Матеріали діяльності кафедри

НАУКОВО - ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА

Спецкурси:

CПЕЦКУРС ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ "УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

Спецкурс "Управління конкурентоспроможністю навчального закладу" (Зінчук Н. А.)

Спецкурс "Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті" ( Любченко Н.В.)

Матеріали науково-комунікативних заходів:

МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК СПЕЦКУРСІВ ЗА ВИБОРОМ

  

ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадових  осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад, з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

Спеціальна програма підвищення кваліфікації «Менеджмент соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами»

СПЕЦІАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Інституційний аудит та розбудова системи забезпечення якості освіти»