СУПРУН В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

СУПРУН В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Професор кафедри
Кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України
Телефон
(044) 481 38 46 (063) 279 07 75
E-mail
e-mail proftekhosvita@i.ua

Researcher ID:   
http://www.researcherid.com/rid/F-2924-2019

ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0003-3117-5834

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=YEMEtdsAAAAJ

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта та досвід роботи

 • У 1981 році з відзнакою закінчив Київський індустріальний технікум. Працював у Київському міському професійно-технічному училищі № 24. Після закінчення у 1986 році Могильовського машинобудівного інституту працював інженером-конструктором СКТБ «Червоний екскаватор», м. Київ. З 1987 року – провідний інженер Державного комітету УРСР з професійно-технічної освіти; головний спеціаліст Управління організації навчально-виробничої та економічної діяльності Головного навчально – методичного управління професійно-технічної освіти Міністерства народної освіти України. З 1993 року – головний спеціаліст, начальник відділу, заступник начальника Головного управління акредитації Міністерства освіти України. З 2000 року – начальник відділу, управління, заступник директора, перший заступник директора, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України. З 2016 року – професор кафедри державної служби та менеджменту освіти, професор кафедри публічного управління  та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Стаж державної служби 29 років. 4  ранг  державного  службовця.
 • Закінчив факультет вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.
 • Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України у 2000 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • У 2003 році рішенням Атестаційної  колегії  присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.
 •  Забезпечував комп’ютеризацію викладання спеціальних дисциплін з виходом до мережі Інтернет та створення сучасної матеріальної бази,  консультаційно-методичне, змістовне забезпечення підготовки фахівців промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, сільського господарства, сфери обслуговування та торгівлі.
 • Вміє працювати з офіційними документамизаконодавчою базою, нормативно-правовими актами, методичними матеріалами, навчальними планами і програмами, технологічними картами та інструкціями, володіє навиками роботи з кореспонденцією. Значний досвід в роботі з підготовки та проведення нарад, семінарів, занять, курсів, круглих столів,тематичних дискусій, науково-практичних конференцій, лекцій, обміну досвідом і т.п.
 • Обізнаний з данською, нідерландською, німецькою, іспанською, італійською, російською, білоруською, прибалтійською моделями професійної освіти і навчання, провадженням політики розвитку людського капіталу, економічного і трудового попиту, а також демографічного та соціального попиту і внутрішньої ефективності та професійного управління.
 • З метою провадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій,  забезпечення   практичної підготовки, а також підготовки, перепідготовки,    підвищення  кваліфікації фахівців  та стажування майстрів виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки брав безпосередню участь у створенні та діяльності навчально-практичних виробничих комплексів, базових регіональних та міжрегіональних навчально-практичних центрів з підготовки і перепідготовки спеціалістів для роботи на новій сучасній техніці та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання.

Тема дисертації

 • Кандитатська дисертація «Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки») зі спеціальності 08.02.02 Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

Громадська активність

 • За безпосередньої участі та під власним керівництвом розроблені нормативно-правові, науково-методичні та інші документи з розвитку та удосконалення професійної освіти. Серед них, Державний стандарт професійно-технічної освіти, Державна програма інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних закладів, Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, Концепція розвитку  професійно-технічної освіти України в умовах децентралізації, Державний перелік професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих працівників у професійно-технічних навчальних закладах, Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у відповідному році та зміни до нього; Надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам та ін.
 • Забезпечення підготовки матеріалів до слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти та Дня Уряду України «Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти України», «Практика застосування Закону України «Про професійно-технічну освіту»: фінансове забезпечення навчальних закладів та установ: виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 12 лютого 2014 року», засідань Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти, участь у розробці проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти», проекту Закону України (реєстр.номер 3231)  «Про професійну освіту», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України тощо.
 • Докладає чимало зусиль щодо забезпечення належного рівня підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших фахівців, педагогічних, науково-педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій навчання, формування та забезпечення реалізації державної політики в сфері освіти і науки, координації та покращання діяльності органів управління освітою, закладів та установ освіти різних типів, форм власності та підпорядкування.
 • Виконавчий віце-президент Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП).

Сайт ВАПП: http://vapp.com.ua/ ,FB: https://www.facebook.com/EducateVAPP/

Нагороди та відзнаки

За сумлінну працю та здобутки у галузі освіти і науки нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, грамотою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України,  медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.», нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти», нагрудним знаком «А.С.Макаренко», відзнакою Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту  Словацької Республіки «Ян Амос Коменський», відзнакою «Державна пенітенціарна служба України», нагрудним   знаком «За бездоганну службу», почесними грамотами, подяками, іншими відомчими знаками та нагородами. Кращий освітянин – 2012, 2013, 2014 років. Володар Гран-прі виставки «ЗНО-2016. Освіта в Україні. Освіта за кордоном» (Київський міський будинок учителя, 24-27.09.2015 року). Нагороджений орденом Святого Миколая Чудотворця.

