Науково - методична діяльність ЦІППО

Науково-методична діяльність ЦІППО спрямована на ефективне науково-методичне забезпечення та супровід освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації, неперервне вдосконалення професійної майстерності керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Основними завданнями науково-методичної діяльності ЦІППО є:

  • аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань організації освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації, визначення й розробка перспективних напрямів щодо його модернізації, змісту, технологій і моделей підвищення кваліфікації;
  • удосконалення нормативного, навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації відповідно до сучасних вимог і завдань державної політики в галузі освіти;
  • впровадження педагогічних і управлінських інновацій в освітній процес курсів підвищення кваліфікації;
  • постійне професійне вдосконалення та розвиток керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
  • експертиза навчальних, навчально-методичних і науково-методичних розробок працівників ЦІППО, Університету та інших закладів освіти;
  • координація діяльності обласних інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти щодо змісту підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти.