ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна

ДЕГТЯРЬОВА Ія Олександрівна

Професор кафедри
доктор наук з державного управління, професор

ORCIDiD: https://orcid.org/0000-0002-0807-961X

Профіль о у GoogleScholar Ія Дегтярьова‬ - Google Академія‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Сторінка у Електронній бібліотеці НАПН України

https://lib.iitta.gov.ua/id/user/10621

Гарант освітньо-професійної та освітньо-наукової програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

ОСВІТА

Сумський державний аграрний університет, спеціальність: менеджмент організацій, економіст-організатор

Харківський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, спеціальність: державне управління", магістр державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України, аспірантура, спеціальність 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Національна академія державного управління при Президентові України, докторантура, спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти», спеціальність: психологія, магістр

ДОСВІД РОБОТИ

Виконавчий апарат Сумської обласної ради, спеціаліст І категорії, консультант, завідувач сектору кадрової роботи

1999–2002 рр.

Сумська обласна державна адміністрація, заступник начальника головного управління економіки – начальник управління розвитку підприємництва

2005–2008 рр.

Національна академія державного управління при Президентові України,

доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, директор Інституту публічного управління та адміністрування

2009–2021 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

2021 р.

(липень-жовтень)

ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

2021 р. – т.ч.

Загальний стаж роботи – понад 25 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – 14 років

НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2022 р. – по теперішній час – виконавець на громадських засадах науково-дослідної роботи 0120U105398 «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України.

Участь в НДР у Національній академії державного управління при Президентові України:

2017-2018 рр. – керівник науково-дослідної роботи 0117 U002859 “Формування ефективного публічного управління у сфері місцевого і регіонального розвитку в Україні в умовах реформ”

2019 р. головний науковий співробітник науково-дослідної роботи 0117 U002859 “Формування ефективного публічного управління у сфері місцевого і регіонального розвитку в Україні в умовах реформ”

2020 р. – виконавець на громадських засадах науково-дослідної роботи 0120U101666 “Розробка фундаментальних засад інноваційного механізму модернізації публічного управління в умовах децентралізації.

Автор і співавтор 126 наукових та навчально-методичних праць (станом на 01.01.2024).

Під науковим керівництвом п’ять осіб захистили дисертації і здобули ступені кандидатів наук і докторів філософії, один – доктора наук.

УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА АБО ЧЛЕНА ПОСТІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, АБО ЧЛЕНА РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України – Д 26.810.01 (2016-2021 рр.)

Офіційний опонент п’яти постійних та однієї разової спеціалізованих вчених рад у 2018-2023 рр.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.142.04 Міжрегіональної академії управління персоналом (2022 р. – т.ч.)

ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ

Член редакційної колегії фахового журналу «Вісник післядипломної освіти» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2021 р. – т.ч.).

Член редакційної колегії збірника наукових праць “Ефективність державного управління” НЛТУ України (2022 р. – т.ч).

Член редакційної колегії збірника наукових праць “Актуальні проблеми державного управління” ХНУ імені В.Н.Каразіна (2022 р. – т.ч).

Член редакційної колегії Наукового часопису Академії національної безпеки (2018 р.– т.ч.). 

Заступник головного редактора наукового фахового видання “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України” (2017-2019 рр.).

НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

Радник з питань регіонального розвитку Української асоціації районних та обласних рад (рішення правління УАРОР від 4 грудня 2018 р.).

Експерт, член журі ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, вересень-грудень 2022 р.

Член робочої групи Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України з питання підготовки проєкту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. №6504) до другого читання, грудень 2022 р. – березень 2023 р.

Експерт Міжнародного проєкту програми Європейського союзу Erasmus+ «Mini Ecosystems Regional Networks» (MECOS RNET) (підтримка розвитку підприємництва), 2023 р.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Голова правління в ГО «Експертно-аналітичний центр публічного врядування і права» (https://pcal.com.ua/).

Волонтер, співзасновник і керівник Центру гуманітарної допомоги Оболонської районної організації Товариства Червоного Хреста України, м.Київ, 2022 р.

Співорганізатор Гостомельської Школи належного місцевого самоврядування, 2023 р.

