Матеріали діяльності кафедри

НАУКОВО - ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА

Навчальні видання:

Навчальний посібник  "УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ"

Спецкурси:

CПЕЦКУРС ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ "УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ ТРУДОВОЇ УСПІШНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

Спецкурс "Управління конкурентоспроможністю навчального закладу" (Зінчук Н. А.)

Спецкурс "Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті" ( Любченко Н.В.)

Спецкурс "Професійне самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів" (Купрієвич В. О.)

Спецкурс "Визначення результатів навчання як основного чинника формування професійної компетентності фахівця" (Пащенко О. В.) 

Матеріали науково-комунікативних заходів:

МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК СПЕЦКУРСІВ ЗА ВИБОРОМ