Сфера наукових інтересів :

 • державна політика в управлінні освітою, технології управління освітою в практиці органів державного управління освітою;
 • якість освіти,  системи управління якістю освіти, моніторинг і оцінка якості освітніх систем і процесів;
 • проблеми управління освітою, управління розвитком та конкурентоспроможністю закладу освіти, управлінська діяльність керівників  закладів та установ освіти в сучасних умовах;
 • освіта дорослих, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та державних службовців, підготовка  керівних кадрів освіти.

Наукова діяльність

 • Публікація  статей у вітчизняних та зарубіжних збірниках наукових праць;
 • Публікація розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях;
 • Участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, презентаціях тощо з публікацією та без публікації тез доповідей;
 • Опубліковано всього понад 110 наукових і навчально-методичних публікацій. За цикл робіт «Форми і зміст курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних  працівників закладів професійно-технічної освіти» у 2012 році присуджено Державну премію України в галузі освіти;
 • Заступник голови науково-методичної ради ДВНЗ «Університет                  менеджменту освіти» НАПН України;
 • Як член редакційної колегії журналу «Професійно-технічна освіта» здійснює значну роботу з оприлюднення та популяризації результатів власної наукової діяльності, а також  колег та педагогічної спільноти.

Перелік продукції 

Монографії

 1. Супрун В.В. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні / В.В.Супрун, К.В.Супрун //  Т.2: монографія / за заг. ред.О.В.Балуєвої; .) — Маріуполь: Донецький  держ. ун-т  управління МОН України, — Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2017. — 260 с. — С. 235–242. 
 2. Suprun V. V. The actual problems of development and main directions of increasing the public administration efficiency of vocational education in Ukraine / V. V. Suprun // The strategic potential of the state and territorial development: Collective Monograph; European Institute of Further Education (Podhajska, Slovak Republic), Donetsk State University of Management (Мariupol, Ukraine), Podhajska, Slovak Republic 2017. —  257 p. — P. 54–68.
 3. Супрун В.В. Професійно-технічна освіта: стан, проблеми та перспективи розвитку в контексті галузевого законодавства /В. В. Супрун // Модус державно-громадського управління освітою : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст.голови)  [та ін.]. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 764 с. — С.458 – 482.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Супрун В. В. Публічне управління  та адміністрування розвитку професійної освіти і навчання в Україні / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Scientifical Journal Virtus — 2017. —   № 14. — С.190 – 196.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. В’ячеслав Супрун. Невідкладні  завдання  розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України // Професійно-технічна освіта. – 2018. — № 4 (81), жовтень–листопад–грудень.— С.12–15.
 2. В’ячеслав Супрун. Актуальні проблеми  управління розвитком   професійної (професійно-технічної) освіти  України», // Професійно-технічна освіта. — 2018. — №3(80) , липень–серпень–вересень. — С.15–17.
 3. В’ячеслав Супрун. Актуальні питання розвитку та модернізації професійної (професійно-технічної) освіти України // Професійно-технічна освіта. — 2018. — № 1 (78), січень–лютий–березень. — С.10–13.
 4. Супрун В. В. Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою  України / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. — Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — Вип. 4/5(33/34). —112 с. — С. 60–92. — (Серія «Управління та адміністрування»).
 5. В. Супрун.  Теоретико-методологічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі професійної освіти України               / Супрун В. // Післядипломна освіта в Україні. 2017. — № 1. С. 34–41.
 6. Супрун В. В. Теоретичні та практичні аспекти регулюванняпрофесійної освіти в Україні / В. В. Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. — Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. — Вип. 2(31). —124 с. — С. 108–123. — (Серія «Управління та адміністрування»).
 7. Супрун В. В. Модернізація  професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації / В. В. Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. — Київ: АТОПОЛ  ГРУП, 2017. — Вип. 3(32). —152 с. —  С. 104–124. — (Серія «Управління та адміністрування»).
 8. Супрун В. В. Стан та проблеми державного управління в системі професійної освіти  України в  умовах реформування / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // зб. наук. пр. Донецького держ. ун-ту управління МОН України «Сучасні проблеми державного управління в  умовах системних змін». — Т. XVIII, вип.300. —Маріуполь, ДонДУУ. 2017. — 195 с. — С.174–182.