Ініціатор та голова оргкомітету низки науково-практичних конференцій, круглих столів, відкритих освітніх заходів.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2018 р. – тренер Проєкту «Підвищення знань та навичок у сфері лідерства і регіонального та місцевого розвитку серед посадовців органів місцевого самоврядування», що підтримується Програмою «U-LEAD з Європою»

2018-2019 рр. – тренер Проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), що впроваджувався Асоціацією міст України у партнерстві з Українською асоціацією районних та обласних рад за фінансової підтримки USAID

2020 р. – участь у створенні навчального курсу «Як діяти далі: державним службовцям про сталий розвиток», що розроблявся у рамках проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, зокрема Модулю 9 «Розбудова багаторівневого врядування задля сталого розвитку» (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about).

2019-2021 рр. – тренер та спікер у Проєкті «Добре врядування для розбудови потенціалу громади» (реалізується в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за проєктом «Ефективне врядування та залучення громадян для покращення доступу до правосуддя, безпеки, охорони довкілля та соціальної згуртованості на сході України» за підтримки Уряду Королівства Данії, Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (Sida) – для представників органів місцевого самоврядування окупованих територій Донецької і Луганської областей.

2021 р. – теперішній час – керівник проєкту «Новітня академія демократичного управління» ГО «Експертно-аналітичний центр публічного врядування і права».

2022 р. – участь у створенні навчального курсу «Управління кризовим реагуванням та інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальних громадах в умовах воєнного стану», що розроблявся у рамках проєкту «Мери за економічне зростання», що фінансується Європейським Союзом та реалізується Програмою розвитку ООН в Україні, зокрема Модулю 2 «Антикризове управління у діяльності органів місцевого самоврядування» (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CM101+2022_T3/about?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=tg-proon-announce161122 ).

2023 р. – експерт з питань відновлення і розвитку територіальних громад Програми ООН з відновлення і розбудови миру.

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

 1. Barchan G., Demikhov O., Cherkashyna L., Dehtyarova I., Demikhova N. A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system // Polish Medical Journal - Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. – 2020. – № XLVIII (283). – P. 49-54. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25849

 2. Demikhov O., Dehtyarova I., & Demikhova N. Actual aspects of public health policy formation on the example of Ukraine // Bangladesh Journal of Medical Science 19 (3): 358-364, 2020. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i3.45850

 3. Demikhov O., Dehtyarova I., Motrechko V., Demikhova N., Kroitor V. Management aspects of children's health: dysplasticdependent pathology of the bronchopulmonary system and ecological heterogeneity of the environment //AZƏRBAYCAN TIBB JURNALLI: Azerbaijan medical journal. 2022. February. Volume 62. Issue 02. Р.1207-1210. URL: https://www.azerbaijanmedicaljournal.com/volume/AMJ/62/02/management-aspects-of-childrens-health-dysplastic-dependent-pathology-of-the-bronchopulmonary-system-and-ecological-heterogeneity-of-the-environment-62a5ac50451e7.pdf

 4. Demikhov O.I., Shipko A.F., Heera Harpreet Singh, Najar Saleh, Shklyar S.P., Dehtyarova I.O. Intersectoral component of the healthcare management system: Regional programs and assessment of the effectiveness of prevention of bronchopulmonary dysplasia. TIBB JURNALI : Azerbaijan journal. АТJ, 2020, №2, 88-96. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/26869/1/ATJ_2_2020_39.pdf

 5. Demikhov, O., Dehtyarova, I., Rud, O., Khotyeev, Y., Kuts, L., Cherkashyna, L., Demikhova, N., & Orlovskiy, A. (2020). Arterial hypertension prevention as an actual medical and social problem. Bangladesh Journal of Medical Science, 19(4), 722–729. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v19i4.46632

Статті у періодичних наукових виданнях,
проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection

1.  Horbliuk S., Dehtiarova I. Approaches to urban revitalization policy in light of the latest concepts of sustainable urban development Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7 No. 3, 2021. Р. 46–55. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1185/1224 (DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-46-55)

