Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку сучасного менеджера в освіті»

У 2020 році з ініціативи завідувачки кафедри З. В. Рябової та доцентки Н. В. Любченко ініційовано організацію діяльності науково-практичних студій «Методологія та практика професійного розвитку менеджера в освіті» (далі – НауПС)  кафедри, які є формою підвищення фахового рівня керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів, зокрема, дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, освіти дорослих, з питань менеджменту освіти. Ця форма підвищення професійної компетентності зазначених категорій працівників з питань менеджменту у сфері освіти реалізується в межах науково-дослідної теми Центрального інституту післядипломної освіти (ЦІПО) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637, дата реєстрації 30.10.2020 р.). Робота студій відбувається під керівництвом Сорочан Тамари Михайлівни, директора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», виконавчого директора Українського відкритого університету післядипломної освіти, доктора педагогічних наук, професора.

Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера в освіті» – форма кластерної навчальної взаємодії учасників освітнього процесу  в контексті формальної та неформальної освіти, яка інтегрує результати наукової, методичної та дослідної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри та керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, фахової передвищої, вищої освіти, органів управління освітою місцевого рівня з усієї країни. Ці студії є майстернею професійного розвитку менеджерів освітньої галузі. Результати співпраці кафедри й працівників освіти країни представлено на проведених студіях в межах міжнародних, всеукраїнських науково-практичних заходах.

 Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку сучасного менеджера в освіті» проводяться два – чотири рази на рік під час міжнародних та всеукраїнських освітянських виставок, науково-комунікативних заходів.

Запрошуємо до співпраці науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої вищої, післядипломної освіти,  керівників і працівників органів управління освітою, центрів професійного розвитку педагогічних працівників!

Запис науково-практичних студій 21 жовтня 2021 р.

Запис науково-практичних студій 24 листопада 2022 р.

Науково-практичні студії 19 травня 2022 р.:

 Науково-практичні студії 22 березня 2023 р.

Науково-практичні студії 18 травня 2023 р.

Науково-практичні студії 27 жовтня 2023 р. 

Презентація програми науково-практичних студій 

«Новаторство та традиції: сучасний зміст і стратегії у післядипломній освіті», відеозапис