Статті в іноземних та міжнародних виданнях

 1. Супрун В. В. Розвиток людських ресурсів у системі професійної педагогічної освіти та освіти дорослих в Україні / В.В.Супрун // Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. —Training. — Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (Ostrowiec Świętokrzyski, Poland). — Poland: WSBiP, 2018. — 96 p. — P.80 – 83.
 2. В’ячеслав В. Супрун,  Теоретичні та прикладні аспекти організації і управління в сфері професійної освіти України. / Супрун В’ячеслав В.,  Максимчук Вячеслав В. // Conference Proceedings of the 5 International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (October 26 – 29, 2017, Opole, Poland). The Academy of management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-23-9 ( Paper); pp.232, illus., tabs., bibls. — P.189 –191.
 3. Супрун  В. В. Формування національної моделі управління розвитком професійної освіти і навчання  в  Україні  / В.В.Супрун,  В.В.Максимчук // ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part 1, June 23th, 2017. Leipzig university, faculty of economics and management science. — Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2017. — 169 p.—Р.97–100.

Навчальні програми. Спецкурси

 1. Супрун В.В. Програма фахового вступного випробування з економіки для вступників на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 13 с.
 2. Супрун В.В. Програма фахового вступного випробування (співбесіда) з публічного управління та адміністрування для вступників на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за  спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / Н.Г.Діденко, В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 10 с.
 3. Супрун В.В. Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 28 «Публічне управління та адміністрування» / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 9 с.
 4. Супрун В.В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Публічна служба» для другого  (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація  «Державна служба» заочна форма навчання / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 30 с.
 5. Супрун В.В. Проблеми формування та реалізації освітньої політики в контексті Закону України «Про освіту»: програма спецкурсу для слухачів очно-дистан. форми  навчання в системі післядип. пед. освіти / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2018. — 12 с.
 6. Супрун В.В. Державна політика в управлінні освітою: програма тематичної дискусії / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К.,  2018. — 7 с.
 7. Супрун В.В. Управління конкурентоспроможністю закладу освіти:програма спецкурсу для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти / В.В.Супрун. — Київ : НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К.,  2018. — 21 с.

Методичні рекомендації

 1. Супрун В. В. Мережеві технології електронного ділового листування: метод. рек. / В.В.Супрун., К.В.Супрун — Київ : НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2018. — 25 с.

Інші праці

 1. Супрун В.В. Інформаційно-аналітичні матеріали. Галузь професійно-технічної освіти /В.В.Супрун // Правове  забезпечення реформи освіти в  Україні: матер. парлам. слухань у Верховній  Раді України 9 грудня 2015 р./ Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. — / редкол. : Л. М. Гриневич (голова), О. В.Співаковський, І.Г.Кириленко, Литвин В.М.[та ін.]. — Київ : Парл. вид-во, 2016. — 256 с. — С. 141–169.
 2. Супрун В.В. Інформаційно-аналітичні матеріали. Галузь професійно-технічної освіти /В.В.Супрун // Правове  забезпечення реформи освіти в  Україні: матер. парлам. слухань у Верховній  Раді України 9 грудня 2015 р./ Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. — / редкол. : Л. М. Гриневич (голова), О. В.Співаковський, І.Г.Кириленко, Литвин В.М.[та ін.]. — Київ : Парл. вид-во, 2016. — 256 с. — С. 141–169.
 3. Державний стандарт професійно-технічної освіти /ДСПТО 8112.N.82.11 —  2016: професія «Адміністратор» Код:4222 / В. В. Паржницький, О. М. Багмут, О.О.Зайцева [та ін.]; кер.проекту В. В. Супрун; Видання офіційне. — Київ, 2016.  —  52 с.
 4.  В’ячеслав Супрун. Професійна освіта: хто визначатиме майбутнє? // У Міністерстві освіти і науки обговорили питання бюджетних новацій, галузевого законодавства, соціального партнерства і престижу професійно-технічної освіти /  Освіта України. —  2016. —  № 3.  —  25 січня. —  С. 8.

