Матеріали діяльності кафедри

НАУКОВО - ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Державна служба»

Спецкурс "Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект"

Тематичний збірник праць "Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища"

Науково-методичний посібник "Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект"

Cпецкурс для керівників загальноосвітніх навчальних закладів "Управління конкурентоспроможністю навчального закладу"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ ТРУДОВОЇ УСПІШНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

Навчально-методичний посібник "ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

Навчально-методичний посібник "ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ"

Навчально-методичний посібник "ЯКІСНА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА — СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВІЙ МОЛОДІ"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПТНЗ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ"

Навчальний посібник "Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу"

МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК СПЕЦКУРСІВ ЗА ВИБОРОМ

Навчальний посібник  "УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ"