління при Президентові України,

доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування
та управління містом,  директор Інституту публічного управління та адміністрування

2009–2021 р.

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

професор кафедри регіональної політики
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

2021 р.

Загальний стаж роботи – понад 25 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 10 років

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми (НДР) кафедри:

«Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»

Участь в НДР у Національній академії державного управління при Президентові України:

2017-2018 рр. – керівник науково-дослідної роботи 0117 U002859 “Формування ефективного публічного управління у сфері місцевого і регіонального розвитку в Україні в умовах реформ”

2019 р. головний науковий співробітник науково-дослідної роботи 0117 U002859 “Формування ефективного публічного управління у сфері місцевого і регіонального розвитку в Україні в умовах реформ”

2020 р. – виконавець на громадських засадах науково-дослідної роботи 0120U101666 “Розробка фундаментальних засад інноваційного механізму модернізації публічного управління в умовах децентралізації.

Автор і співавтор 114 наукових праць.

 

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА АБО ЧЛЕНА ПОСТІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, АБО ЧЛЕНА РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України – Д 26.810.01 (2016-2021 рр.)

Офіційний опонента чотирьох постійних та однієї разової спеціалізованих вчених рад.

 

ЧЛЕН РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Заступник головного редактора наукового фахового видання “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України” (2017-2019 рр.)

Член редакційної колегії Наукового часопису Академії національної безпеки 

 

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

Радник з питань регіонального розвитку Української асоціації районних та обласних рад (рішення правління УАРОР від 4 грудня 2018 р.)

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Голова правління в ГО «Експертно-аналітичний центр публічного врядування і права»; керівник проєкту «Новітня академія демократичного управління» (https://pcal.com.ua/)

 

ПРОЄКТИ (в т.ч. міжнародні)

2018 р. – тренер Проєкту  «Підвищення  знань  та  навичок  у  сфері  лідерства  і регіонального та місцевого розвитку серед посадовців органів місцевого самоврядування», що підтримується  Програмою «U-LEAD з Європою»

2018-2019 рр. – тренер Проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), що впроваджувався Асоціацією міст України у партнерстві з Українською асоціацією районних та обласних рад за фінансової підтримки USAID

2020 р. – участь у створенні навчального курсу «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток», що розроблявся у рамках проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, зокрема Модулю 9 «Розбудова багаторівневого врядування задля сталого розвитку».

2019-2021 рр. – тренер та спікер у Проєкті «Добре врядування для розбудови потенціалу громади» (реалізується в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за проєктом «Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході України» за підтримки Уряду Королівства Данії, Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (Sida) – для представників органів місцевого самоврядування окупованих територій Донецької і Луганської областей

 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

1. Demikhov O.I., Shipko A.F., Shklyar S.P., Dehtyarova I.O. Intersectoral component of the healthcare management system: Regional programs and assessment of the effectiveness of prevention of bronchopulmonary dysplasia. TIBB JURNALI : Azerbaijan journal. АТJ, 2020, №2, 88-96. URL:
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/26869/1/ATJ_2_2020_39.pdf

2. Barchan, G., Demikhov, O., Cherkashyna, L., Dehtyarova, I., Demikhova, N. A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system. Polish Medical Journal - Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 2020. № XLVIII (283).  P. 49-54. URL:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25849

3. Demikhov, O., Dehtyarova, I., Rud, O., Khotyeev, Y., Kuts, L., Cherkashyna, L., Demikhova, N., & Orlovskiy, A. (2020). Arterial hypertension prevention as an actual medical and social problem. Bangladesh Journal of Medical Science, 19(4), 722–729. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i4.46632

Статті у зарубіжних виданнях

1. Dehtyarova I., Repp G. Models of development of territories of the state and methodological aspects of their elaboration. Kobe Gakuin Economic papers  of the Economic society of Kobe Gakuin University, Kobe, Japan. № 1–2. Vol. 49. 2017. pp. 73–85.

2. Dehtyarova I. Approaches to urban revitalization policy in light of the latest concepts of sustainable urban development. Baltic Journal of Economic Studies.  Vol. 7 №3, 2021. pp. 46–55.

Статті у фахових виданнях

1. Дегтярьова І.О. Сутність фінансової конкурентоспроможності регіону як об’єкта публічного управління». Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. журнал. 2017. № 1. C. 76-84.

2. Дегтярьова І.О. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування й розвитку в Україні моделі публічної житлової політики. Збірник наукових  праць  Національної  академії  державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2017. Вип. 2. С. 22-44.

3. Дегтярьова І.О. Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров’я.  Збірник наукових праць Національної  академії  державного управління при Президентові України.  Вип. 1/2020. С.80-87.

4. Дегтярьова І.О. Удосконалення освітньо-професійних програм у галузі публічного управління та адміністрування в контексті забезпечення сталого розвитку. Збірник наукових праць Національної  академії  державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. К.: НАДУ, 2020. С. 15-20.

5. Дегтярьова І.О. Модель міста як об’єкта ревіталізації. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. журнал. 2020. №3. C. 59-66.

6. Дегтярьова І.О. Механізми багаторівневої кластерної політики: сутність, типи та змістові складові. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 2(83). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. С. 97-103.

7. Дегтярьова І.О. Спеціальні компетентності фахівців, які здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 72–77.

Підручники, монографії тощо

  1. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління. Моногр.  К. : НАДУ, 2012.  368 с.
  2. Становлення багаторівневого врядування // Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики та перспективи здійснення:  наук. доп. / авт. кол. ; за заг. ред. В.С. Куйбіди. Київ НАДУ, 2018. – С. 146-156.
  3. Місцеве самоврядування: підручник / за ред. В. М. Вакуленка, Ю.Ф. Дехтяренка, В. С. Куйбіди.  Київ : НАДУ, 2019. – 672 с. (авт. С.191-200,  426-439).

 

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

  1. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності», Київ, 26 трав. 2017 р.
  2. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ», Київ, 5 груд. 2017 р.
  3. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів», Київ, 24 трав. 2019 р.
  4. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології», Київ, 01 листопада 2019 р.
  5. Міжнародний круглий стіл «Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві»,  Україна–Литовська Республіка (онлайн), 08 липня 2021 р.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

1.Національна академія державного управління при Президентові України,  курс “Англійська мова”, листопад 2017 р. – травень 2018 р. (Україна, Київ).

2. Програма Проєкту Association4U “Формування публічної політики на доказах”, 04-06 вересня 2017 р. (Україна, Київ); програма для тренерів Проєкту Association4U “Проведення тренінгів з питан формування публічної політики, що  базується на доказах: політика, дизайн, планування, впровадження та моніторинг”, 31 жовтня – 03 листопада 2017 р. (Україна, Київ).

3. Програма Світового банку “Результат орієнтований моніторинг та оцінювання проектів”, 20-24 березня 2017 р. (Україна, Київ).

4. Національна академія державного управління при Президентові України: “Школа педагогічної майстерності”, 10-11 вересня 2020 р. ; спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки» галузі знань 02 «Освіта / Педагогіка закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних та освітньо-наукових рівнів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 05-12 березня 2021 р., 1 кредит ЄКТС (Україна, Київ).

 

СТАЖУВАННЯ

Університет Сівітас у Варшаві (Collegium Civitas w Warszawie) за інтернаціональною освітньою програмою “Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі”, 09 листопада – 18 грудня 2020 року, 6 кредитів ЄКТС (онлайн).