Проведення і участь у науково-практичних заходах

Матеріали і тези наукових, науково-практичних конференцій

 1. Супрун В.В. Модернізація управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічноїосвіти[Електронний ресурс] / В.В.Супрун // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. матеріалів методолог. семінар., 15 листопада  2018  р., Київ. — К.: НАПН України, 2018. — Режим доступу: http://ipood.com.ua/
 2. Супрун В. В. Державна освітня підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні / В. В. Супрун // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали кругл. столу до Дня захисника Вітчизни, Київ, 17 жовтня 2018 р., Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – Київ, ІПК ДСЗУ, 2018.
 3. Супрун В.В.Забезпечення доступу до освіти, освітня державна підтримка внутрішньо переміщених осіб та проблеми переміщених закладів освіти / В.В.Супрун  // Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матер. ІІ Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. /ред. С.Ф.Марова (голова) [та ін.]. —15 червня 2018 р.  Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 331 с. — С. 38–42.
 4. Супрун В. В. Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення професійної підготовки публічних службовців / В. В. Супрун // Публічна служба в модерній державі : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю державної служби України, Київ, 13 червня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. – 270 с. — С.209–213.
 5. Супрун В.В. Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у контексті провідних тенденцій розвитку освітнього простору [Електронний ресурс] / В.В. Супрун // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, (25 квітня 2018 року) / за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик. — У 2-х томах:  Том 2 — Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. — 469 с. — С.151–156. — Режим доступу:   https://drive.google.com/file/d/1WjYKvvqqr3ytYwYb1a0ceF02u_3wttm0/view
 6. Супрун В.В. Підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної освітньої проектної діяльності / В.В. Супрун //  Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія,теорія, технології: зб. матер. ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 19 квітня 2018 р., м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 2. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 146 с. — С. 90–92.
 7. Супрун В.В. Актуальні проблеми професійної та фахової передвищої освіти України на шляху до євроінтеграції / В.В. Супрун // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К.: КНУБА, 2018. – 364 с. — С.14–17.
 8. Супрун В. В. Інноваційні технології як засіб підвищення якості освіти дорослих / В. В. Супрун // Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матер. ІX Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (26 березня – 20 квітня 2018 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін.] — Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2018.  —201 с. — С 169–173.
 9. Супрун В. В. Інноваційні технології професійного навчання фахівців у сфері публічного управління та адміністрування освіти / В. В. Супрун // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : зб.матер.круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / за заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. –242 с. — С.169 –173.
 10. Супрун В. В. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих [Електронний ресурс]  / В. В. Супрун // Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження  нового Державного стандарту початкової загальної освіти: Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (10 квітня 2018 р.) ; КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». — Харків, 2018. — 252 с. — С. 67–76. Режим доступу:   https://drive.google.com/file/d/1WjYKvvqqr3ytYwYb1a0ceF02u_3wttm0/view
 11. Супрун В.В. Актуальні проблеми децентралізації та регіоналізації управління професійною і фаховою передвищою освітою України / В.В. Супрун // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: зб. матер.XII звітної Всеукр.наук.-практ.конф., м. Київ, (5-19 березня 2018 р.). / Ін-т проф.-техн.освіти НАПН України / за заг.ред. В.О.Радкевич. — К.: ІПТО НАПН України, 2018. — 280 с. — С.25–27.
 12. Супрун В. В. Актуальні проблеми державного управління сферою професійної (професійно-технічної)  і фахової передвищої освіти України / В. В. Супрун // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії : матер. VІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф., м. Харків, (16 – 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2018.  — 90 с. — С. 71–75.
 13. Супрун В. В.Концептуальні засади децентралізації управління професійною (професійно-технічною) освітою України / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях: матер. міжнар. наук.-практ. конф., — м. Київ, (16–17 березня  2018 р.) —Київ: Таврійський нац. ун.-т імені В.І. Вернадського,  2018. – 128 с. — С.57–61.
 14. Супрун В. В. Актуальні проблеми державного управління системою професійної (професійно-технічної)  освіти України в умовах кризового суспільства / В. В. Супрун, В. В. Максимчук // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу (6 березня  2018 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. — Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2018. — 336 с. — С.167–170.
 15. Супрун В. В.  Перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України  в умовах децентралізації управління та суспільних змін  / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матер. доповідей міжнар. наук.-практ. конф., — м. Запоріжжя, ( 2 лютого  2018 р.) — Запоріжжя: Класичний приватний ун.-т,  2018. — Ч.1. — 120 с. — С.43–46.
 16. Супрун В. В. Актуальні проблеми державного регулювання  професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах децентралізації / В. В. Супрун , В. В. Максимчук // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. за матер. XV міжнар. наук.-практ. конф. (30– 31 грудня 2017 р.) ; за заг. ред. М. А. Журби. — Монреаль : вид-во ЦСП «НБК» (Канада, Монреаль), 2017. — (Канада, Сербія, Азербайджан, Польща, Україна).  — 253 с. — С. 210–214.
