Кафедра фiлософiї і освiти дорослих

Тел: (044) 481-38-41

Мета: Науково-методичне забезпечення розвитку освіти дорослих.

Напрямки діяльності:

 • Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок.
 • Нормативно-правове забезпечення діяльності навчальних закладів і установ освіти.
 • Теоретичне обґрунтування сутності та структури післядипломної педагогічної освіти.
 • Обґрунтування та апробування андрагогічної моделі організації процесу навчання дорослої людини.
 • Розкриття основних напрямів, змісту діяльності методичних закладів освіти з підвищення фахового рівня педагогічних працівників.
 • Стимулювання самоосвіти та саморозвитку педагогічних працівників. 

Завідувач кафедри
Кандидат педагогічних наук, професор
ДИВАК  Валерій Володимирович
Автор понад 100 друкованих праць з проблем освіти дорослих, основ здоров'я, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Автор підручників «Основи здоров’я» для 5-7 кл.,15 підручників і посібників з грифом МОНУ.
Наукова діяльність:  освіта дорослих ,розвиток освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура»; профілактика ВІЛ/СНІДу  в учнівської молоді.
Член науково-методичної ради МОНУ з профілактики ВІЛ/СНІДу. Заступник голови постійно діючої комісії МОНУ з навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності. Є членом редакційної колегії міжгалузевого науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні»; Європейської асоціації безпеки; Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я.

Доктор філософських наук, професор
КРЕМЕНЬ Василь Григорович
Вчений у галузі соціогуманітарних наук і державний діяч. Президент Національної академії педагогічних наук України (з 1997), академік Національної академії наук України (2000) та НАПН України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).
В. Г. Кремень — автор більше 800 наукових праць з проблем філософії, педагогіки та соціально-політичного розвитку суспільства. Головний редактор науково-теоретичного та інформаційного журналу АПН України «Педагогіка і психологія», голова редакційної колегії науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», член редколегій: теоретичного та науково-методичного часопису «Вища освіта України», науково-практичного журналу «Гуманітарні науки», соціально-гуманітарного наукового журналу «Людина і Політика», науково-педагогічного журналу «Рідна школа», наукового часопису «Філософія освіти».
У колі інтересів ученого і філософія як наука. За визначні здобутки ученого нагороджено орденом Ярослава Мудрого V ступеня, орденом «За заслуги» І, ІІ і ІІІ ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, орденом Нестора-літописця та інші. Удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки, Міжнародної премії ім. Г. С. Сковороди, премії НАН України ім М. І. Костомарова.
Державна премія України в галузі освіти 2013 року — у номінації «наукові досягнення в галузі освіти» за цикл наукових праць «Філософія освіти: пошук пріоритетів» (у складі колективу).

Докор педагогічних наук, професор
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович
Учений-філософ, організатор освіти, член-кореспондент Національної академії наук України (2009), дійсний член Національної академії педагогічних наук України (2003), доктор філософських наук (1991), професор (1992), заслужений діяч науки і техніки України (1997). Ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
В. Андрущенко є автором понад 500 наукових праць, серед яких близько 45 монографій, підручників, навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. Під керівництвом, за науковою консультацією і сприянням академіка В. Андрущенка підготовлено 65 кандидатів і 25 докторів наук.
Сфера інтересів В.Андрущенка концентрується на проблемах філософії освіти, модернізації української освіти в контексті вимог Болонського процесу; стратегії розвитку вищої та післядипломної педагогічної освіти та підготовки вчителя в умовах демократичних та ринкових перетворень, глобалізації та становлення інформаційного суспільства;  світоглядної проблематики, соціокультурних орієнтацій  та виховання студентської молоді; трансформації гуманітарної освіти;
В. П. Андрущенко нагороджений Орденом “За заслуги III ступеня” (2004), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2002, 2003), Нагрудним знаком “Знак Пошани” Київського міського голови, орденами і медалями церковних (духовних) та громадських організацій (Хрестом Пошани “Князь Святослав”, “За розбудову освіти”, “За заслуги. Орден Нестора Літописця III ступеня” “Оденом Святого Рівноапостольного князя Володимира III-го ступеня”), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ України, Академії педагогічних наук України, Державного комітету у справах молоді та туризму, Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Товариства “Знання України”.