2. Verbivska L., Lutsiv R., Dehtiarova I., Melnyk T., Domin M. Analysis of Current Trends in the Regional Smart Economy: Challenges and Prospects for Ukraine // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. 1(42). Р. 351–360. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5830/ANALYSIS%20OF%20CURRENT%20TRENDS%20IN%20THE%20REGIONAL%20SMART%20ECONOMY%20CHALLENGES%20AND%20PROSPECTS%20FOR%20UKRAINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y (DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3718 )

Статті у фахових виданнях категорії «Б»

 1. Деміхов О.І., Дегтярьова І.О. Розвиток організаційно-правових засад застосування цифрових технологій у сфері громадського здоров’я // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1/2020. С. 80-87. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znpnadu_2020_1_12 (DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1-80-87)

 2. Савков А.П., Дегтярьова І.О. Удосконалення освітньо-професійних програм у галузі публічного управління та адміністрування в контексті забезпечення сталого розвитку // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. К.: НАДУ, 2020. С. 15-20.

 3. Горблюк С.А., Дегтярьова І.О. Модель міста як об’єкта ревіталізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: наук. журнал. 2020. № 3. C. 59-66. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnaddy_2020_3_10 ( DOI: 10.36030/2310-2837-3(98)-2020-59-66)

 4. Деміхов О.І., Дегтярьова І.О. Місто як кластер здорового способу життя: зв'язок публічної політики громадського здоров’я з формуванням культури здоров’я в місті. Демократичне врядування: 2020. № 25. URL: https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-125-2020/misto-yak-klaster-zdorovogo-sposobu-zhyttya-zvyazok-publichnoyi (DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4038.25.2020.213667 )

 5. Репп Г.І. Вакуленко В.М., Дегтярьова І.О. Механізми багаторівневої кластерної політики: сутність, типи та змістові складові // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 2(83). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. С.97-103. URL: http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/237259 (DOI: https://doi.org/10.35432/1993-8330appa2832021237259 )

 6. Мельник Т. О., Дегтярьова І. О. Спеціальні компетентності фахівців, які здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення публічного управління регіональним розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 72–77. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7607&i=11 (DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.18.72 )

 7. Дегтярьова І.О., Крилов М.С. Типологія інструментів публічного регулювання на основі системного підходу // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Соціальні та поведінкові науки». Вип. 23(52) 2023. С. 133–148. URL : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/23_52_2023/social/Bulletin_23_52_Social_and_behavioral_sciences_Dehtiarova_%D0%9Arylov.pdf (DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-133-148 )

 8. Дегтярьова І.О., Кройтор В.А., Деміхов О.І., Загревський О.П. Теоретичні засади формування моделі інтегрованого відновлення та розвитку територіальних громад // Вісник післядипломної освіти». Серія «Управління та адміністрування». Вип. 25 (54) 2023. С. 110133. URL : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/25_54_2023/Social/Bulletin_25_54_Social_and_behavioral_sciences_Dehtiarova_Kroytor_Demikhov_Zagrevskyi.pdf (DOI: https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54) )

Підручники, монографії тощо

 1. Дегтярьова І.О. Конкурентоспроможність регіону: стратегічні пріоритети та механізми державного управління. Моногр. К. : НАДУ, 2012. 368 с.

 2. Становлення багаторівневого врядування // Реформа системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: стан, виклики та перспективи здійснення: наук. доп. / авт. кол. ; за заг. ред. В.С.Куйбіди. Київ НАДУ, 2018. – С. 146-156.

 3. Місцеве самоврядування: підручник / за ред. В. М. Вакуленка, Ю. Ф. Дехтяренка, В. С. Куйбіди. Київ : НАДУ, 2019. – 672 с. (авт. С.191-200, 426-439).

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

 1. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів», Київ, 24 травня 2019 р.

 2. Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології», Київ, 01 листопада 2019 р.

 3. Міжнародний круглий стіл «Модернізація професійної підготовки державних службовців в умовах глобальних викликів та сучасних змін в суспільстві», Україна – Литовська Республіка (онлайн), 08 липня 2021 р.

 4. Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція «Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні», Київ, 17 грудня 2021 р.

 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (онлайн), 15–28 квітня 2022 року.