 17. Супрун В. В.  Державне управління в професійній освіті в умовах реформування освітньої галузі України / В.В.Супрун // Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: матер. міжнар. наук.-практ. конф., — м. Київ, (15–16 грудня  2017 р.) —Київ: Таврійський нац. ун.-т імені В.І. Вернадського,  2017. – 184 с. —С.77–79.
 18. Супрун В.В.Проблеми розвитку та підвищення ефективності державного управління в професійній освіті в  умовах реформування освітньої галузі України / В.В.Супрун // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матер. міжнар. наук.-практ. конф. /ред. С.Ф.Марова (голова) [та ін.]. — Маріуполь, (3–4 жовтня 2017 р.) — Маріуполь; Кривий Ріг: Вид. Р.А.Козлов, 2017. — 418 с. — С. 85–88.  
 19. Супрун В. В.Модернізація професійної освіти і навчання в контексті провідних тенденцій розвитку освітнього простору / В. В. Супрун // Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 верес. 2017р.) ; ЦІППО ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — Київ : ДВНЗ «УМО», 2017. — 305 с. — С. 248–252.
 20. Супрун В. В.Стан та актуальні проблеми державного управління в сфері професійної освіти і навчання в Україні / В.В.Супрун, В.В.Максимчук // Сучасні перспективи розвитку науки: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 вересня 2017 р. – Київ: МЦНД, 2017. – 86 с. —С.7–9.
 21. Супрун В. В. Актуальні проблеми державного управління професійно-технічною освітою України / В. В. Супрун // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами  XIV міжнар. наук.-практ. конф. (30– 31 травня 2017 р.) ; за заг. ред. М. А. Журби. — Монреаль : вид-во ЦСП «НБК» (Канада, Монреаль) 2017. — (Україна, Канада, Сербія, Азербайджан, Польща). —Ч. 1. — 329 с. — С. 162–164.
 22. Супрун В.В. Професійна освіта України на шляху до євроінтеграції / В.В.Супрун // Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: зб.матер., доповідей  інтернет – конф. в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні»,  (м.Маріуполь,    18–19 травня 2017 р.) — Маріуполь: ДонДУУ , 2017. — 357 с. —С. 274–278.
 23. Супрун В.В.Модернізація управління системою професійної освіти України в умовах суспільних змін та викликів сучасності / В.В.Супрун // Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», м. Житомир, (16 травня 2017 р.): зб.матер.  конф. / ред. Г.Л.Губарєв (голова) [та ін.]. —Житомир: вид. О.О.Євенок, 2017. —388 с. —С. 87–95. 
 24. Супрун В.В. Модернізація змісту професійної освіти — умова підготовки компетентного фахівця нової формації  [Електронний ресурс]  / В.В.Супрун // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих:  історія, теорія, технології: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 квітня 2017 р., Київ; редкол.: В.В.Сидоренко, М.І.Скрипник, Я.Л.Швень. — К.: НАПН України  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ЦІППО, 2017. — 424 с. — С. 360–368.  — Режим доступу: http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/nauk-diyalnist
 25. Супрун В.В. Сучасні напрями модернізації змісту професійної освіти у розвитку тауправлінні ПТНЗ /В.В.Супрун// Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення: матер.VIІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Біла Церква, (27 березня – 21 квітня 2017 р.) / ред. колегія : О.П.Ситніков, Н.В.Верченко, Н.Г.Торба [та ін].  : у 2-х Т. — Біла Церква: БІНПО  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» НАПН України, 2017. — Т.2. —120 с. — С 37–43.
 26. Супрун В.В. Демократизація управління професійно-технічною освітою: регіональний аспект (на прикладі Дніпропетровської області) [Електронний ресурс] / В.В. Супрун // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матер. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, (6 квітня 2017) / за наук. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик. — Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. — 469 с. — С.78–83. — Режим доступу:   https://drive.google.com/file/d/0B3qxGZHPOsOGaDJDYkQ4UVBfNEU/view
 27. Супрун В. В. Модернізація управління людськими ресурсами в системі професійної педагогічної освіти та освіти дорослих / В. В. Супрун // Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Нової української школи : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (6 квітня 2017 р.) ; Всеукр. громад. організація «Консорціум закладів післядипломної освіти», укр. відкритий ун-т післядипломної освіти, Департамент науки і освіти Харків. обл. держ. адміністрації, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». —Харків, 2017. — 252 с. — С. 67–76.
 28. Супрун В. В. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі професійної педагогічної освіти та освіти дорослих в Україні / В. В. Супрун // Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього: зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, (30-31 березня 2017 р.) / ред. колегія : В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало; укл. Н. В. Гузій. — Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. — 339 c. — С. 308–312.
 29. Супрун В. В.Модернізація управління системою професійної освіти України в умовах суспільних змін та кризових викликів сучасності / В. В. Супрун // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу (24 берез. 2017 р.) / за заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. — Ірпінь: Ун-т держ. фіск. служби України, 2017. — 238 с. — С.189–197.
 30. Супрун В. В.Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті України / В. В. Супрун // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку : — С. 162–164. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, (15–16 березня 2017 р.). — Харків, 2017. — 163 с. — С. 147–148.
 31. Супрун В.В. Актуальні питання професійно-технічної освіти України / В.В. Супрун // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, (23-24 лютого 2017 р.) / ред. колегія : С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук,  В.І.Ковальчук [та ін].  — К.: Міленіум, 2017. — 336 с. — С. 30–31.
 32. Супрун В.В. Стан та проблеми публічного управління та адміністрування в системі професійної освіти  України / В.В.Супрун // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р./ за заг. ред. В.В.Олійника. — К.: УМО НАПН України, 2016. — 604 с. — С. 161–165.