Кандидат педагогічних наук, професор
БОЙЧЕНКО Тетяна Євгенівна
Має понад 300 наукових та науково-методичних праць, у тому числі валеологічного та педагогічного характеру. Автор підручників «Основи здоров’я» для 1-9 кл., посібників з валеології для учнів, учителів, методистів, адміністраторів, батьків. Голова клубу «Валеологія» м. Києва.
Наукова діяльність спрямована на дослідження   методологічних засад валеологічної освіти в Україні; обґрунтування принципів створення навчально-методичного комплекту з основ здоров’я для загальноосвітніх навчальних закладів.
Член редколегій низки педагогічних журналів. Академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я; Міжнародної академії розвитку людини; Європейської асоціації безпеки. Заслужений працівник освіти України.

Кандидат педагогічних наук, доцент
ОЛІЙНИК Володимир Вікторович
У 1999 році закінчив: 1) юридичний факультет Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – «юрист» (диплом МВ №10500427 від 10.07.1999 р.); 2) Київський державний лінгвістичний університет, спеціальність «Мова та література (англійська мова)», кваліфікація «викладач англійської мови та зарубіжної літератури» (диплом КВ №11318204 від 02.06.1999 р.).
У 2008 р. захистив дисертацію зі спеціальності 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”  на тему: "Формування правової компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти".
Надруковано більше 20 наукових праць.
Наукові інтереси: правова компетентність керівників навчальних закладів, управління системою післядипломної освіти в умовах глобалізації.

Кандидат педагогічних наук, доцент
ГОРЯНА Лариса Григорівна
Автор понад 300 публікацій у галузі методики, екологічної освіти, безпеки життєдіяльності та формування основ здоров'я. Автор підручників  «Біологія, 8», «Біологія 9 клас», посібників, з біології, екології, безпеки життєдіяльності, основ здоров’я
Президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я, головний редактор Всеукраїнського науково-популярного журналу «Культура безпеки, екології та здоров’я»; віце - президент, академік Міжнародної академії розвитку людини; віце - президент Міжнародної асоціації безпеки ЕАС
Нагороджена відзнакою за «Якість праці» Міжнародної рейтингової компанії «Золота фортуна», Член Міжнародного  клубу журналістів «Міжнародного бюро «Охорона праці». Педагогічне кредо Горяної Л.Г.: «Попередити щоб зберегти, не залякати, а застерегти». Особисте завдання: Об'єднати зусилля  науковців, практиків заради збереження здоров'я молоді України.
Науково-дослідна діяльність: Теорія і практика впровадження здоров’язбережувальних технологій у шкільні дисципліни.

Кандидат юридичних наук, доцент
ТАРУСОВА Людмила Іванівна
Наукові інтереси:державна підтримка дітей та сімей з дітьми, реформування інституційних      форм утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, сімейні форми державної опіки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, страхування дитячих груп ризику, усиновлення – удочеріння, освітні та інші соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, профілактика соціальних відхилень дітей та підлітків.
Почесна грамота Міністерства народної освіти СРСР, Почесна грамота Міністерства народної освіти України. Відмінник народної освіти України
Дійсний член профспілки працівників вищої школи та наукових установ.
Учасник проекту „ Адміністративна реформа в Україні” (Україна- Германія; 1995 – 1997 р.р.), Національний експерт проекту ЄС ТАСІС „Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей” ( Україна –Англія; 2005 – 2009 р.р.).

Кандидат біологічних наук, доцент
КАРАМУШКА Віктор Іванович
Основні сфери наукових інтересів- прикладна мікробіологія, білоколоїдна хімія (1983-2010), екологічне управління (1995-2010), проблеми стійкого розвитку та екологічної освіти, проектувальні технології (1999-2010).
Автор і співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 12 монографій і навчальних посібників.
Має понад 15 років досвіду у галузі розроблення та впровадження екологічних программ і проектів. Брав участь в реалізації понад 50 проектів, серед яких Чорноморська екологічна программа ( BSEP,ГЕФ-ПРООН,2003-2008), Програма малих екологічних проектів (SEPS, Британська рада в Україні, 2004-2005), Проект посилення інвестиційних можливостей Чорноморського регіону (BSIF, Європейська Комісія,2004-2005), Проект співробітництва задля довкілля Чорного моря (ECBS, Європейська Комісія,2008-2009), Проект планування розвитку приморських територій (PlanCoast INTERREG III, Європейська Комісія, 2008-2009) та ін.