 6. V науково-практична конференція за міжнародною участю на вшанування пам'яті М.Г. Гуревича (1891–1937), засновника та керівника першої в Україні кафедри соціальної гігієни при Харківському медичному інституті «Громадське здоров'я в Україні: проблеми та способи їх вирішення», Харків, 28 жовтня 2022 р.

 7. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні», 2-3 березня 2023 року.

 8. IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції», м. Кропивницький, 22-23 березня 2023 року.

 9. Міжнародна конференція «Інноваційні практики забезпечення розвитку міні-екосистем підприємництва в територіальних громадах в умовах цифровізації», проведена в рамках Міжнародного проєкту програми Європейського союзу Erasmus+ «Mini Ecosystems Regional Networks» (MECOS RNET) у місті Софія, Болгарія, 29-30 вересня 2023 р.

 10. VI науково-практична конференція за міжнародною участю «Громадське здоров’я в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», Харківський національний медичний університет, 02 листопада 2023 року.

 11. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-прикладні аспекти розвитку цифрової держави в Україні», Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 09 листопада 2023 року.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

1. Національна академія державного управління при Президентові України: “Школа педагогічної майстерності”, 10-11 вересня 2020 р.; спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки» галузі знань
02 «Освіта / Педагогіка закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних та освітньо-наукових рівнів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 05-12 березня 2021 р., 1 кредит ЄКТС (Україна, Київ).

2. Національна академія педагогічних наук України, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 15-28 квітня 2022 р.; програма підвищення кваліфікації за темою «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні», 1,5 кредиту ЄКТС (Україна, Київ).

3. Тренінговий центр прокурорів України, тренінг для тренерів в онлайн-режимі «Використання інтерактивних онлайн-інструментів у процесі підготовки та проведення тренінгу», сертифікат Т №010-0140-23 від 24 березня 2023 року,
0,1 кредиту ЄКТС (Україна, Київ).

4. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», сертифікат № 045/24-02-С від 24 лютого 2023 р.,
0,1 кредиту ЄКТС (Україна, Київ).

5. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, семінар «Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти», сертифікат 2480/23Д від 04 квітня 2023 р., 0,2 кредиту ЄКТС (Україна, Київ).

6. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, семінар «ChatGPT: ворог чи друг», сертифікат №4102/23Д від 19.04.2023 р., 0,2 кредита ЄКТС (Україна, Київ).

7. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, семінар «Модернізація управління освітою в умовах світових викликів», сертифікат №4231/23Д від 20 квітня 2023 р., 0,2 кредиту ЄКТС (Україна, Київ).

8. Програма ООН з відновлення і розбудови миру, тренінг «Участь громадян у процесах управління на місцевому рівні із застосуванням принципу гендерної рівності», сертифікат від 20 червня 2023 р., 0,2 кредиту ЄКТС (Україна, Полтава).

9. Програма ООН з відновлення і розбудови миру, тренінг «Інтегрована модель відновлення та розвитку на рівні територіальних громад», сертифікат, червень 2023 р., 0,7 кредиту ЄКТС (Україна, Полтава).

10. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, ОПП «Науково-педагогічні працівники університетів, академій. Інститутів», сертифікат СП 35830447/2621-23, квітень-листопад 2023 року, 6 кредитів ЄКТС (Україна, Київ).

ЗАРУБІЖНЕ СТАЖУВАННЯ

Університет Сівітас у Варшаві (Collegium Civitas w Warszawie) за інтернаціональною освітньою програмою “Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі”, 09 листопада – 18 грудня 2020 року, 6 кредитів ЄКТС (онлайн).

НАГОРОДЖЕННЯ

2005 р. –

Грамота Харківського регіонального інституту державного управління Української академії державного управління при Президентові України

2008 р. –

Почесна грамота Сумської обласної ради

2018 р. –

Подяка Київського міського голови

2020 р. –

Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України

2021 р. –

Грамота Верховної Ради України

2022 р. –

Подяка Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

2023 р. –

Подяка Оболонської районної організації Товариства Червоного Хреста України в місті Києві

2023 р. –

Подяка Національної академії педагогічних наук України

2023 р. –

Подяка Товариства Червоного Хреста України в місті Києві

2023 –

Подяка Київської обласної ради