Наукові, науково-практичні конференції:

 1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» в рамках подій Тижня вмінь Європейського Союзу, м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 8 листопада 2018 року, сертифікат учасника, експерт.
 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення», м. Маріуполь,   Донецький державний університет управління, 15 червня 2018 року. Доповідь: «Забезпечення доступу до освіти, освітня державна підтримка внутрішньо переміщених осіб та проблеми переміщених закладів освіти».
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічна служба в модерній  державі », присвячена 100-річчю державної служби України, Київ,  13 червня 2018 року, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ. Доповідь: «Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення професійної підготовки публічних службовців».
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності», на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Дніпропетровської області, 25 квітня 2018 року. Доповідь: «Підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у контексті провідних тенденцій розвитку освітнього простору».
 5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична  Інтернет-конференція  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України,  19 квітня 2018 року. Доповідь: «Підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної освітньої проектної діяльності». 
 6. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження  нового Державного стандарту початкової загальної освіти», м. Харків, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 10 квітня 2018 року. Доповідь: «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти та освіти дорослих».
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України,  28 березня 2018 року. Доповідь: «Неперервний професійний розвиток та конкурентоспроможність педагогічних працівників професійної освіти України».
 8.  Участь у методологічному семінарі «Концептуальні засади розроблення Національного рейтингу закладів вищої освіти», 22 березня 2018 року, м. Київ, на базі НАПН України;
 9.  XII звітна Всеукраїнська науково-практична конференція « Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», доповідь: «Актуальні проблеми децентралізації та регіоналізації управління професійною і фаховою передвищою освітою України», м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 19 березня 2018 року.
 10. VІ Всеукраїнська  заочна науково-практична конференція «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії», м. Харків, Наукове партнерство «Центр наукових технологій», 16 – 17 березня 2018 року. Доповідь: «Актуальні проблеми державного управління сферою професійної (професійно-технічної)  і фахової передвищої освіти України».
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях», м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 16–17 березня  2018 року. Доповідь: «Концептуальні засади децентралізації управління професійною (професійно-технічною) освітою України».
 12. Міжнародна науково-практична конференція  «Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи», доповідь: «Перспективи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України  в умовах децентралізації управління та суспільних змін», м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2 лютого  2018 року.
 13. XV Міжнародна науково-практична конференція « Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», доповідь: «Актуальні проблеми державного регулювання  професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах децентралізації», голова секції 6. Державне управління та право, м. Рубіжне, Луганської області, 30– 31 грудня 2017 року.
 14. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління рівнях», доповідь: «Державне управління в професійній освіті в умовах реформування освітньої галузі України», м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 15–16 грудня  2017 року.
 15. Участь у науково-методичному семінарі з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади нової української школи», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 18 жовтня 2017 року.
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку», доповідь « Проблеми розвитку та підвищення ефективності державного управління в професійній освіті в  умовах реформування освітньої галузі України», Маріуполь, 3–4 жовтня 2017 року.
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи», доповідь: «Модернізація професійної освіти і навчання в контексті провідних тенденцій розвитку освітнього простору», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 29 вересня 2017 року.
 18. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні перспективи розвитку науки», доповідь «Стан та актуальні проблеми державного управління в сфері професійної освіти і навчання в Україні», м. Київ, Міжнародний центр наукових досліджень,  15–16 вересня 2017 року.
 19. Участь у Міжнародному семінарі « Украина – Литва: социальное партнерство в  профессиональном  образовании», Вільнюс, Шауляй, 1-8 червня 2017 року. Сертифікат учасника.
 20. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», доповідь: «Актуальні проблеми державного управління професійно-технічною освітою України», голова секції 6. Державне управління та право, м. Рубіжне, Луганської області, 30– 31 травня 2017 року.
 21. Участь у тренінг-семінарі «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентнісного підходу», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 24 травня 2017 року.
 22. Інтернет – конференція «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці»  в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», доповідь « Професійна освіта України на шляху до євроінтеграції», м.Маріуполь, 18–19 травня 2017 року.
 23. Участь в організації та проведенні методологічного семінару  «Компетентнісний підхід у вищій школі: проблеми, умови і засоби реалізації». Доповідь на тему: «Ключові компетенції у професійній освіті», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 17 травня 2017 року.
 24. Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», доповідь: «Модернізація управління системою професійної освіти України в умовах суспільних змін та викликів сучасності», Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, м. Житомир, 16 травня 2017 року.
 25. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет - конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих:  історія, теорія, технології».  Доповідь : Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 28 квітня 2017 року.
 26. VIІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення», доповідь: «Сучасні напрями модернізації змісту професійної освіти у розвитку тауправлінні ПТНЗ», м. Біла Церква, БІНПО ДВНЗ«УМО» НАПН України, 27 березня – 21 квітня 2017 року.
 27. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція на тему «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи». Доповідь: «Модернізація управління людськими ресурсами в системі професійної педагогічної освіти та освіти дорослих», м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  спільно з КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 6 квітня 2017 року.
 28. Науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці», доповідь «Демократизація управління професійно-технічною освітою: регіональний аспект (на прикладі Дніпропетровської області)», м. Кривий Ріг, Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, 6 квітня 2017 року.
 29. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього», м. Київ, НПУ імені М. П. Драгоманова, 30-31 березня 2017 року. Доповідь: «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі професійної педагогічної освіти та освіти дорослих в Україні».
 30. Міжнародна науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку», м. Харків, 15–16 березня 2017 року. Доповідь «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті України».
 31. ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», м.Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, гуманітарно-педагогічний факультет, 23-24 лютого 2017 року. Доповідь «Актуальні питання професійно-технічної освіти України».