Кандидат педагогічних наук, професор
член науково-методичної ради УМО
член вченої ради УМО
ПУЦОВ Володимир Іванович
Загальний стаж роботи – 50 років, в системі освіти працює понад 40 років.
Має біля 60 наукових праць, за його участю підготовлено 7 навчально- методичних посібників у співавторстві (два з яких мають гриф Міністерства освіти і науки); 4 – за загальною редакцією В.І.Пуцова. Його наукові інтереси спрямовані на теоретико-прикладне обґрунтування цілей, завдань, змісту, форм і методів післядипломної педагогічної освіти.
Є членом спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.04 (теорія і методика професійної освіти), Вченої ради ЦІППО, редакційної колегії журналу «Післядипломна освіта в Україні».

Кандидат педагогічних наук, доцент
член науково-методичної ради УМО
СКРИПНИК Марина Іванівна
Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць із праксеології післядипломної освіти, історії андрагогіки, педагогіки туризму. Співавтор навчально-методичних посібників «Розвиток україномовної компетентності: теорія та практика», «Елективні курси з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників», навчального посібника «Педагогіка туризму».
Науково-методична діяльність спрямована на розвиток: по-перше, праксеологічних проблем післядипломної педагогічної освіти (технології післядипломного навчання; організація дослідно-експериментальної роботи; педагогічна риторика); по-друге, проблематика з історії андрагогіки.

Кандидат педагогічних наук, доцент
НІКОЛЕНКО Лідія Тимофіївна
Фахівець у галузі науково-методичної роботи у системі педагогічної освіти.
Має понад 100 наукових та науково - методичних праць в галузі освіти дорослих, післядипломної педагогічної освіти.
Розробила методичні рекомендації для слухачів з проблеми особистісно орієнтованої освіти, сучасних технологій навчання молодших школярів, спецкурс по впровадженню особистісно орієнтованих технологій.
Наукові інтереси: індивідуально особистісний підхід до професійної підготовки педагогів; впровадження особистісно-орієнтованих технологій в практику роботи школи; методична робота в районі в контексті особистісно орієнтованої освіти; інноваційні технології в початковій та дошкільній освіті.

Кандидат політичних наук, доцент
ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович
Фахівець у галузі організації і зв’язків з громадськістю закладами освіти. Автор 18 друкованих праць та 3-х підручників в сфері підготовки педагогічних працівників. Напрям наукового пошуку: роль комунікаційних засобів в процесі формування позитивного іміджу навчального закладу; зв’язки з громадськістю як метод управлінської діяльності в закладах системи освіти України.

Кандидат психологічних наук, старший викладач
КАТЮК Ярослава Леонідівна
Катюк Ярослава Леонідівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих. Коло наукових інтересів спрямоване на вивчення і дослідження особливостей розвитку професійного самовдосконалення особистості; тенденцій розвитку професійної самосвідомості керівних кадрів освіти; впливу кризових явищ на професійну діяльність управлінців всіх рівнів як чинника розвитку їх професійної самосвідомості; психологічних чинників сприяння розвитку професійної самосвідомості фахівців в умовах безперервної педагогічної освіти у контексті впровадження дистанційної форми навчання.
Науково-методична діяльність спрямована на вивчення психологічних основ українського ділового мовлення. Основна увага приділяється питанням сутності, змісту, принципам ефективного ділового спілкування, принципам взаємодії в системі освіти, культурі ділового мовлення.
Автор 17 наукових праць.

Старший викладач
НАУМОВА Вікторія Юріївна
На освітянській ниві працює з 1991 року. Розпочала трудову діяльність учителем образотворчого мистецтва та праці.
У колі наукових інтересів питання естетичного виховання молоді та андрагогічної діяльності викладача в системі післядипломної педагогічної освіти. Протягом останніх років розробляє проблему розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників.
Автор близько 40 науково-методичних праць. Співавтор навчально-методичних посібників «Розвиток україномовної компетентності: теорія та практика», «Елективні курси з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників».
Брала участь у Програмі підготовки провідних викладачів для системи післядипломної педагогічної освіти (спільний Проект МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», 2007 р.), яку успішно завершила.

