Вхідне анкетування для слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІПО

Анкетування ЗВО

Анкета-відгук слухача про роботу куратора-тьютора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

АНКЕТА-ВІДГУК СЛУХАЧА Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СЛУХАЧІВ