Семінари,круглі столи, виставки:

 1. Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, 15 листопада  2018 року. Доповідь: «Модернізація управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти».
 2. Участь у круглому столі-презентації колективної монографії «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» в рамках Десятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018», 23 жовтня м. Київ, Київський палац дітей та юнацтва, ДВНЗ «УМО» НАПН України, заклади ППО;
 3. Круглий стіл до Дня захисника Вітчизни на тему: «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО» , 17 жовтня 2018 р., Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ. Доповідь: «Державна освітня підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні».
 4. Круглий стіл  «Підготовка висококваліфікованих та відповідальних кадрів для публічного управління та адміністрування: виклики реформ та перспективи розвитку», м. Київ, Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український Дім», 20 квітня 2018 року. Доповідь: «Розвиток управлінських компетентностей керівників місцевих органів управління освітою в умовах децентралізації влади».
 5. Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах», м. Київ, 18 квітня 2018 року. –  Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Доповідь: «Інноваційні технології професійного навчання фахівців у сфері публічного управління та адміністрування освіти».
 6. Міжвузівський круглий стіл «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України», 17 квітня 2018 року, Київський національний університет будівництва і  архітектури Доповідь: «Актуальні проблемипрофесійної та фахової передвищої освіти України на шляху до євроінтеграції».
 7. Круглий стіл «Роль соціального партнерства в умовах модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області», доповідь: «Шляхи впровадження державно-приватного партнерства у сфері освіти на виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року щодо пріоритету «Модернізація професійно-технічної освіти»,смт. Головине, Черняхівського району Житомирської області, 23 березня 2018 року.
 8. Круглий стіл «Здоров’яформувальна система фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій?», м. Київ,  Президія НАПН України, 13 березня 2018 року.  Доповідь: «Проблеми фізичного виховання та професійно-прикладна фізична підготовка у закладах  освіти».
 9. ІІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства», 6 березня 2018 року, м. Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України. Доповідь: «Актуальні проблеми державного управління системою  професійної (професійно-технічної) освіти України в умовах  кризового суспільства».
 10. Круглий стіл з оn-line трансляцією «Професійний розвиток фахівців освітньої галузі у теорії і практиці педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна», доповідь: «Професійний розвиток  та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників професійної (професійно-технічної) освіти України», м. Київ, ДВНЗ «УМО» НАПН України, 28 лютого 2018 року.
 11. Всеукраїнський круглий стіл «Громада і опорна школа: співпраця задля забезпечення якості освіти» за програмою Дев’ятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» та Шостої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu», Київський міський Палац дітей та юнацтва, 25 жовтня 2017 року.
 12. Дискусійна панель «Співпраця з роботодавцями у впровадженні елементів дуальної системи» за програмою Дев’ятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu», Київський міський Палац дітей та юнацтва, 24 жовтня 2017 року.
 13. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», м. Київ, 11 квітня 2017 року.
 14. Всеукраїнський  науково-практичний круглий стіл  «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в мовах кризового суспільства», доповідь «Модернізація управління системою професійної освіти України в умовах суспільних змін та кризових викликів сучасності», Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь-Київ, 24 березня  2017 року.
 15. Участь в організації та проведенні  круглого столу «Упровадження європейських освітніх технологій – запорука якості професійно-технічної освіти» у рамках Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017». Доповідь: «Євроінтеграційна перспектива модернізації професійної освіти і навчання в Україні», Київський міський Палац дітей та юнацтва, 16-18 березня 2017 року.
 16. Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2018» 15–17 березня, м. Київ, Київський палац дітей та юнацтва, ДВНЗ «УМО» НАПН України, заклади ППО;
 17. Виставки «Освіта та кар’єра–2018» та «Освіта за кордоном», 19–21 квітня 2018 року, м. Київ, Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», ДВНЗ «УМО» НАПН України, заклади ППО;
 18. Виставки «Освіта та кар’єра – День Студента 2018» та  «Освіта за кордоном»,15-17 листопада 2018 року, м. Київ, Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», ДВНЗ «УМО» НАПН України, заклади ППО;
 19. Десята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2018» 23–25 жовтня м. Київ, Київський палац дітей та юнацтва, ДВНЗ «УМО» НАПН України, заклади ППО;