Старший викладач
НІКОЛАЄНКО Світлана Валеріївна
Наукові інтереси: формування дидактичної компетентності методичних працівників. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації керівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: андрагогічний аспект.

Кандидат педагогічних наук, доцент
ВАЩЕНКО Лідія Семенівна
Cтарший науковий співробітник лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України.
Закінчила Ніжинський педагогічний інститут ім. М.Гоголя, природничий факультет.
Професійні інтереси зосереджені на питаннях якості загальної середньої освіти, оцінюванні результатів навчання, формуванні компетентнісного підходу до освіти тощо.

Кандидат філософських наук, доцент
ІЛЛЯХОВА Марина Володимирівна
Автор понад 40 наукових праць з проблем філософії та філософії освіти. Наукова діяльність спрямована на дослідження основ сучасного освітнього простору, філософських засад становлення нової моделі освіти, модусу андрагогіки у синергетичній моделі освіти, технологій та методик навчання у формуванні системно-креативного мислення, сутності та динаміки інноваційної діяльності.
Член науково-методичної комісії з післядипломної педагогічної освіти та освітнього менеджменту Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Член філософсько-економічного товариства.

Доктор педагогічних наук, професор
ПРОТАСОВА Наталія Георгіївна
Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри управління освітою НАДУ при Президентові України, провідний фахівець в галузі освіти дорослих, керівник україно-швейцарського проекту «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні».
Автор понад 400 наукових публікацій, розробник та реалізатор програми професійної підготовки працівників органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі управління освітою.

Кандидат педагогічних наук, професор
ЗАВАЛЕВСЬКИЙ Юрій Іванович
Заслужений працівник освіти України, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
Автор понад 50 наукових публікацій.
Наукова діяльність спрямована на дослідження основ теоретико-методичних засад щодо становлення конкурентоспроможного вчителя, відбудування системи модулювання процесу в різних підходах, інноваційних технологіях, організаційних формах і визначеним управлінням формування сучасного вчителя як конкурентоздатного фахівця.

Кандидат педагогічних наук, доцент
Лобур Микола Сергійович
Заступник директора коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій.
Автор понад 20 публікацій на тематику формування особистісних професійно значущих якостей та професійних компетентностей при підготовці молодших спеціалістів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, зокрема для сфери харчування та обслуговування населення.
Наукова діяльність: забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчального процесу ВНЗ.

Методист, старший викладач
МИРОШНІЧЕНКО Олена Олександрівна
Автор 4 наукових праць. Наукове дослідження спрямоване на вивчення шляхів розвитку професійної компетентності з основ здоров'я у методистів в районних центрів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Старший викладач
АНТОНОВА Олена Ростиславівна
У колі наукових інтересів питання участі неурядових організацій у законотворчому процесі, зокрема щодо захисту прав і інтересів сім'ї, шлюбних відносин, відповідального батьківства; політичного лідерства жінок; соціально-трудових відносин освітян та з питань виконання суб’єктами права протикорупційних заходів.
Офіційні відзнаки і нагороди: Подяка Голови Центральної виборчої комісії; Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; Почесна грамота Міністерства України у справах молоді та спорту.

Методист вищої категорії кафедри
ВОЛИНЕЦЬ Наталія Петрівна

Старший лаборант кафедри
СОВЕНКО Ольга Геннадіївна

Наукова діяльність кафедри філософії і освіти дорослих спрямована на розвиток професійної компетентності працівників методичних служб у контексті андрагогічних ідей.

Розроблення даної проблеми сконцентровано навколо науково-дослідної теми «Зміст та технології розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у контексті андрагогічних ідей». Основна мета науково-дослідної роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити спроектований зміст та технологію розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у контексті андрагогічних ідей.

Результатом розроблення змісту та технології розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у контексті андрагогічних ідей стане впровадження андрагогічної моделі, що включає змістові напрями діяльності кафедри філософії і освіти дорослих: соціально-філософські проблеми функціонування освіти на сучасному етапі; теоретико-прикладні засади навчання дорослої людини; організаційно-педагогічні умови діяльності методичних служб району (області); практичні основи організації безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу; методологічні засади формування здоров’язбережувальної компетентності педагогічних працівників.

