КАФЕДРА ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра є одним із основних навчально-наукових структурних підрозділів Університету, здійснює навчальну, науково-дослідну, науково-методичну й організаційну роботу, а також прикладну діяльність в галузі освіти студентів та дорослих.

«ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» нагороджено золотою медаллю ІХ Міжнародної виставки "Інноватика в сучасній освіті - 2017» у номінації виставкового конкурсу "Інновації в підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів і їх адаптації до нових вимог Нової української школи» за методичні рекомендації "Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання» за загальною редакцією професора кафедри відкритих освітніх систем Л.Л. Ляхоцької.

Мета і завдання

Склад

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові заходи

Бібліотека кафедри

Документація

Контакти

Оголошення