Матеріали діяльності кафедри

НАУКОВО - ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА

Навчальні видання:

Навчальний посібник  "УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ"

Спецкурси:

CПЕЦКУРС ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ "УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАПИТІВ РОБОТОДАВЦІВ"

СПЕЦКУРС ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ "ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ ТРУДОВОЇ УСПІШНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

Матеріали науково-комунікативних заходів:

МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України»

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК СПЕЦКУРСІВ ЗА ВИБОРОМ