Об’єкт дослідження: андрагогічні засади підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів.

Предмет дослідження: розвиток професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів освіти на засадах андрагогіки.

Завдання дослідження:

 • Здійснити аналіз основних теоретико-методологічних підходів до проблеми розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у контексті андрагогічних ідей.
 • Теоретично обґрунтувати зміст розвитку професійної компетентності методистів на андрагогічних засадах.
 • Розробити та апробувати ефективні технології розвитку професійної компетентності методистів на основі андрагогічних ідей.
 • На основі результатів дослідження підготувати до друку посібник «Андрагогічні проблеми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників».

Нові видання кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО

 • Бойченко Т.Є. Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / Т.Є. Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1 (22). – С. 3-7.
 • Ілляхова М. Темпоральна структура самоідентичності. / М .В. Ілляхова // Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал Українознавство. – Номер 1 (46), 2013. – С. – 101–105.
 • Ілляхова М. В. Процеси самоорганізації в освітньому просторі. / М. В. Ілляхова // Людина в модифікаціях інформаційного світу: синергетичний аспект. – м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. – 80–85.Ілляхова М. В. Сучасні підходи до формування системно-креативного мислення в освіті / М. В. Ілляхова // Творчість як спосіб пізнання дійсності: синергетична парадигма : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 березня 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013 – 272 с. – С. 84 – 91.
 • Ілляхова М. В. Сучасні підходи в освітньому просторі / М. В. Ілляхова // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16–17 квіт. 2013 р. : [матеріали доповідей та виступів] редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 6. – 303 с. – С. – 236 – 239.
 • Скрипник М. І. Дослідження проблем професіоналізму науково-педагогічних працівників у андрагогіці / М. І. Скрипник // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред.. В.С.Пазенок. – К: КУТЕП, 2013. – Випуск 15. – 305 с. – С. 165 – 177.
 • Скрипник Марина. Передумови організації дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі / М. І. Скрипник // Заступник директора школи. – 2013. - № 1. – С. 4 – 9.
 • Скрипник Марина. Розробляємо програму дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: крок за кроком / М. І. Скрипник // Заступник директора школи. – 2013. - № 1. – С. 9 – 19.
 • Скрипник Марина. Науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи педагогів у загальноосвітньому навчальному закладі / М. І. Скрипник // Заступник директора школи. – 2013. - №2. – С. 9 – 19.
 • Скрипник М. І. Праксеологічні аспекти підготовки науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / М. І. Скрипник // Освітній простір: глобальні та регіональні аспекти. – 2013. - № 11. – С. 18 – 26.
 • Скрипник М. І. Перспективні напрями експериментальної роботи науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти / М. І. Скрипник // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. - № 1 (22). – С. 94 – 98.
 • Скрипник М. І. Підготовка науково-педагогічних працівників до модернізаційних змін у вищій школі України / М. І. Скрипник // Методичний збірник КУТЕП. – 2013. – Вип. 1. – С. 15 – 25.
 • Єрмоленко А.Б. Філософія освіти: вітчизняний ракурс / А.Б. Єрмоленко // Вісник національного університету оборони, 2013. – 2(33). – С. 52-56;
 • Єрмоленко А.Б. Філософія вітчизняної освіти: політико-правові засади // Вісник національного університету оборони, 2013. – 3(34). – С. 42-47;
 • Єрмоленко А.Б. Концептуально-правові засади сучасної освіти України / А.Б. Єрмоленко // Післядипломна освіта в Україні, 2013. – № 1(22). – С. 7-11.
 • Пуцов В.І. Освіта дорослих – важливий чинник розвитку особистості педагога / В.І.Пуцов // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1 (22). – С. 73-75.
 • Ніколенко Л.Т. Самоосвіта як умова саморозвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти / Л.Т. Ніколенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1 (22). – С. 28-31.
 • Гошовська В., Антонова О. Концептуальні умови організації взаємодії Верховної Ради України з неурядовими організаціями / В. Гошовська, О. Антонова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 2 (42) . – С. 48-53.
 • Антонова О. Взаємодія законодавчого органу влади з неурядовими організаціями: інноваційні елементи моделі соціального діалогу / О. Антонова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України: зб. наук. праць. – Київ, 2013. – Вип. 3 . – С. 140–145.