Мета і завдання кафедри

Мета діяльності кафедри психології управління полягає в сприянні підвищенню рівня психологічної готовності: керівних кадрів до управління, методичних кадрів – до організації й надання кваліфікованої методичної допомоги педагогічним працівникам з урахуванням сучасних здобутків психологічної науки, працівникам психологічних служб в системі освіти – до управління процесом психологічного супроводу діяльності освітніх установ на науково обґрунтованих засадах підтримки психологічного здоров’я та благополуччя освітян у кризових умовах сьогодення.

У своїй роботі кафедра психології управління орієнтована на виконання наступних завдань

  1. Підвищення психологічної компетентності, розвиток психологічної культури та особистісний розвиток керівних і методичних кадрів освіти, а також працівників психологічних служб у системі освіти.
  2. Проведення науково-дослідної роботи з психологічних проблем змісту, форм, методів і організації післядипломної освіти управлінських і методичних кадрів, підтримки психологічного здоров’я та благополуччя освітян у кризових умовах сьогодення.
  3. Вивчення та узагальнення психологічних інноваційних технологій у галузі післядипломної освіти управлінських і методичних кадрів, педагогічних працівників загалом.
  4. Інтеграція та координація діяльності з іншими підрозділам інституту, кафедрам психології інших навчальних закладів та центрів системи післядипломної освіти на теренах України та європейському освітньому просторі.
  5. Здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з науковими ступенями доктора філософі в галузі психології, доктора психологічних наук.
  6. Удосконалення професійної майстерності працівників кафедри, викладачів системи ППО через формальну, неформальну та інформальну форми післядипломної освіти.

Kафедра під час війни