Науково-організаційна діяльність

 1. Наукове консультування експериментами всеукраїнського рівня за темами:
 • «Система підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг в умовах євроінтеграційних процесів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.02.2015 року №129 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня на базі Березівського вищого професійного училища Одеського політехнічного  університету»).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами:

 1. Максимчук В.В. «Державне регулювання системи професійної освіти  в умовах децентралізації» на здобуття освітнього ступеня доктора філософії, 281 Публічне управління та адміністрування.

Наукова школа / школи 

 • Наукова школа академіка В.В.Олійника, – член наукової школи.

Міжнародна діяльність 

 • Виступав консультантом з питань моніторингу якості освіти, аналізу й  оцінки освітньої політики багатьох міжнародних проектів, зокрема українсько-британського проекту «Навчання ділової активності учнів ЗНЗ і ПТНЗ», Українсько-канадського проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» (CIDA),  “Удосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді України” (Європейський Союз), “Рівний доступ до якісної освіти” (Світовий Банк), проекту «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами», проекту Tвіннінг «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя» та ін. 
 • Автор і керівник групи експертів національних звітів України ЄФО у галузі професійної освіти і навчання:   Туринський процес та «PRIME».
 • Досвід участі та проведення міжнародних зустрічей, переговорів, семінарів, конференцій тощо.

 

Професійний розвиток

Для покращення власного досвіду вивчав діяльність колег та підвищував кваліфікацію:

 • 20-26 січня 2018 року науково-педагогічне  стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (м. Островець-Свентокшиський, Польща).
 • 1-8 червня  2017 року (Вільнюс, Шяуляй) участь в теоретичих і практичних заняттях, професійних тренінгах та круглому столі: «Украина – Литва: социальное партнерство  в профессиональном образовании».

Інше

 • Знання мов: українська, англійська, білоруська, російська.
 • Знання комп’ютера та програмного забезпечення: володіння комп’ютером на рівні користувача (Mіcrosoft Office) та офісною технікою. Впевнений користувач ПК: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera) і E-mail (Outlook Express), графічними редакторами (PhotoShop CS2, CS3), програмами для електронної пошти та ін. Значний досвід адміністрування інтернет-сайтів та дистанційного навчання.
 • Особисті якості: ініціативність, працьовитість, дисциплінованість, відповідальність,  порядність, комунікабельність, корпоративність, довіра, відкритість, креативність, самомотиваційність, цілеспрямованість. Організаторські здібності та вимогливість до себе і колег. Оперативне вирішення виробничих питань. Здатний швидко навчатися новим видам діяльності. Здатний до самоосвіти та кар’єрного зростання. За характером  цілеспрямована, енергійна, порядна, демократична  людина. Чітко визначає мету і пріоритети, оптимально організовує робочий процес, досягаючи максимальної ефективності.